Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. A.W. (Wouter) Hins

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Introductie

  Wouter Hins is gastdocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Mediarecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek is gericht op het recht inzake massamedia, in het bijzonder onrechtmatige publicaties, ordeningsvraagstukken, vrijheid van nieuwsgaring en de toegang tot overheidsinformatie. Voor zijn pensionering in 2018 was hij voor 60% werkzaam in Amsterdam als universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht en voor 40% in Leiden als hoogleraar Mediarecht. Momenteel doceert hij in Leiden het keuzevak Mediarecht voor bachelorstudenten en in Amsterdam het keuzevak Media en Democratie voor masterstudenten Staats- en bestuursrecht.

 • Publicaties

  2014

  • Hins, A. W. (2014). De rol van de media in integriteitskwesties: het internationale perspectief. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 18, 209-221. [details]
  • Hins, W. (2014). Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM. Mediaforum, 26(4), 110-113. [details]

  2013

  • Hins, W. (2013). De journalistieke exceptie en de bescherming van persoonsgegevens: laveren tussen twee grondrechten. Mediaforum, 25(4), 98-104. [details]
  • Hins, W. (2013). De toegang tot overheidsinformatie. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht (pp. 151-159). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]

  2011

  • Hins, A. W., & Schuijt, G. A. I. (2011). Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011. Auteurs & Media, 2011(3), 287-305. [details]
  • Hins, W. (2011). Openbaarheid van documenten als grondrecht. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 109-120). Nijmegen: Ars Aequi. [details]
  • van Eijk, N. A. N. M., & Hins, A. W. (2011). Verdeling van radiofrequenties. In F. J. van Ommeren, W. den Ouden, & C. J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 45-70). (NILG: markt, overheid & recht; No. 1). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2019

  2016

  2015

  • Angelopoulos, C., Brody, A., Hins, W., Hugenholtz, B., Leerssen, P., Margoni, T., ... van Hoboken, J. (2015). Study of fundamental rights limitations for online enforcement through self-regulation. Amsterdam: Institute for Information Law (IViR). [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2014). Hoofdstukken grondrechten. - 3e dr. Ars Aequi Libri. [details]
  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2011

  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2011). Persvrijheidsmonitor Nederland 2010. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Plurality of political opinions and the concentration of media. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the eighteenth International Congress of Comparative Law: Washington 2010 (pp. 469-494). Antwerp [etc.]: Intersentia. [details]
  • Hins, A. W., & Nieuwenhuis, A. J. (2010). Hoofdstukken grondrechten. Nijmegen: Ars Aqui Libri. [details]
  • Hins, W. (2010). CJEU (Case C-73/07: Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy). Case note on: CJEU, 16/12/08 Common Market Law Review, 2010(1), 215-233. [details]
  • Hins, W. (2010). Computercriminaliteit en historisch besef. Mediaforum, 22(10), 309. [details]
  • Hins, W. (2010). Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing. In L. Mommers, H. Franken, J. van den Herik, F. van der Klaauw, & G-J. Zwenne (Eds.), Het binnenste buiten: liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden (pp. 93-107). (Meijersreeks; No. MI 174). Leiden: eLaw. [details]

  2009

  • Hins, W. (2009). Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest 'Sanoma tegen Nederland'. Mediaforum, 19(5), 202-206. [details]

  2008

  • Chavannes, R., & Hins, W. (2008). Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia. Mediaforum, 20(2), 49-50. [details]
  • Hins, W. (2008). Eens openbaar, altijd openbaar?: over de status van uitgelekte informatie. In N. A. N. M. van Eijk, & P. B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (pp. 149-160). Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
  • Hins, W. (2008). Haatzaaiende zenders en de nieuwe Mediawet. Mediaforum, 20(4), 164-167. [details]
  • Hins, W. (2008). Het ijzeren geheugen van internet. Ars Aequi, 57(7/8), 558-564. [details]
  • Hins, W. (2008). Wat is een journalist? Mediaforum, 20(5), 189-190. [details]
  • Hugenholtz, B., Visser, D., & Hins, W. (2008). Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer. AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 32(4), 94-98. [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Hins, A. W., Janssen, E. H., Jebbink, W. H., Kesar, N., Korthals Altes, W. F., ... van Woudenberg, J. H. (2017). Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden. Mediaforum, 29(7/8), 225-234, I-XVI. [details]

