Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA investeert in het creëren van een veilig werk- en studieklimaat door aandacht te besteden aan voorlichting, bewustwording, hulp en ondersteuning. De functie van ombudsfunctionaris heeft een belangrijke rol in het systeem van sociale veiligheid, daarom is besloten tot de aanstelling van een ombudsfunctionaris.

Medewerkers en studenten kunnen vertrouwelijk bij de ombudsfunctionaris terecht als er in de werksituatie of tijdens de studie een behoefte ontstaat aan een luisterend oor, onafhankelijk en onpartijdig advies of bemiddeling. Dit kunnen verschillende situaties zijn, zoals problemen in de samenwerking, ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De ombudsfunctionaris kan ook doorverwijzen naar een andere persoon (bekijk een overzicht van verschillende personen en instanties voor medewerkers en studenten) of een onderzoek laten instellen.

 • Contact

  De ombudsfunctionaris is vertrouwelijk te bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek (op locatie of digitaal). 

  De ombudsfunctionaris kan ondersteuning bieden bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen de opleiding. Die ondersteuning kan bestaan uit een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het laten instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld.

  T: 020-5252501

  E: ombudsfunctionaris@uva.nl

 • Over Samera Ouchene

  Samera Ouchene is op 6 september 2021 gestart als ombudsfunctionaris van de UvA. Zij is benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid aansluitend voor eenzelfde periode tweemaal te worden herbenoemd. Het betreft een fulltime aanstelling.

  Samera is juriste en werkte jarenlang bij het Ministerie van Financiën in diverse leidinggevende functies. Zij gaf leiding aan professionals die samen werken aan vraagstukken op het terrein van handhaving, toezicht en integriteit. 

  'Medewerkers en studenten kunnen bij mij terecht als ze behoefte hebben aan een luisterend oor, onafhankelijk en vertrouwelijk advies of bemiddeling. Betekenisvol werk, omdat ik anderen kan helpen en hiermee bijdraag aan de sociale veiligheid binnen de UvA. Een fijn werk- en studieklimaat is immers belangrijk voor ons allemaal en een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek.

  We versterken de sociale veiligheid door te investeren in een lerende organisatie: door te leren van casuïstiek én aandacht te besteden aan preventie. Dat doen we door onze bewustwording verder te ontwikkelen en gedrag te signaleren en bespreekbaar te maken. We kunnen elkaar helpen met feedback geven en ontvangen. Tegenspraak te cultiveren en te investeren in professionele moed en ethisch leiderschap door voorbeeldgedrag te laten zien.

  Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar actief te blijven werken aan sociale veiligheid. Het versterken van sociale veiligheid kunnen we immers alleen samen.'

 • Ondersteuning ombudsfunctionaris
  Jennifer Aggus
  Jennifer Aggus

  Jennifer Aggus

  Sinds 1 juni 2022 is Jennifer Aggus werkzaam als adviseur ombudsfunctionaris. Jennifer is een socioloog die in 2010 afstudeerde aan de UvA. Sindsdien heeft Jennifer diverse functies bij verschillende internationale NGOs vervuld. In de afgelopen 10 jaar heeft ze bij Artsen Zonder Grenzen (AZG) gewerkt en was ze medeverantwoordelijk voor het versterken van de sociale veiligheid en een goede respons op ongewenst gedrag.

  Jennifer is Canadees van oorsprong, is geïnteresseerd in de sociale oorzaken en gevolgen van gedrag en wil graag bijdragen aan een veilig werk- en studieklimaat voor een ieder, ook voor minderheden en mensen die zich mogelijk gemarginaliseerd voelen binnen de UvA.

  'Een randvoorwaarde om studenten en medewerkers te laten bloeien is dat ze zich veilig en gerespecteerd voelen voor wie ze zijn. Wanneer dit misgaat – we zijn tenslotte mensen met verschillende ervaringen, verwachtingen, grenzen – is het van belang dat er een veilige en vertrouwelijke manier is om dit te melden en dat het geadresseerd wordt. Binnen het kantoor van de Ombudsfunctionaris, bieden we dit veilige kanaal aan voor alles wat met structurele sociale (on)veiligheid te maken heeft.'

  De ombudsfunctionaris zoekt een Personal Assistant

  Bekijk de vacature

 • Werkwijze en taken

  De ombudsfunctionaris werkt vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie en is bij de vervulling van deze functie niet ondergeschikt aan enig orgaan. De ombudsfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Ombudsfunctionaris Universiteit van Amsterdam 2021 (vastgesteld door het CvB op 12 oktober 2021).

  Kerntaken van de ombudsfunctionaris:

  • Behandeling van meldingen van medewerkers en studenten: adviseren, bemiddelen, onderzoeken, oordelen en/ of doorverwijzen.
  • Het signaleren van ontwikkelingen en patronen binnen de organisatie en doen van aanbevelingen aan CvB en decaan of directeur van betreffende faculteit of dienst.
 • Jaarverslag ombudsfunctionaris
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  De ombudsfunctionaris draagt bij aan een toename van het vertrouwen in de universitaire gemeenschap op het gebied van sociale veiligheid. Het realiseren van een veilige en diverse studeer- en werkomgeving is afhankelijk van veel verschillende factoren, en een ombudsfunctionaris kan daaraan een bijdrage leveren.