Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding, dan bestaat er een mogelijkheid om via een colloquium doctum toegelaten te worden. Een colloquium doctum biedt mensen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid toch te kunnen studeren. Je komt voor toelating via een colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor het halen van de benodigde certificaten, de UvA biedt zelf geen toetsen aan.
 • Inhoud voor Future Planet Studies

  Het colloquium doctum voor Future Planet Studies bestaat uit het behalen van vwo-deelcertificaten voor de volgende vakken:

  • Wiskunde A of B

  En in ieder geval twee van de volgende vijf vakken:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie
  • Aardrijkskunde
  • Economie

  Verder dien je aan te kunnen tonen dat je kennis hebt van de Engelse taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden. Vanaf het tweede jaar van Future Planet Studies is de opleiding Engelstalig

  In het tweede jaar van de studie kies je een major: Future Society of Future Earth. Als je Future Earth wil gaan doen, dan is het raadzaam om de deelcertificaten Natuurkunde en Biologie te halen, al is dat niet verplicht. Kijk voor meer informatie over de majors op https://student.uva.nl/onderwerpen/een-studierichting-major-of-specialisatie-kiezen

 • Opties voor het behalen van deelcertificaten
  • De Staatsexamens (https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/) - aanmelden mogelijk tot en met 31 december.
  • De Centrale Commissie Voortentamen (CCVX) neemt voortentamens af in de VWO-vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B. Zie: www.ccvx.nl.
  • Het Boswell Beta instituut (https://www.boswell-beta.nl/) verzorgt vwo-bètacursussen en examens in de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Wij accepteren behalve staatsexamen en CCVX, ook een voldoende op het Boswell examen.
  • Het Korteweg-de Vries Instituut van de UvA organiseert verschillende cursussen Wiskunde A en Wiskunde B met een aansluitend examen. Wij accepteren behalve staatsexamen en CCVX, ook een voldoende op het KdVI examen. Zie https://kdvi.uva.nl/nl/wiskundecursussen/

  Voorbereiden
  Zoals genoemd kun je bij Boswell Bèta Instituut en het Korteweg-de Vries Instituut cursussen volgen. Het Korteweg-de Vries Instituut biedt een online wintercursus (incl. begeleiding op afstand van docenten) die loopt in februari en maart en een 4-weken durende intensieve zomercursus aan in juli. Het doel van de cursussen is om je op het eindniveau vwo Wiskunde A dan wel Wiskunde B te brengen. Het is ook mogelijk om losse toelatingsexamens Wiskunde A en of B te doen bij het instituut. Deze worden aangeboden in april en juli. Je ontvangt dan een syllabus en bereid je door zelfstudie voor.

  Je kunt je ook op de examens voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt. Ook kan je kijken bij het Beta Onderwijsinstituut WisMon voor cursussen (http://www.wismon.nl/). Wij accepteren geen getuigschriften van deze cursussen, je moet via deze route dus alsnog na de cursus het staatsexamen, CCVX voortentamen, examen van Boswell of van het Korteweg-de Vries instituut (in geval van Wiskunde) afleggen en behalen.

 • Opties voor het aantonen van het bezitten van passieve kennis van Engels op vwo-niveau
  • Je kunt via een (avond)school een officieel VWO-deelcertificaat Engels behalen. Ook voor Engels kun je Staatsexamen doen (zie hierboven).
  • Een TOEFL toets (excl. ‘MyBest scores’) - minimum score 92, subscore minimaal 22
  • IELTS toets - minimum score 6,5, subscore minimaal 6
  • Cambridge C1 Advanced – minimale score 180
 • Stappenplan inclusief deadlines
  • Schrijf jezelf in bij het instituut waarbij je je deelcertificaat wilt gaan halen. De examens en eventuele cursussen regel je zelf en zijn dus je eigen verantwoordelijkheid.
  • Schrijf je vóór 1 mei in voor Future Planet Studies via Studielink.
  • Doe mee aan verplichte UvA matching
  • Meld je aan voor het colloquium doctum wanneer je alle benodigde certificaten hebt gehaald. Lever de gewaarmerkte kopieën liefst vóór 15 augustus, en uiterlijk vóór 31 augustus (zie www.uva.nl/colloquiumdoctum).
  • Wanneer je alle deficiënties hebt weggewerkt en aan alle eisen van het colloquium doctum hebt voldaan, kun je begin september starten met de opleiding. Het is niet mogelijk op een ander moment in het jaar met de studie te starten.
 • Vrijstelling

  De examencommissie kan vrijstelling verlenen van één of meer colloquium-doctumeisen, als zij van mening is dat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt van een van de genoemde vakken, bijvoorbeeld door eerder gehaalde vakken op HBO of WO-niveau. Denk je dat dit op jou van toepassing is? Neem dan contact op met de studieadviseurs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) via studieadviseur-iis@uva.nl.

 • Vragen?