Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Cognition, Language and Communication
Vergelijk

Open dag

Wil je weten of Cognition, Language and Communication dé studie is voor jou? Ontdek wanneer de eerstvolgende open dagen zijn en oriënteer je alvast met de onderstaande informatie en video’s.

Wat is de bachelor CLC?

In deze video vertellen docent Caitlin Meyer en student Goya van Boven over de unieke bachelor Cognition, Language and Communication.

Meet & Ask
Bachelorweek informatieronde (opname)

Bekijk de opname van onze livesessie van de Bachelorweek van maart 2022, waarin de studie Cognition, Language and Communication in detail wordt uitgelegd.

Meelopen

Wil je zeker weten of deze opleiding bij je past? Kom dan Meelopen! Ga met een student mee naar een college, stel al je vragen en ervaar hoe het is om aan de UvA te studeren.

Verken je campus

Waar ga je straks studeren? Bekijk je campus online op de interactieve kaart. Of kom langs op locatie en doe de campustour via onze campustour-app.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen CLC en opleidingen als Communicatiewetenschap en Taalwetenschap?

  Bij CLC bekijken we communicatie in relatie tot cognitie. Cognitie omvat alle mentale processen die je iedere dag, al dan niet bewust, inzet voor taken zoals rekenen, muziek, plannen en taal. Je geheugen is er dus een onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook je rede of voorstellingsvermogen. We kijken tijdens de studie onder andere naar hoe aandacht werkt en hoe je die kunt vasthouden, naar hoe overtuigen werkt, en naar hoe communicatie op verschillende niveaus en manieren geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. Je kunt ook denken aan verschillen tussen mens en dier.

  Taal is bij CLC het vertrekpunt, maar meer dan bij Taalwetenschap ligt bij CLC de nadruk op taal als cognitief fenomeen. Er worden verbanden gelegd met andere hogere cognitieve functies (geheugen, rekenen, muziek, visuele waarneming) en hoe we menselijke cognitie in het algemeen kunnen bestuderen. Dat heeft als gevolg dat meer dan bij taalwetenschap aandacht is voor de ontwikkeling van vaardigheden als programmeren, statistiek en technieken om processen in het brein te bestuderen. Ook is de bachelor Linguistics volledig Engelstalig, terwijl bij CLC ook Nederlands essentieel is.

 • Wanneer zou ik NIET voor deze opleiding moeten kiezen?

  CLC is minder geschikt als je niet (wetenschappelijk) geïnteresseerd bent in cognitieve processen zoals logisch redeneren, rekenen, muziek en taal. Je moet dus interdisciplinair ingesteld zijn, of op zijn minst openstaan om een brede blik te ontwikkelen. De opleiding is daarom misschien minder aantrekkelijk als je puur theoretisch of puur praktisch georiënteerd bent, of jezelf als een ‘traditionele alfa’ ziet: CLC'ers zijn denkers, maar ook doeners!

  Behalve theoretische kennis krijg je ook een flinke dosis experimentele vaardigheden mee. We leren je hoe je in de praktijk onderzoek doet om antwoord te krijgen op allerlei theoretische vraagstukken. We lezen geen literaire werken en bestuderen geen historische bronnen. Verder zou je niet voor deze opleiding moeten kiezen als je naast je studie veel dingen 'erbij' wilt doen, of niet voldoende tijd hebt om aan de studie te besteden. Een voltijdsopleiding is voor velen te intensief om (grote) bijbanen en dergelijke te kunnen volhouden.

  Als je alléén een interesse hebt in cognitie of cognitieve psychologie, is deze opleiding misschien te breed voor jou: taal en communicatie maken een belangrijk onderdeel van het kernprogramma uit.

 • Wat houdt het interdisciplinaire karakter van deze opleiding in? Hoe alfa of bèta is CLC?

  Interdisciplinair betekent letterlijk tussen disciplines. Het gaat dus niet om één vakgebied, maar juist om snijvlakken tussen verschillende vakgebieden. We bestuderen in de opleiding (ook) onderwerpen die traditioneel vanuit de geesteswetenschappen (alfa) bestudeerd worden, maar we doen dat met onderzoeksmethoden die uit de gedrags- en maatschappijwetenschappen komen (gamma), en uit de natuurwetenschappen (bèta). Je kunt complexe problemen dan vanuit verschillende perspectieven benaderen en die met de doortastende blik van een geesteswetenschapper bij elkaar brengen. Alfa, bèta en gamma zijn hier dus met elkaar verweven: we kijken naar taal en communicatie als producten van de mens, maar hebben ook oog voor de biologie die erachter zit en voor hoe je taal en communicatie kunt modelleren. Statistiek en programmeren zijn verplichte onderdelen in het programma.

  Er zijn zeker zeven richtingen die je kunt volgen, want je volgt bij CLC verplicht een pakketje vakken van 30 EC (of soms 24 EC) van een van de volgende opleidingen: Communicatiewetenschap, Filosofie, Kunstmatige Intelligentie, Muziekwetenschap, Psychologie, Psychobiologie en Taalwetenschap. Daarnaast heb je 30 EC vrije keuzeruimte. Die kun je inzetten om je nog verder te verdiepen of juist te verbreden. Die 60 EC zit verspreid over het tweede en derde jaar, zodat je ook regelmatig je ‘eigen’ studiegenoten blijft tegenkomen.

 • Welke ruimte is er voor keuzevakken, een stage of studeren in het buitenland?

