Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap duurt drie jaar. De voertaal is Nederlands, maar het lesmateriaal is voornamelijk Engelstalig. In het eerste jaar krijg je een brede oriëntatie in alle disciplines en in het tweede jaar verdiep je je meer in specifieke thema's die jou het meest interesseren. In het derde jaar kies je een minor, om je op weg te helpen naar een master die bij je past. Je vakkenpakket is interdisciplinair, wat betekent dat je meerdere vakgebieden bestudeert en combineert.

Opbouw van de studiejaren

 • Jaar 1

  In het eerste jaar maak je kennis met de sociaalwetenschappelijke kerndisciplines: politicologie, psychologie, sociologie, antropologie en sociale geografie. 

  Je bestudeert sociaalwetenschappelijke thema’s, zoals in- en uitsluiting, kansenongelijkheid en duurzaamheid, en leert wat de vakgebieden gemeen hebben en waarin ze verschillen. De interactie tussen gedrag en samenleving staat daarbij centraal.  

  Daarnaast leg je een basis in academische vaardigheden en maak je kennis met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Die pas je toe in twee integratiepractica, waar je de eerste stappen zet naar interdisciplinair werken. Je krijgt de kans om je onderzoekskennis te ontwikkelen en praktijkervaring op te doen bij een externe opdrachtgever.  

 • Jaar 2

  In het tweede jaar verdiep je je in theorieën uit de sociaalwetenschappelijke disciplines. Je leert de technieken van argumentatie en het doen van onderzoek.  

  Daarnaast focus je op wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en word je uitgedaagd om inzichten uit de disciplines te combineren. Ze worden belicht in keuzevakken zoals Cities, Health, Conflict, Migration, Gender and Sexuality, Klasse, Meritocratie en Macht. Veel van deze keuzevakken worden in het Engels aangeboden en volg je samen met studenten uit andere opleidingen en landen. Dit is een goede voorbereiding op een (vaak Engelstalig) masterprogramma.  

 • Jaar 3

  In het derde jaar oriënteer je je op een master. Naast de vaste vakken heb je een keuzeruimte die je kunt invullen met keuzevakken, een uitwisselingsprogramma, een stage en/of een minor. 

  Uitwisseling 

  Je kunt een deel van het laatste jaar in het buitenland volgen. De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, zoals het Erasmusprogramma. Je kunt bijvoorbeeld op uitwisseling naar Berlijn, Praag, Oslo of Barcelona, maar ook naar de VS, Canada of Japan.  

  Er zijn ook UvA-brede uitwisselingsprogramma’s. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden en bestemmingen vind je op de UvA-site 'Studeren in het buitenland'.  

  Stage  

  Wil je de kennis die je hebt opgedaan in de praktijk brengen? Dan kun je in de afstudeerfase van de bachelor een onderzoeksstage lopen. Bijvoorbeeld in opdracht van een organisatie of bij een organisatie zelf. Tijdens de stage word je intensief begeleid.  

  Minor  

  Met een minor stem je je studie af op je interesses. Bij ISW is de keuze van een minor erg belangrijk, omdat het je voorbereidt op je master. De studieadviseurs staan klaar om je te helpen bij het maken van deze keuze.  

  Je kunt kiezen uit meer dan 180 minoren, zowel in het Nederlands als in het Engels. Deze minoren zijn er in verschillende soorten:  

  • Disciplinaire minoren: aansluiting bij vakgebieden zoals Sociologie, Antropologie, Pedagogiek, Politicologie, Communicatiewetenschap en Psychologie.  

  • Interdisciplinaire minoren: onderwerpen die de vakgebieden overschrijden, zoals Conflict Studies, Global Health Care and Society, Global Migration, International Development Studies en Urban Studies.  

  Het is ook mogelijk om een minor te volgen aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.  

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Actuele maatschappelijke vraagstukken
  Blok 1
  5

  Leer hoe interdisciplinaire wetenschappen inzicht geven in hoe mensen samenleven en maatschappelijke kwesties analyseren. Ontdek verschillende disciplinaire benaderingen, basisprincipes en pas sociaalwetenschappelijke concepten toe op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, met de nadruk op dagelijkse krantenlectuur voor context.

