Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een veilige omgeving om te werken en studeren

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

 • Toelichting op acties rond sociale veiligheid

  Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin je elkaar aanspreekt, tot transparante en toegankelijke klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen.

  Het (recente) verleden laat zien dat verbeteringen nodig zijn. Adequaat reageren op meldingen en klachten heeft  de volle aandacht van het College van Bestuur. We blijven dan ook vaart maken met verschillende in gang gezette acties. Hieronder worden deze kort toegelicht.

  In het memo Sociale Veiligheid (maart 2021) staat een overzicht van de stand van zaken rondom initiatieven voor sociale veiligheid van 2019 tot 2021 en de acties die vanaf 2021 worden uitgevoerd. Een regievoerder sociale veiligheid is betrokken bij de uitvoering en samenhang van de initiatieven.

 • Nieuwe reglementen en overige acties sociale veiligheid

  Het versterken van sociale veiligheid heeft continu de aandacht en richt zich op voorlichting en bewustwording, hulp en ondersteuning en het systeem van meldingen en klachten. In de afgelopen twee jaar hebben wij ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag op een aantal punten overwogen en verbeterd (zie informatie over nieuwe regelementen hieronder). Daarbij maken we tevens gebruik van de aanbevelingen van de Externe commissie Sociale Veiligheid en de Taskforce Sociale Veiligheid, de medezeggenschap, de Senaat, het Chief Diversity Office (CDO) en diverse andere gremia.

  Voorbeelden van acties:

  • Er is een nieuwe gedragscode opgesteld;
  • Er is een onafhankelijk meldpunt ingericht;
  • We hebben informatie over sociale veiligheid beter beschikbaar gemaakt, waar de wegwijzer voor studenten en de wegwijzer voor medewerkers onderdeel van uitmaakt.
  • De klachtprocedure is beter geschikt gemaakt voor klachten over sociale veiligheid.
  • De functie van ombudsfunctionaris is definitief ingericht.
  • Het reglement voor de vertrouwenspersonen is herzien en aangepast

  Nieuwe regelgeving ombudsfunctionaris, vertrouwenspersonen en klachten (november 2021)

  Er is onlangs nieuwe regelgeving vastgesteld voor de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de klachtenregeling. 

  Nieuw reglement ombudsfunctionaris

  Iedere (oud-)medewerker of (oud-)student kan bij de onafhankelijke ombudsfunctionaris terecht. De ombudsfunctionaris adviseert, bemiddelt, onderzoekt, oordeelt en/of verwijst door. De ombudsfunctionaris heeft ook een belangrijke rol in het signaleren van ontwikkelingen en patronen binnen de organiseert. Vanaf 6 september 2021 is Samera Ouchene ombudsfunctionaris, lees meer over de ombudsfunctionaris.

  Nieuw reglement vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

  Er komt een coördinerend vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aan de UvA, naast de bestaande vertrouwenspersonen. Deze coördinerende vertrouwenspersoon is sparringpartner voor de andere vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, coördineert de activiteiten van het interne netwerk van vertrouwenspersonen, ziet toe op de onafhankelijke positionering van de vertrouwenspersonen in de faculteiten/centrale eenheden en monitort ook de taakbelasting per vertrouwenspersoon.

  Nieuwe klachtenregeling

  Al geruime tijd is er een speciale klachtenprocedure voor medewerkers en studenten van de UvA, in de nieuwe klachtenregeling is de termijn voor het indienen van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, flink verruimd. Verder is de regeling naar aanleiding van de praktijk van de afgelopen jaren, op een aantal punten verbeterd. De Commissie heeft nu de mogelijkheid zich uit te breiden met een deskundige op het gebied van het onderwerp van de klacht. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk een klacht via de vertrouwenspersoon in te dienen (anoniem). Ook wordt er meer aandacht besteed aan nazorg. Voor wat betreft de definitie van ongewenst gedrag wordt gerefereerd aan de gedragscode van de Universiteit van Amsterdam.

 • Regie op versterken sociale veiligheid

  Vanaf september 2020 is er een regievoerder aangesteld voor het versterken en coördineren van de activiteiten die zich richten op verbetering van de sociale veiligheid aan de UvA. Lucienne Kelfkens is regievoerder.

  Lucienne Kelfkens
  Lucienne Kelfkens

  De regievoerder richt zich enerzijds op de samenhang in plannen voor verbeteringen aan ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag. Daarnaast wordt er meer nadruk gelegd op preventie en bewustwording. Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin problemen bespreekbaar zijn, tot transparante en toegankelijke meldingen- en klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Naast goede procedures is juist het herkennen, bespreken en voorkomen van ongewenst gedrag essentieel. Daarom wordt ook werk gemaakt van een werk- en studieklimaat waarin we ongewenst gedrag bespreekbaar maken en waarin leidinggevenden en anderen uitgerust zijn om adequaat op signalen te reageren.

  Zie voor een overzicht Acties sociale veiligheid. Er is een overzichtsmemo opgesteld met speerpunten en acties voor 2021 en verder. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aanbevelingen uit onderzoeken en rapporten, zoals van de Taskforce Sociale Veiligheid en van de externe commissie.

  Contact

  Algemene vragen of opmerkingen over het versterken van sociale veiligheid kun je mailen.

  Lucienne Kelfkens heeft als regievoerder contact met onder andere:

  • Samera Ouchene - Ombudsfunctionaris
  • Saskia Voortman - Juridische zaken
  • Het Chief Diversity Officer Team
  • Robert Grem - Directeur HRM
  • Peter Boelsma - HR-beleid en strategie
    

  Ondersteuning 

  • Karen Wansink - Bestuurssecretaris
  • Leontine de Klerk - Interne communicatie