Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Biologie

Wat betekent klimaatverandering voor de planten en dieren in onze omgeving? Wat is het effect van de plasticsoep op de biodiversiteit in de oceanen? Welke moleculen gebruiken planten en insecten om met elkaar te communiceren? Kunnen we biotechnologie veilig inzetten voor duurzame voedselproductie? In de bachelor Biologie leer je onderzoek te doen en antwoorden te vinden op dit soort vragen.

Waar gaat Biologie over?

Biologie studeren aan de universiteit is anders dan het vak biologie op de middelbare school. De studie Biologie gaat over alles wat leeft (mensen, dieren, planten, micro-organismen) en dat bestudeer je op alle niveaus, van molecuul tot ecosysteem, en de samenhang daartussen. Een enorm veelzijdige opleiding dus! 

Biologie is enerzijds heel fundamenteel. Biologen vragen zich bijvoorbeeld af welke moleculen dit leven mogelijk maken. Of hoe dit op het niveau van een cel er uit ziet. Maar ook  of het mogelijk is om evolutie waar te nemen.​ Anderzijds spelen biologen een belangrijke rol in actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de afname van de biodiversiteit door opwarming van de aarde, het wereldvoedselprobleem of de transitie naar duurzame energie  Hierbij gebruik je niet alleen je biologische kennis, maar heb je ook kennis van scheikunde en geografie nodig. Statistiek en data analyse spelen een grote rol bij het analyseren van je bevindingen. Al deze onderdelen komen dan ook terug in de bachelor.

Ontdek Biologie aan de UvA: 

Vijf redenen om Biologie aan de UvA te studeren

 1. Zelf onderzoek doen
  Biologie studeren aan de UvA houdt in dat je zelf veel onderzoek doet in het laboratorium en het veld. Je leert onderzoek doen op alle niveaus, van cel tot ecosysteem, en je ontdekt de verbanden die daar tussen bestaan. Daarbij maak je gebruik van moderne faciliteiten op het Science Park.
 1. Opgedane kennis direct toepassen 
  Vanaf dag één ga je zelf aan de slag met actueel onderzoek en relevante maatschappelijke vraagstukken. Elk semester sluit je af met een onderzoeksproject, waarin de kennis en vaardigheden uit verschillende vakken samenkomt en je deze ook direct leert toepassen. 
   
 2. Eerst brede kennis opdoen, daarna kiezen welke richting je interessant vindt 
  Aan de UvA vinden wij het belangrijk dat je eerst een brede biologische basiskennis ontwikkelt. Daarna kies je vakken in de richting die jou het meest aanspreekt: Ecologie en Evolutie, Zoetwater en Mariene Biologie of Moleculaire Levenswetenschappen. 
   
 3. Persoonlijk contact en kleinschalig 
  Doordat Biologie aan de UvA kleinschalig is, leer je je medestudenten snel kennen en is er veel contact met docenten. Onze studenten geven aan dat ze zich daardoor snel thuis voelen en makkelijker studievaardigheden oppikken. 
   
 4. Samenwerking met bedrijven 
  Tijdens de opleiding maak je al kennis met het werkveld tijdens projecten en in gastcolleges. Wij werken hiervoor samen met bedrijven en organisaties zoals Micropia, Waternet en SeedValley. 
Microscopiepracticum

Toelating en inschrijving

Om je in te kunnen schrijven voor de bachelor Biologie, heb je een vwo-diploma in de profielen natuur en gezondheid met natuurkunde of natuur en techniek met biologie nodig.

Wat kun je worden als je bent afgestudeerd?

De maatschappij staat te springen om goede biologen. Voor het oplossen van veel actuele vraagstukken komen biologen kijken, denk aan het maken van milieueffectrapportages bij bouwprojecten of het beter bestand maken van planten tegen klimaatverandering en veranderende bodemomstandigheden. Maar ook het delen van deze kennis is hard nodig, bijvoorbeeld in het onderwijs of via de media. De baankans voor biologen, na een masteropleiding, is dus groot.

Typische beroepen voor biologen zijn: milieuadviseur, biotechnoloog, microbioloog, mariene bioloog of leraar Biologie.

Copyright: UvA
Ik bestudeer kleine dieren om grote vragen te beantwoorden. Katja Peijnenburg, Mariene bioloog bij Naturalis

Open dagen en contact

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de bachelor Biologie aan de UvA en wil je graag meer informatie en de sfeer komen proeven? Kom dan naar een UvA Bachelordag of kom proefstuderen. Je kunt ook een dag meelopen met een student.

Biologie
Diploma BSc Biologie
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 56860