Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

L.W. (Louise) Verboeket LLM

Docent en onderzoeker
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A9.27
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Social media
 • Profiel

  Louise Verboeket is docent en onderzoeker bij de afdeling Publiekrecht (Staats- en bestuursrecht) van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet promotieonderzoek naar publieke financiering via prijsvragen op nationaal en Europees niveau. Haar onderzoek wordt begeleid door prof. mr. Jacobine van den Brink (Universiteit van Amsterdam) en prof. mr. drs. Willemien den Ouden (Universiteit Leiden). Daarnaast coördineert en verzorgt zij onderwijs, onder andere voor het bachelorvak Bestuursrecht en de mastervakken Financiering door de overheid en Publieke belangen en het privaatrecht.

  Louise studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. In 2017 voltooide zij haar master Staats- en bestuursrecht cum laude. Haar masterscriptie getiteld De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen werd bekroond met de Facultaire Jongbloed Scriptieprijs en de Leidse Universitaire Scriptieprijs. Tijdens haar studie volgde Louise het Honours College Law-programma en was zij student-assistent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse rechtenfaculteit. In 2015 studeerde zij een semester aan de University of Connecticut School of Law in Hartford (CT, USA). Van 2017 tot 2020 was Louise verbonden aan de capaciteitsgroep Publiekrecht van de Universiteit Maastricht, waar zij onder meer het bachelorvak Comparative Administrative Law gaf. In 2021 werkte zij bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij was betrokken bij het mastervak Europeanisering van het bestuursrecht.

  Louise publiceert over het aanbestedingsrecht, financieel bestuursrecht en digitalisering. Daarnaast verzorgt zij diverse PAO-cursussen voor praktijkjuristen, waaronder binnen de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten van de Leiden Law Academy. Louise treedt regelmatig op als spreker op (internationale) congressen en is lid van de Commissie bezwaarschriften NWO/ZonMw en van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  • Hardy, E. M. J., & Verboeket, L. W. (2021). Deskundigenadvisering in subsidie- en aanbestedingsrecht. In L. W. Verboeket, J. E. van den Brink, A. Drahmann, M. J. Jacobs, & R. Ortlep (Eds.), Bestuursrecht in het echt: Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (pp. 67-86). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D59CEE&cpid=WKNL-LTR-Nav2

  2020

  • Verboeket, L. W. (2020). Tussen stimuleren en contracteren: over de concurrentie tussen subsidies en opdrachten, in het bijzonder bij prijsvragen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 33(8), 456-464. Article 202.

  2020

  • Verboeket, L. W., & Hardy, E. M. J. (2020). Prematuur over het primaat. Reactie op 'Hoe verdeel je een chocoladetaart?', NTB 2019/35. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 33(3), 114-118. Article 50.

  2023

  2022

  • Verboeket, L. W., & Jacobs, M. J. (2022). In een uitvoeringsovereenkomst kan niet een andere subsidie worden overeengekomen dan uit de subsidieregeling voortvloeit. 170. Case note on: HR, 18/02/22, ECLI:NL:HR:2022:275 Jurisprudentie in Nederland, 2022(9), 1587-1592. [details]
  • Verboeket, L. W., & Jacobs, M. J. (2022). In een uitvoeringsovereenkomst kan niet een andere subsidie worden overeengekomen dan uit de subsidieregeling voortvloeit. 97. Case note on: HR, 18/02/22, ECLI:NL:HR:2022:275 Jurisprudentie Bestuursrecht, 24(7), 600-607. [details]

  2021

  2020

  • Verboeket, L. W. (2020). Subsidie of overeenkomst? Brief over voortgang aanbesteding is niet op rechtsgevolg gericht. Geen besluit. 133. Case note on: Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, 19/02/20 (ECLI:NL:RVS:2020:528). Jurisprudentie Bestuursrecht, 27(9), 760-767.

  2019

  • van den Brink, J. E., & Verboeket, L. W. (2019). AB 2019/319. 319. Case note on: HvJ EU, 18/10/18, ECLI:EU:C:2018:843 (IBA Molecular Italy). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(29), 2193-2203. [details]

  2017

  • van den Brink, J. E., & Verboeket, L. W. (2017). AB 2017/421. Case note on: Hoge Raad, 14/02/17 ( ECLI:NL:HR:2017:241). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48(421).

  2016

  Spreker

  • Janssen, H. (keynote speaker) & Verboeket, L. (invited speaker) (11-4-2023). Gemeentelijke grip op private sensorgegevens: Onderzoek voor de gemeente Amsterdam, Ministry of Economic Affairs.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
   Bestuurslid
  • NWO
   Lid van de Commissie bezwaarschriften NWO/ZonMw