 • Diagnostische Taaltoets ISW
  Blok 1

  De diagnostische toets taalvaardigheid bij ISW helpt schrijfvaardigheidstekorten op te sporen. De toets meet tekstbegrip, alinea-indeling, formulering en correctheid. Bij een onvoldoende biedt de opleiding een gratis remediërende cursus aan.

 • Politiek en samenleving
  Blok 1
  5

  Dit vak biedt een introductie tot de politicologie, waarbij je thema's als o.a. macht, conflict, democratisering verkent. De focus ligt op vergelijkende analyse, waarbij je de Nederlandse politiek in relatie tot andere landen bekijkt. Je verkent ook de verbindingen tussen politicologie en andere wetenschappelijke disciplines zoals o.a. psychologie en sociologie.

 • Academische vaardigheden: Practicum 1
  Blok 1
  Blok 2
  4

  Dit vak legt de basis voor academische vaardigheden en een kritische houding. Je leert lezen, schrijven, studeren, participeren en reflecteren, en ontwikkelt een academische mindset voor succes in je verdere studiejaren.

 • Individu en identiteit
  Blok 2
  5

  Dit vak introduceert psychologie, waarbij de focus ligt op individueel gedrag en groepsdynamiek. Je onderzoekt cognitieve vermogens, leren, emoties en motivatie. De sociale psychologie benadrukt groepsinvloeden op gedrag en attitudes, wat aansluit bij andere sociale wetenschappen.

 • Mens en maatschappij
  Blok 2
  5

  Dit vak is een introductie tot de sociologie en bouwt voort op eerdere kennis over sociale vraagstukken en psychologie. Verken vragen die sociologen stellen, de theorieën die ze ontwikkelen en het empirische bewijs daarvoor. Je behandelt drie belangrijke sociologische thema's: sociale ongelijkheid, sociale cohesie en cultuur aan de hand van actuele voorbeelden.

 • Integratiepracticum: In- en uitsluiting
  Blok 3
  6

  Onderzoek diverse diversiteitskwesties in samenwerking met maatschappelijke of overheidsinstanties. Analyseer casussen, verken oplossingen op sociaalwetenschappelijk vlak en werk transdisciplinair. Gastcolleges en literatuurstudie bereiden je voor, terwijl de begeleider de academische en praktische waarde bewaakt. Een intensieve leerervaring onder deskundige begeleiding.

 • Cultuur en context
  Blok 4
  5

  Dit vak richt zich op de evolutie van het begrip 'cultuur' binnen de antropologie, zijn filosofische invloeden en de interdisciplinaire waarde ervan. Verken de geschiedenis en theorieën van culturele antropologie in hoorcolleges en bestudeer invloedrijke teksten tijdens werkgroepbijeenkomsten. Leer daarnaast over etnografisch onderzoek via recente monografieën.

 • Academische vaardigheden: Practicum 2
  Blok 4
  Blok 5
  4

  Dit practicum focust op praktijkgerichte en transdisciplinaire aanpak van diversiteitsvraagstukken. Je kiest een casus uit het maatschappelijk middenveld of vanuit de overheid, analyseert deze in groepen en stelt praktische oplossingen voor. Voorbereiding omvat (gast)colleges en literatuurstudie. De begeleider waarborgt sociaalwetenschappelijke benaderingen en transdisciplinair denken. Een intensieve leeromgeving onder begeleiding van ervaren docenten.

 • Onderzoeksmethoden 1: Grondslagen, onderzoeksopzet en dataverzameling
  Blok 4
  Blok 5
  10

  Ontdek de basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Je leert onderzoeksvragen formuleren, geschikte methoden kiezen en data verzamelen en analyseren. Deze vaardigheden helpen je bij het begrijpen en toepassen van wetenschappelijk onderzoek.

