Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De sectie Staats- en bestuursrecht aan de UvA verzorgt bachelor-, master- en post-academisch onderwijs en verricht internationaal en nationaal onderzoek op het terrein van het staats- en bestuursrecht. De sectie is onder meer verantwoordelijk voor de masteropleiding Staats- en bestuursrecht, die bekend staat om de combinatie van academische verdieping en daadwerkelijk praktische toepassing van het staats- en bestuursrecht.

De expertise van de docenten, hoogleraren en onderzoekers ligt, zowel qua onderwijs als qua onderzoek, op het terrein van:

 • de Grondwet en constitutionele vraagstukken
 • Europese Unie en grondwet
 • Europeanisering van het bestuursrecht
 • kiesrecht en kiesstelsels
 • grondrechten
 • uitingsvrijheid
 • mediarecht
 • parlement
 • staatsrechtelijke rechtsvergelijking
 • taak en positie van de rechter binnen de trias
 • bestuursprocesrecht
 • handhaving
 • financiering door de overheid (subsidie, staatssteun en nieuwe financieringsinstrumenten)
 • aanbestedingsrecht
 • immigratierecht
 • omgevingsrecht
 • milieurecht
 • overheidsaansprakelijkheidsrecht
 • vraagstukken op het snijvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht

Het onderzoek en het onderwijs van de sectie Staats- en bestuursrecht anticipeert steeds op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Vragen als: ‘Mag de rechter zoals in de Urgenda-zaak concrete verplichtingen aan de Staat opleggen om zo de klimaatdoelen te behalen?’ ‘In hoeverre mogen bestuursorganen bij hun besluitvorming gebruikmaken van algoritmen en andere digitale systemen?’ En: ‘Onder welke voorwaarden mogen overheden privaatrechtelijke financieringsinstrumenten inzetten om publieke doelen te bereiken?’ worden zowel in ons onderwijs als onderzoek beantwoord.

De sectie Staats- en bestuursrecht besteedt ook veel aandacht aan de relatie met andere vakgebieden. Bijvoorbeeld aan het strafrecht (in relatie tot bestuurlijke handhaving), het privaatrecht (in hoeverre mag de overheid gebruikmaken van het privaatrecht), het EU-recht (doorwerking van het EU-recht in het Nederlandse staats- en bestuursrecht) en het EVRM.