Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Interdisciplinaire sociale wetenschap
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap is een programma van 180 studiepunten en duurt drie jaar. Het programma wordt in het Nederlands aangeboden, maar er zijn vakken en geschreven werk in het Engels. Je krijgt een brede oriëntatie in theorieën uit de verschillende sociale wetenschappelijke disciplines, je leert onderzoek doen en maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te benaderen om interdisciplinair aan te pakken.

 • Duur van de studie: 3 jaar.
 • Je maakt kennis met verschillende disciplines, later werk je steeds meer interdisciplinair. Je begint breed, daarna verdiep je je in door jou gekozen thema’s. 
 • Je eindigt de bachelor met een eigen onderzoek en de verslaglegging hiervan, de scriptie. 
 • De opleiding is Nederlandstalig, maar sommige vakken, studieonderdelen en de meeste literatuur worden in het Engels aangeboden. ISW staat bekend als een ‘talige’ opleiding, een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang.
 • Jaar 1

  In het eerste jaar oriënteer je je op de verschillende maatschappij- en gedragswetenschappen. 

  Je maakt kennis met meerdere sociaalwetenschappelijke kerndisciplines: antropologie, sociologie, politicologie, sociale geografie en psychologie.

  Je leert wat deze vakgebieden gemeen hebben, maar ook wat de verschillen zijn. De interactie tussen gedrag en samenleving, tussen micro- en macro-niveau staat hierbij centraal. Sociaal-wetenschappelijke thema’s als in -en uitsluiting en duurzaamheid staan centraal.

  Daarnaast wordt een basis gelegd in academische vaardigheden en leer je zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden kennen die je in twee integratiepractica benut. Hierbij krijg je de kans je onderzoekskennis te ontwikkelen en praktijkervaring bij een externe opdrachtgever op te doen.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar verdiep je je in theorieën uit de verschillende sociale wetenschappelijke disciplines.

  Je leert de technieken van argumentatie en het doen van onderzoek. Daarnaast focus je op wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken en word je uitgedaagd om inzichten uit de disciplines te combineren. Belangrijke maatschappelijke problemen worden belicht op thema in keuzevakken, zoals Cities, Youth, Health, Conflict, Migration, Gender and Sexuality.

  Je leert maatschappelijke vraagstukken interdisciplinair te benaderen en te doorgronden met een interdisciplinaire aanpak. Deze keuzevakken worden in het Engels aangeboden en volg je samen met studenten uit andere opleidingen en andere landen. Een goede voorbereiding op een (vaak Engelstalig) Masterprogramma!

 • Jaar 3

  In het derde jaar kies je voor een minor en oriënteer je je op een master.

  Een minor helpt je om een goede aansluiting te vinden met de master van jouw keuze. Zo zijn er minors die aansluiting geven met Sociologie, Politicologie, Antropologie, Sociale Geografie,  Planologie, Orthopedagogiek, Onderwijskunde en verschillende tracks van Psychologie en meer studies.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Academische vaardigheden: Practicum 1
  1—2
  4
 • Actuele maatschappelijke vraagstukken
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Politiek en samenleving
  ???studyprogramme .period??? 1
  5
 • Individu en identiteit
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Mens en maatschappij
  ???studyprogramme .period??? 2
  5
 • Integratiepracticum 1: In- en uitsluiting
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Academische vaardigheden: Practicum 2
  4—5
  4
 • Onderzoeksmethoden 1: Grondslagen en onderzoeksopzet
  4—5
  10
 • Cultuur en context
  ???studyprogramme .period??? 4
  5
 • Schaal, plaats en ruimte
  ???studyprogramme .period??? 5
  5
 • Integratiepracticum 2: Duurzaamheid
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Visies op moderniteit
  1—2
  12
 • Onderzoeksmethoden 2: Verdieping kwalitatieve technieken
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Onderzoeksmethoden 3: Verdieping kwantitatieve technieken
  2—3
  12
 • Integratiepracticum: Beleidsonderzoek
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
 • Gebonden keuze: Gekozen interdisciplinaire thematische modules
  1—2
  4—5
  24
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Filosofie van grensoverschrijdend onderzoek: Interdisciplinariteit en transdisciplinariteit
  ???studyprogramme .period??? 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  9
 • Bachelorscriptie (1e of 2e semester)
  1—2
  4—5
  12
 • Gebonden keuze: Gekozen verdiepingsmodule (1e of 2e semester)
  1—2
  4—5
  9
 • Vrije keuzeruimte (1e of 2e semester), zie onderstaand
  1—6
  30

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids

Extra mogelijkheden

Je hebt de mogelijkheid om je studie deels naar eigen inzicht in te vullen met keuzevakken of een minor. Wil je meer uit je studie halen, dan kun je bijvoorbeeld ook een periode naar het buitenland of deelnemen aan het Honourstraject.

Honoursprogramma

Ben jij een talentvolle student op zoek naar meer verdieping in je studie, dan is het honoursprogramma van het College Sociale Wetenschappen geknipt voor jou.

Doel van het honoursprogramma is om gemotiveerde studenten al tijdens de bachelor extra stimulans te bieden en op originele wijze kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek.

Je volgt een uitdagend pakket van diepgaande vakken met een studielast van in totaal dertig extra studiepunten. Hieruit kunnen bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld documentaires, ontstaan. Je richt je programma zelf in en kiest voor een meer verbredende- of verdiepende wijze.

Uitwisseling

Tijdens je laatste bachelorjaar kun je een deel van je studie in het buitenland volgen. De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, zoals het Erasmus programma. Studenten gaan bijvoorbeeld op uitwisseling naar Berlijn, Praag, Oslo of Barcelona. Maar ook naar de VS, Canada of Japan.

Er zijn ook UvA-brede uitwisselingsprogramma’s.  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden en bestemmingen tref je aan op de UvA site Studeren in het buitenland.

Keuzeruimte en minor

In het derde studiejaar van ISW krijg je de mogelijkheid om een minor te volgen.

Je kunt kiezen uit meer dan 180 Nederlandse en Engelstalige disciplinaire en interdisciplinaire minoren, variërend van aansluitminoren voor Masterprogramma's in de Sociologie, Antropologie, Pedagogiek, Politicologie,  Communicatiewetenschap en Psychologie tot minoren als Bestuur en Beleid of Journalistiek en Kritiek of interdisciplinaire minoren zoals Conflict Studies, Global Health Care and Society, Global Migration, International Development Studies of Urban Studies.

Je kunt kiezen voor minoren met onderwerpen als ‘migratie’, 'internationale ontwikkelingsstudies',  ‘geweld’, ‘conflict’ of ‘gender’. Er bestaat ook de mogelijkheid in het eerste semester van het 3dejaar een minor te volgen aan een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit of stage te lopen.

Bij ISW is de keuze voor de minor erg belangrijk: met de keuze van een minor bereid je je voor op je master. De studieadviseurs zijn er voor je om je te helpen bij deze keuze.

Stage

Om je opgedane kennis in de praktijk te brengen kun je in de afstudeerfase van de bachelor een onderzoeksstage lopen. Dit kan in opdracht van een organisatie zijn of bij een organisatie. Je wordt tijdens de stage intensief begeleid.

Studielast

Per studieweek werk je ongeveer 40 uur: 12-15 uur college + 25-28 uur zelfstudie (veldwerk, lezen van artikelen en boeken, tentamens leren, opdrachten maken, voorbereiden op excursies en colleges).