Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Franse taal en cultuur
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

In de bachelor Frans ontwikkel je je tot Frankrijkdeskundige met een brede oriëntatie. Je leert het Frans uitstekend beheersen en krijgt inzicht in de Franstalige culturen. Je volgt colleges over Frankrijk, het Frans en de Franstalige wereld, maar ook over het hoe en waarom van de geesteswetenschappen en hun aanpak.

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

Opbouw programma

De opleiding start met een intensief taalverwervingsprogramma. Daarnaast volg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Frankrijk en de Franstalige wereld. Na de propedeuse ga je je verder verdiepen in de taal, cultuur en literatuur van Frankrijk. De opleiding biedt ook ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor, een stage, of om een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren.

Het eerste studiejaar

In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Frans. Het programma opent met het college La France contemporaine waarin je van alles leert over het hedendaagse Frankrijk, over het politieke bestel, over het belang van de vakbonden, over het onderwijssysteem, over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en nog veel meer. Daarnaast zijn er inleidende colleges over de Franse letter- en taalkunde die je leren hoe je de Franse literatuur en taal kunt analyseren en een overzicht bieden van de geschiedenis van beide vakgebieden. Onder begeleiding van een docent lees je een aantal Franse boeken van grote schrijvers als Proust, Sartre en Beckett. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de taalverwerving in het eerste jaar. Je krijgt college van francofone docenten die je helpen om de vaardigheden die je op de middelbare school ook heb aangeleerd gekregen verder uit te bouwen: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Aan het eind van de propedeuse ben je bijvoorbeeld in staat om het Franse journaal te volgen en kun je een essay in het Frans schrijven.

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede jaar verdiep je je kennis van het Frans en van de Franse cultuur verder in colleges als Linguistique: théories et pratiques en Littérature: théories et pratiques die beide gaan over de belangrijkste Franse theoretici door de geschiedenis heen op het gebied van de Franse taal- en letterkunde. Deze theorieën worden praktisch toegepast door tal van teksten te analyseren. Wat zijn de verteltechnische kenmerken van een negentiende-eeuwse realistische roman als Madame Bovary van Gustave Flaubert en waarom wordt de hedendaagse cultschrijver Michel Houellebecq wel als een neo-realist aangeduid? In het tweede semester ga je een half jaar in een Franstalig land studeren. De opleiding heeft contacten met tal van universiteiten en helpt je met het organiseren van dit buitenlandverblijf. Je krijgt in het tweede jaar natuurlijk ook nog colleges taalverwerving, maar eenmaal terug uit het buitenland zul je het Frans perfect beheersen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • La France contemporaine
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Maîtrise du français 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Maîtrise du français 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  2—3
  12
 • De wereld van taal en spraak: inleiding taalwetenschap
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Maîtrise du français 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • De wereld van de verbeelding: het verhaal van de literatuur
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Maîtrise du français 4
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • État de la langue - langue d'État
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Littérature française: theories et pratiques
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Linguistique française: theories et pratiques
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Maîtrise du français 5
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Nouvelle Vague: Revolutie in Film
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Vrije keuze: Buitenlandverblijf
  4—6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vrije keuze: Buitenlandverblijf en vrije keuze
  1—5
  42
 • Atelier de recherche
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Afstudeerproject Franse taal en cultuur
  1—6
  12
Uva Studiegids: Franse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig zijn om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. 

  Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC. Met een eerstegraads lesbevoegdheid mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  • Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van wat voor werk bij jou past.
  • Je kunt stage lopen in je profileringsruimte of je (wetenschappelijke) stageverslag als scriptie laten gelden.
  • Er zijn stagemogelijkheden bij uitgeverijen, de Franse Kamer van Koophandel, het vertaalbureau van de UvA en de Franse ambassade.
  • Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking betekenen van je studietijd én je cv.

  Internationaal studeren

  Om je de taal en cultuur eigen te maken, kun je een periode in een Franstalig land studeren. De opleiding biedt veel mogelijkheden om aan een universiteit in Parijs of aan een van de andere Franse universiteiten (of daarbuiten) te studeren. Ieder jaar, rond de maand januari, is er een voorlichtingsbijeenkomst over studeren in het buitenland.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen..

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Franse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd

Je kunt de UvA-bachelor Franse taal en cultuur ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.