Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Toekomst

De maatschappij doet een steeds klemmender beroep op de wetenschap om grote, complexe vraagstukken te helpen oplossen. Denk aan de sterk aan elkaar gerelateerde klimaat-, energie, water- en voedselvraagstukken, de druk die een ongebreidelde economische groei met zich meebrengt op de Aarde, en de vraag naar de rol die de politiek en de massamedia hierbij spelen.

Er is grote behoefte aan mensen met specialistische kennis uit de natuur- of maatschappijwetenschappen, gecombineerd met een brede kennis over de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Mensen die vanuit die combinatie in staat zijn om mee te denken met managers van multinationals en beleidsmakers binnen overheidsinstellingen. Bij hun streven naar een duurzame samenleving en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen jouw deskundigheid als interdisciplinair opgeleide kenniskracht en je vermogen om die kennis over te brengen naar het brede publiek onmisbare elementen.

 • Bij Future Planet Studies word je een 'bruggenbouwer'

  Met je bachelordiploma Future Planet Studies kun je helpen de kloof tussen wetenschap en maatschappij te overbruggen. Je bent inzetbaar in sectoren waar je een kritische, zelfstandige en leergierige geest nodig hebt. Afgestudeerde FPS-ers zijn aan het werk gegaan als:

  • Innoverend ondernemer
   Door nieuwe, creatieve en duurzame oplossingen te bedenken op het gebied van: energiegebruik (Watt now? Dakdokters, Zonnefabriek, Hanergy, Guidion); productie (De Ceuvel / Metabolic); consumptie (Tostifabriek, Coco’s Conserven); wonen (Tiny Tim); kleding (Pangaea Clothing).
  • Adviseur duurzaam beleggen
   Bij banken om te helpen bepalen welke bedrijven opgenomen kunnen worden in de zogenoemde ‘groene fondsen’ (Triodos, MN Pensioen & Vermogensbeheer).
  • CEO
   Bij een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatieIemand die de laatste wetenschappelijke inzichten doorvertaalt naar concrete, haalbare korte termijn oplossingen (Urgenda).
  • Onderzoeker
   Bij een spin-off van de Universiteit van Amsterdam waarin de mogelijkheden worden onderzocht om tot een duurzame koolstofcyclus te komen door CO2 als input te zien in plaats van als ongewenste output (Photanol).
  • Trainee
   Bij het Institute for Water Education, dat zich focust op toegepast onderzoek in ontwikkelingslanden (IHE Delft)
  • Medewerker
   Bij consultancybureaus die bedrijven en overheidsinstanties ondersteunen bij projecten op het gebied van duurzaamheid (KPMG, PWC, Berenschot, Balance, Spaak, RockGroup).
  • Kennismakelaar
   Tussen wetenschap en bedrijfsleven om samenwerkingsmogelijkheden rond spin-offs te onderzoeken (Ministerie van Economische Zaken).
  • Specialist Geographical Information Systems (GIS)
   Bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de impact van beleid op omgeving en samenleving analyseert en politici, beleidsmakers en burgers hierover adviseert.
  • Futuroloog
   Bij een consultancybureau dat helpt organisaties zinvol en gestructureerd over hun toekomst na te denken, bijvoorbeeld via scenario-ontwikkeling (Future Consult).
  • Promovendus
   Op het onderwerp ‘Science for global sustainability’ bij het Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht), dat onderdeel vormt van het internationale onderzoeksprogramma "Future Earth".

  Waar je terecht komt, hangt natuurlijk ook sterk af van de master die je na je studie Future Planet Studies kiest. Je hoeft overigens niet per se een master te volgen; je kunt er ook voor kiezen om meteen na je bachelor te gaan werken. Maar de ervaring leert dat de meeste studenten in Nederland na hun universitaire bacheloropleiding eerst nog een master gaan doen.

 • 21st century skills

  Binnen de opleiding Future Planet Studies is er volop aandacht voor de 21st centruy skills. Dit zijn vaardigheden voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. De 21st century skills die je leert, zoals probleemoplossend vermogen, een flexibele houding die je in staat stelt om in een multidisciplinair team te werken en verschillende data, perspectieven en belangen aan elkaar te verbinden om complexe problemen te kunnen tackelen, maken dat je een streepje voor hebt op de huidige arbeidsmarkt.

  Model_21e_eeuwse_vaardigheden
  Copyright: Kennisnet
 • Masterkeuze na Future Planet Studies

  Bètamajor
  Een keuze voor de bètamajor biedt logischerwijs de mogelijkheid tot vervolgstudie in onder andere de nieuwe Future Planet Ecosystem Science master van de Universiteit van Amsterdam. Maar ook in (bepaalde tracks binnen) een master Earth Science of Biological Science bij de Universiteit van Amsterdam of elders in binnen- en buitenland.

  Gammamajor
  Een keuze voor de gammamajor geeft logischerwijs de mogelijkheid om verder te gaan in (bepaalde tracks binnen) een master Political Sciences, Spatial Planning of Human Geography bij de Universiteit van Amsterdam. Of bij een andere universiteit in binnen- of buitenland. Daarnaast zien we dat veel van onze afgestudeerden kiezen voor een interdisciplinaire master in binnen- of buitenland zoals bijvoorbeeld Ecological Economics (Edinburgh), Forest & Nature Management (Kopenhagen), Environmental Studies (San Francisco), Environmental Management (Yale) en Environmental Technology (Imperial College London).

  Selectie bij Masters
  Het is wel belangrijk om je te realiseren dat tegenwoordig geen enkele bacheloropleiding in Nederland meer een gegarandeerde instroom in een bepaalde masteropleiding biedt. Masteropleidingen mogen sinds enkele jaren selecteren op bijvoorbeeld je cijfergemiddelde. Daarnaast kan ook je VWO-profiel en de manier waarop je keuzeruimte binnen de major hebt ingevuld van invloed zijn op je toelaatbaarheid tot een bepaalde master. 

  Wetenschappelijke carrière

  Als je wilt kiezen voor een wetenschappelijke carrière, kun je na je master gaan promoveren bij een universiteit. Je doet vier jaar lang onderzoek en daarnaast geef je ook onderwijs in het domein van je specialisatie.  Je schrijft een proefschrift over je onderzoek, om daarop uiteindelijk te kunnen promoveren tot doctor in het betreffende vakgebied.