Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Future Planet Studies
Vergelijk

Colloquium doctum

Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding, dan bestaat er een mogelijkheid om via een colloquium doctum toegelaten te worden. Een colloquium doctum biedt mensen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid toch te kunnen studeren. Je komt voor toelating via een colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald. Je bent zelf verantwoordelijk voor het halen van de benodigde certificaten, de UvA biedt zelf geen toetsen aan.

 • Inhoud voor Future Planet Studies

  Het colloquium doctum voor Future Planet Studies bestaat uit het behalen van vwo-deelcertificaten voor de volgende vakken:

  • Wiskunde A of B

  En in ieder geval twee van de volgende vijf vakken:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie
  • Aardrijkskunde
  • Economie

  Verder dien je aan te kunnen tonen dat je passieve kennis hebt van de Engelse taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden.

  In het tweede jaar van de studie moet je een specialisatie kiezen (een major): gamma (Future Society) of bèta (Future Earth). Als je je graag in de Bètarichting wilt specialiseren is het raadzaam om de deelcertificaten van Natuurkunde en Biologie te halen, al is dat niet verplicht

 • Opties voor het behalen van deelcertificaten
  • Via de Staatsexamens, aanmelden mogelijk tot en met 31 december.
  • De Centrale Commissie Voortentamen (CCVX) neemt voortentamens af in de vwo-vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B. Je kunt je op je op zowel deze examens voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt. Wij accepteren geen getuigschriften van deze cursussen, je moet via deze route dus na de cursus het staatsexamen of ccvx voortentamen afleggen en behalen. https://www.boswell-beta.nl en http://www.wismon.nl/ verzorgen ook vwo-bètacursussen en examens in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Wij accepteren behalve staatsexamen en CCVX , ook een voldoende op het Boswell examen.
  • Het Korteweg-de Vries Instituut, het wiskunde instituut van de UvA, organiseert verschillende cursussen Wiskunde A en Wiskunde B met een aansluitend examen. Er is een 4-weken durende intensieve zomercursus in juli, of de online wintercursus (incl. begeleiding op afstand van docenten) die loopt in februari en maart. Het doel van de cursussen is om je op het eindniveau vwo Wiskunde A dan wel Wiskunde B te brengen. Het is ook mogelijk om losse toelatingsexamens Wiskunde A en of B te doen bij het KdVI. Deze worden aangeboden in april en juli. Je ontvangt dan een syllabus en bereidt je door zelfstudie voor.
 • Opties voor het aantonen van het bezitten van passieve kennis van Engels op vwo-niveau
  • Je kunt via een (avond)school een officieel vwo-deelcertificaat Engels behalen. Ook voor Engels kun je Staatsexamen doen. 
  • Je kunt door schriftelijk onderwijs via bijvoorbeeld LOI of NTI het certificaat "Engels voor gevorderden" behalen.
  • Een TOEFL test met een voldoende score is geldig, zie bijvoorbeeld de websites: www.fulbright.nl of www.toefl.com. De TOEFL score moet zijn: Paper based test: tenminste 600, Computer based test: tenminste 250 en Internet test: tenminste 100.
  • IELTS test: een score van tenminste 6,5. Je kunt hiervoor ook een taaltraining volgen via Babel Talen Utrecht.
 • Stappenplan inclusief deadlines
  • Schrijf jezelf in bij het instituut waarbij je je deelcertificaat wilt gaan halen. De examens en eventuele cursussen regel je zelf en zijn dus je eigen verantwoordelijkheid.
  • Schrijf je vóór 1 mei in voor Future Planet Studies via Studielink.
  • Doe mee aan verplichte UvA matching
  • Meld je aan voor het colloquium doctum wanneer je alle benodigde certificaten hebt gehaald. Lever de gewaarmerkte kopieën liefst vóór 15 augustus, en uiterlijk vóór 31 augustus (zie www.uva.nl/colloquiumdoctum).
  • Wanneer je alle deficiënties hebt weggewerkt en aan alle eisen van het colloquium doctum hebt voldaan, kun je begin september starten met de opleiding. Het is niet mogelijk op een ander moment in het jaar met de studie te starten.
 • Vrijstelling

  De examencommissie kan vrijstelling verlenen van één of meer colloquium-doctumeisen, als zij van mening is dat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt van een van de genoemde vakken, bijvoorbeeld door eerder gehaalde vakken op HBO of WO-niveau. Denk je dat dit op jou van toepassing is? Neem dan contact op met de studieadviseurs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) via studieadviseur-iis@uva.nl.

 • Vragen?