 • Schaal, plaats en ruimte
  Blok 5
  5

  Onderzoek vragen over wat een stad is, de dynamiek die steden vormt, en de betekenis van stedelijke ruimte. Leer via een sociaal-ruimtelijk perspectief over verstedelijking in historische context en de ontwikkeling van steden in relatie tot sociale, economische en politieke factoren.

 • Integratiepracticum: Duurzaamheid
  Blok 6
  6

  Dit practicum biedt studenten een transdisciplinaire aanpak, waarin theoretische kennis wordt geïntegreerd met praktijkgerichte vraagstukken over duurzaamheid. Je werkt in groepen aan duurzaamheidscasussen uit verschillende sectoren, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Onderzoeksmethoden 2: Verdieping kwalitatieve technieken
  Blok 1
  6

  Schrijf jouw eerste interdisciplinaire, wetenschappelijke artikel. Je doorloopt het hele proces van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek, inclusief het formuleren van een onderzoeksvraag, theoretisch kader, gegevensverzameling, analyse en interpretatie. Kies zelf een onderzoeksfocus binnen een algemeen thema.

 • Verdieping in de sociale theorie: De handelende mens
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Ontwikkel jouw sociaalwetenschappelijk denkvermogen door basiskennis op te doen over sociale wetenschappelijke theorieën en concepten. Verken complexe samenlevingsprocessen waarbij de nadruk wordt gelegd op de relatie tussen individueel handelen en sociale structuren.Het vak behandelt klassieke denkers en recentere theorieën, inclusief kernconcepten zoals socialisatie en macht. Je leert kritisch te denken over dominante perspectieven en wordt blootgesteld aan alternatieve benaderingen in de sociale wetenschappen.

 • Onderzoeksmethoden 3: Verdieping kwantitatieve technieken
  Blok 2
  Blok 3
  12

  Leer kwantitatieve data analyseren en interpreteren, ontdek verbanden tussen variabelen en doe uitspraken over de populatie op basis van steekproeven. Dit vak biedt zowel theoretische kennis over statistische technieken als praktische ervaring in het toepassen van deze technieken op bestaande datasets met behulp van SPSS.

 • Integratiepracticum: Beleidsonderzoek
  Blok 6
  6

  Leer de koppeling tussen sociale wetenschappen, beleidstheorie en beleidspraktijk begrijpen. Je onderzoekt beleidsproblemen in hoor- en werkcolleges en past theoretische en thematische perspectieven toe op je eigen onderzoeksvraag voor de eindopdracht. Hierbij ontwikkel je vaardigheden om wetenschappelijke theorieën toe te passen op maatschappelijke vraagstukken en complexe problemen op te lossen.

 • Gebonden keuze: Gekozen interdisciplinaire thematische modules
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  24

  Tijdens de Gekozen interdisciplinaire thematische modules kies jij zelf van de volgende interdisciplinaire thematische vakken. Zie de Studiegids hieronder om de thematische vakken te bekijken.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Filosofie van grensoverschrijdend onderzoek: Interdisciplinariteit en transdisciplinariteit
  Blok 1
  Blok 4
  9

  Positioneer je als interdisciplinaire sociaal wetenschapper en ga uitdagingen aan die om een interdisciplinaire aanpak vragen. Je verkent wekelijks thema's vanuit zowel filosofische als empirische benaderingen van inter- en transdisciplinariteit, waaronder complexiteitstheorie en wetenschapsonderzoek.

 • Bachelorscriptie Interdisciplinaire sociale wetenschap
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12

  De Bachelorscriptie ISW vormt de afsluiting van de Interdisciplinaire sociale wetenschap opleiding. Voer zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek uit, eventueel gecombineerd met een stage, en presenteer jouw bevindingen in een individuele scriptie.

 • Gebonden keuze: Gekozen verdiepingsmodule (1e of 2e semester)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  9

  Tijdens deze module kies je één van de volgende verdiepende derdejaars modules: Interdisciplinaire literatuurstudie, Placemaking of Stage Interdisciplinaire sociale wetenschap

Verplicht vak
Keuzevak
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids
Extra mogelijkheden
 • Honoursprogramma

  Ben jij een talentvolle student en heb je behoefte aan meer verdieping in je studie? Dan is het honoursprogramma geknipt voor jou. Via verdiepende of verbredende vakken maak jij kennis met wetenschappelijk onderzoek. Je richt je programma grotendeels zelf in en werkt op hoog niveau samen in kleine groepen.  

