Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De sectie Staats-en bestuursrecht verzorgt zowel onderwijs in de bachelor, in de master en bij het Amsterdam University College. Daarnaast verzorgt de sectie post-academisch onderwijs voor de advocatuur, de rechterlijke macht en de overheid.

Bacheloronderwijs

De sectie Staats- en bestuursrecht is in de bachelor Rechtsgeleerdheid verantwoordelijk voor de vakken Constitutioneel recht, Fundamentele rechten, Inleiding bestuursrecht, Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht.

Daarnaast is de sectie betrokken bij het onderwijs in de selectieve bachelors Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en het Amsterdam University College.

Masteronderwijs

Van de masteropleidingen verzorgt de sectie Staats- en bestuursrecht het onderwijs voor de mastertrack Staats- en bestuursrecht.

Tijdens deze master verdiepen studenten zich academisch op het terrein van het staats- en bestuursrecht. Ze leren niet alleen hoe het staats- en bestuursrecht momenteel werkt, maar ook waarom bepaalde regels bestaan en hoe het ook anders en beter zou kunnen. Zo worden studenten opgeleid tot kritisch denkende staats- en bestuursrechtjuristen waaraan in de praktijk veel behoefte bestaat.

In de mastertrack Staats- en bestuursrecht is ook veel aandacht voor de praktische toepassing van het recht. Bijvoorbeeld: welke juridische vragen ontstaan wanneer de overheid gebruikmaakt van algoritmen bij het nemen van besluiten? Studenten leren antwoorden te formuleren op dergelijke maatschappelijk relevante rechtsvragen, waarbij er veel aandacht is voor de ontwikkeling van hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden. De combinatie van academische verdieping en daadwerkelijk praktisch toepassing van het staats- en bestuursrecht, is kenmerkend voor de opleiding aan de UvA.

Curriculum mastertrack Staats- en bestuursrecht

De mastertrack bevat vakken die het algemene bestuursrecht verdiepen en vakken op het gebied van het bijzondere bestuursrecht. Verder zijn er verdiepende staatsrechtelijke vakken.

Bekijk het studieprogramma

VAR-pleitwedstrijd en studentenparlement

Studenten die de mastertrack Staats- en bestuursrecht volgen, kunnen meedoen aan de VAR-pleitwedstrijd, georganiseerd door de Vereniging voor bestuursrecht. Studenten nemen tijdens die wedstrijd de positie in van zowel eiser als verweerder, naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus. Ze verdedigen hun standpunten ten overstaan van een uit rechters en advocaten samengesteld moot court.

In het Studentenparlement, georganiseerd door de Staatsrechtkring, vormen studenten fracties en simuleren samen een wetgevingsprocedure.

Studentenparlement 2017: Team in de Tweede Kamer

Studievereniging SVP

De studenten die de mastertrack Staats- en bestuursrecht volgen zijn maatschappelijk betrokken. Zij zijn vaak actief binnen de Studievereniging voor Publiekrecht (SVP) en organiseren in dat kader zowel inhoudelijke als sociale activiteiten.

Post-academisch onderwijs

De sectie Staats- en bestuursrecht verzorgt ook veel post-academisch onderwijs (via het Eggens-instituut, Grotius of in-company). Het betreft onderwijs op het terrein van het algemeen bestuurs(proces)recht, Europeanisering van het bestuursrecht, (Europees) subsidierecht, staatssteunrecht en nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid en het vreemdelingenrecht.