  2016

  • Hins, A. W. (2016). EHRC 2016/8. 8. Case note on: EHRM, 13/10/15, 37428/06, ECLI:CE:ECHR:2015:1013JUD003742806 (Bremner t. Turkije). EHRC. European Human Right Cases, 17(1), 31-34. [details]
  • Hins, W. (2016). EHRM (931/13: Satamedia/Finland). Mediaforum, 2016(1), 16-21. [1]. [details]
  • Hins, W. (2016). Poolse toestanden bij de publieke omroep? De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel, 6(61). [details]

  2015

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2015). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 18e druk. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2015). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, Instellingswet ACM, de Wet bescherming persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 5e druk (pp. 811-846). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2015). Rb. Midden-Nederland zp Utrecht (zaaknummer UTR 14/5509: RTL/Min. van Financiën). Mediaforum, 2015(1), 46-48. [4]. [details]

  2014

  2013

  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 126, 7166-7167. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 127, 7231-7232. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 128, 7302-7303. [details]
  • Hins, A. W. (2013). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 129, 7372-7373. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2013). Mediawet 2008 (Uittreksel). In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming Persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 4e dr. (pp. 679-719). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2013). EHRM (no. 39315/06: De Telegraaf e.a/Nederland). Mediaforum, 2013(1), 25-30. [1]. [details]
  • Hins, W. (2013). Rb. Overijssel, zittingsplaats Almelo (Vzr.) (Pretium/Wegener). Mediaforum, 2013(11/12), 284-287. [29 en 30]. http://www.ivir.nl/publicaties/hins/Annotatie_MF_11_12_2013.pdf [details]

  2012

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2012). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. -17e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2012). HvJ EU (C-70/10: Scarlet Extended NV / SABAM). EHRC. European Human Right Cases, 2012(3), 373-379. [35]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2012/35 [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 122, 6873-6874. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 123, 6949-6950. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 124, 7026-7027. [details]
  • Hins, A. W. (2012). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 125, 7094-7095. [details]
  • Hins, A. W. (2012). [Bespreking van: J. Gerards (2011) EVRM: algemene beginselen]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 3(3), 322-325. [details]
  • Hins, W. (2012). ABRvS (RTL/Minister van Algemene Zaken: [zaak nr. 10/1129]). Mediaforum, 2012(2), 59-61. [4]. [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2012). Persvrijheidsmonitor Nederland 2011. Diemen: Uitgeverij AMB. [details]

  2011

  2010

  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 114, 6402-6403. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 115, 6464-6465. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 116, 6512-6513. [details]
  • Hins, A. W. (2010). Mediarecht. Ars Aequi KwartaalSignaal, 117, 6562-6564. [details]
  • Hins, W. (2010). ABRvS (Moeders van Srebrenica/Minister van Defensie). Mediaforum, 2010(22-5), 181-184. [15]. [details]
  • Hins, W., & Zwenne, G-J. (2010). Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media. Leiden: eLaw. [details]
  • Hins, W., Groothuis, M., & Wiersma, C. (2010). Persvrijheidsmonitor Nederland 2009. Diemen: AMB. [details]

  2009

  • Belinfante, A. D., de Reede, J. L., Dragstra, L., Efthymiou, N. S., Hins, A. W., & de Lange, R. (2009). Beginselen van het Nederlandse staatsrecht. - 16e dr. Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, A. W. (2009). EHRM (37374/05: [Társaság a Szabadságjogokért tegen Hongarije]). EHRC. European Human Right Cases, 2009(10-7), 808-815. [74]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/EHRC/2009/74 [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 110, 6197-6198. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 111, 6248-6249. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 112, 6296-6297. [details]
  • Hins, A. W. (2009). Mediarecht. Ars Aequi Katern, 113, 6351-6352. [details]
  • Hins, A. W., & Kroes, Q. R. (2009). Mediawet. In P. C. Knol, & G. J. Zwenne (Eds.), Telecommunicatierecht: de tekst van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, de Wet bescherming persoonsgegevens en bepalingen uit de Mediawet, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 3e dr. (pp. 501-537). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Hins, W. (2009). HvJ EG (Turco/Raad van de Europese Unie). Mediaforum, 2009(21-1), 20-27. [1]. http://www.ivir.nl/publicaties/hins/noot_Turco.pdf [details]

  2008

  Andere

  • Hins, W. (participant) (7-6-2016). Expert meeting Eerste Kamer, Den Haag. Expertmeeting van de Eerste Kamer inzake de Wet open overheid (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Commissariaat voor de Media
   Lid Bezwaarschriftencommissie
  • Stichting Leids Universiteits Fonds
   Bijzonder hoogleraar
  • Universiteit Leiden
   Hoogleraar