Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het staatsrechtelijk onderzoek aan de UvA heeft twee specifieke aandachtspunten: de wisselwerking tussen het constitutionele recht en de EU en de politieke grondrechten. Het bestuursrechtelijk onderzoek richt zich zowel op de doorwerking van EU-recht in het Nederlandse bestuursrecht als op algemene bestuurs(proces)rechtelijke onderwerpen.

Staatsrechtelijk onderzoek

Het eerste aandachtspunt van het staatsrechtelijk onderzoek aan de UvA is de wisselwerking tussen het constitutionele recht en de EU. Daarbij kan zowel gedacht worden aan onderzoek naar het rechtsstatelijk karakter van de EU, als aan onderzoek naar de grenzen die de nationale constitutie of identiteit aan het EU-recht stelt. Het tweede aandachtspunt zijn de politieke grondrechten, waaronder ook de vrijheid van meningsuiting. Van groot belang daarbij is de invloed van het EVRM op het nationale recht. Het staatsrechtelijk onderzoek aan de UvA heeft van oudsher een rechtsvergelijkend karakter.

Bestuursrechtelijk onderzoek

Het bestuursrechtelijk onderzoek aan de UvA richt zich enerzijds op de doorwerking van EU-recht in het Nederlandse bestuursrecht (in het bijzonder op het terrein van het financieel bestuursrecht), anderzijds op algemene bestuurs(proces)rechtelijke onderwerpen. Daarbij kan worden gedacht aan de verhouding tussen rechter en bestuur (met inbegrip van het bestuursprocesrecht), de instrumenten waarmee het overheidsbestuur gestalte krijgt (waaronder beleidsregels en subsidies), en de handhaving van bestuursrechtelijke regels en normen. In ons onderzoek sluiten wij nauw aan bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het staats- en bestuursrecht. Ook maken wij in ons onderzoek steeds vaker gebruik van empirische onderzoeksmethoden.

Onderzoeksexpertise

Meer concreet ligt de onderzoeksexpertise van de leden van de sectie Staats- en bestuursrecht op het terrein van:

 • de Grondwet en constitutionele vraagstukken
 • Europese Unie en grondwet
 • Europeanisering van het bestuursrecht
 • kiesrecht en kiesstelsels
 • grondrechten
 • uitingsvrijheid
 • mediarecht
 • parlement
 • staatsrechtelijke rechtsvergelijking
 • bestuursprocesrecht
 • handhaving
 • financiering door de overheid (subsidie, staatssteun en nieuwe financieringsinstrumenten zoals revolverende fondsen, publieke prijsvragen en social impact bonds)
 • aanbestedingsrecht
 • overheidsaansprakelijkheidsrecht
 • restitutiebeleid gestolen WOII-kunst
 • omgevingsrecht
 • milieurecht en
 • de wisselwerking tussen het bestuursrecht en het privaatrecht