  Er is behoorlijk veel keuzeruimte in het programma van CLC ingebouwd. In totaal volg je 60 EC bij andere opleidingen. De helft daarvan (24 of 30 EC) bestaat uit opleidingsgebonden keuzevakken die je bij een van zeven opleidingen doet: Communicatiewetenschap, Filosofie, Kunstmatige Intelligentie, Muziekwetenschap, Psychologie, Psychobiologie, of Taalwetenschap. De andere helft kun je vrij invullen.

  Eigenlijk lopen alle CLC’ers een klein beetje stage: binnen de cursus Knowledge Application voer je in groepsverband een praktijkgericht project uit voor een echte opdrachtgever buiten de universiteit. Je kunt hierbij denken aan commerciële partijen in verschillende gebieden (IT, tekst- en data-analyse) maar ook organisaties zoals Auris en Kentalis. Wil je daarna meer ervaring opdoen? Dan kun je daar een deel van je keuzeruimte voor gebruiken. We hebben binnen de opleiding contact met verschillende organisaties die soms stageplaatsen hebben. Of je kunt in overleg met de stagecoördinator zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Ook met onderzoeksstages hebben onze studenten goede ervaringen.

  Onder normale omstandigheden kun je ook zeker een periode in het buitenland studeren. Net als bij andere opleidingen is het mogelijk dat je je keuzeruimte invult met vakken van een andere universiteit, ook in het buitenland. Als je in een vroeg stadium weet dat je naar het buitenland wilt en daar in de planning rekening mee houdt, kun je dat in principe ook zonder studievertraging doen. Het handigste moment om naar het buitenland te gaan is het eerste semester van het derde jaar. Daar is nu nog één verplicht CLC-vak, maar dat zou je ook eerder kunnen doen. We kijken of het mogelijk is om dat vak binnen ons eigen programma elders te doen, zodat het hele eerste semester vrij is om naar eigen inzicht in te richten.

 • Wat voor soort projecten doe je tijdens de studie?

  Je doet tijdens de opleidingen verschillende onderzoeksprojecten, en binnen de cursus Knowledge Application ook een project in opdracht van een bedrijf of organisatie buiten de opleiding. Om enkele voorbeelden te noemen: studenten hebben gewerkt voor een IT-bedrijf dat een applicatie heeft ontwikkeld die automatisch advies geeft om teksten te optimaliseren voor specifieke doelgroepen. Anderen hebben een tool gebouwd waarmee logopedisten, klinisch taalkundigen en docenten snel kunnen nagaan of bepaalde ingrepen en behandelingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Weer anderen hebben gewerkt aan de vraag hoe je mensen het beste kunt informeren over de privacy-gevoeligheid van het gebruik van (bijvoorbeeld) de Corona-app.

 • Wat zijn mijn mogelijkheden na de studie?

  Na het afronden van de bachelor CLC kun je verder studeren in diverse masters aan de UvA of elders. Je mogelijkheden zijn erg afhankelijk van je specialisatie en de invulling van je keuzeruimte. Je hebt met een BSc CLC sowieso toegang tot de eenjarige masters General Linguistics, Communication Science en Nederlandse taal en cultuur, maar kunt (afhankelijk van je specialisatie) ook denken aan Brain and Cognitive Science, Artificial Intelligence, Filosofie of Psychologie. 

  In 2020 hebben de eerste studenten CLC hun bachelordiploma in ontvangst mogen nemen, en die doen allemaal een master. We kunnen je dus nog niet precies zeggen waar onze alumni terechtkomen. Het ligt er ook een beetje aan hoe je je binnen de opleiding specialiseert. Kies je bijvoorbeeld voor een specialisatie richting de communicatiewetenschap, dan ben je waarschijnlijk een aantrekkelijke kandidaat in tal van functies waarin teksten en communicatie een centrale rol spelen, maar wel op een metaniveau: je bent niet de voorlichter of de nieuwsbriefschrijver, maar de analist die communicatieprocessen bestudeert en optimaliseert. Bij andere richtingen ben je eerder een aantrekkelijke kandidaat bent voor bedrijven in bijvoorbeeld de IT-sector, met name op het gebied van automatisch vertalen, Big Data, opzoeksystemen of andere vormen van Natural Language Processing. Weer andere studenten zouden goed passen bij organisaties die zich bezighouden met taal- en ontwikkelingsstoornissen, zoals Kentalis en Auris. Vanuit de opleiding is de richting onderzoek en advies meer voor de hand liggend, maar de klinische kant opgaan is ook denkbaar. We verwachten in elk geval dat je in verschillende sectoren aan de slag kunt: taaladviesdiensten, communicatiebureaus, ICT-bedrijven, etc.

 • Wat is de voertaal van de opleiding?

  In de praktijk is de opleiding tweetalig: sommige vakken en colleges zul je in het Nederlands volgen, andere in het Engels, bijvoorbeeld bij het vak Introduction to Linguistics. Veel studiematerialen zijn in het Engels. Zowel een goede beheersing van het Nederlands als een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het wetenschappelijk Engels zijn dus van essentieel belang. Hier besteden we in de opleiding ook aandacht aan.

Wat houdt deze studie in?

In deze video delen docenten en studenten van Cognition, Language and Communication hun ervaringen met de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

1-1 Wat is cognitie
Proefcollege: taal in je brein

Jan Don geeft een college over morfologie als cognitiewetenschap. Ofwel: hoe werkt taal in je brein?

Woord vooraf Caitlin Meyer (0)
Proefcollege: je taal- en rekenknobbel

Hoe kunnen verschillende onderdelen van je cognitie op elkaar van invloed zijn? Caitlin Meyer vertelt in dit college over je taal- en rekenknobbel - en wat die met elkaar te maken hebben.