  Je volgt het honoursprogramma naast het normale studieprogramma van de bachelor. Het honoursprogramma levert 30 studiepunten op. 

 • Baanbrekers

  Ben jij de eerste in jouw familie die gaat studeren? Dan is Baanbrekers iets voor jou. Je komt regelmatig samen met studenten van je eigen studie die ook als eerste in hun familie studeren, om leuke dingen te doen en ervaringen uit te wisselen. Je doet mee aan activiteiten, werkt aan je studievaardigheden en eet af en toe samen.   

Tijdsverdeling en begeleiding
 • Tijdsverdeling

  Per studieweek werk je ongeveer 40 uur. Je volgt 12 tot 15 uur college. Daarnaast ben je 25 tot 28 uur kwijt aan zelfstudie. Denk hierbij aan veldwerk, artikelen en boeken lezen, leren voor tentamens, (groeps)opdrachten maken en excursies en colleges voorbereiden.  

 • Lesvormen bij Interdisciplinaire sociale wetenschap
  • Hoorcolleges: een docent licht de leerstof toe en je kunt vragen stellen 
  • Werkcolleges: je oefent met de leerstof in kleinere groepen van ongeveer 25 studenten. Dit doe je onder begeleiding van een docent  
 • Studiebegeleiding tijdens je studie

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment. Zo krijg je in het eerste jaar een tutor waar je al je vragen aan kunt stellen, en kan je tijdens je gehele studie  terecht bij de studieadviseurs.  

Veelgestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen ISW en Sociologie?

  Sociologie bestudeert de sociale relaties tussen mensen en binnen samenlevingen en kijkt vanuit dit perspectief naar maatschappelijke vraagstukken.

  Interdisciplinaire sociale wetenschap combineert en integreert vijf belangrijke disciplines (Sociologie, Psychologie, Antropologie, Politicologie, Sociale geografie & Planologie) om actuele maatschappelijke vraagstukken te bestuderen. Niet alleen de verschillende invalshoeken zijn belangrijk om complexe thema’s beter te kunnen begrijpen en te onderzoeken. Iedere discipline kent ook zijn eigen onderzoeksmethoden. Je leert dus ook om verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken. Dat is essentieel als je nieuwe inzichten wilt opdoen door het combineren van verschillende perspectieven.

 • Wat is het verschil tussen ISW aan de UvA en aan de Universiteit Utrecht?

  Beide opleidingen zijn gericht op het onderzoeken van (complexe) sociaal maatschappelijke vraagstukken. Maar de opleidingen verschillen ook van elkaar in disciplines, opbouw, onderzoeksterrein en thematiek.

  ISW UvA: combi van 5 disciplines

  Bij ISW aan de UvA wordt er gekeken vanuit vijf sociale wetenschappen: Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie, Politicologie en Sociale Geografie & Planologie.

  Bij ISW aan de Universiteit Utrecht wordt voornamelijk gewerkt vanuit de Psychologie, Pedagogiek en Sociologie. Bij ISW Utrecht gebeurt dat met een sterkere focus op beleid en beleidsinterventies.

  ISW UvA: opbouw van multi- naar interdisciplinariteit

  In het tweede jaar ga je leren hoe je al deze disciplines verder integreert om op een interdisciplinaire manier te kunnen kijken naar vraagstukken. Hoe kun je verschillende brillen opzetten om een bepaald vraagstuk anders en misschien wel beter te ontrafelen om zo tot een geïntegreerde allesomvattende oplossing of advies te komen. In het derde jaar heb je bij ISW in Amsterdam de keuze tussen een wetenschappelijk of een toegepast afstudeerprofiel.

  Bij ISW aan de UU wordt vanaf het eerste jaar vanuit de verschillende disciplines, dus interdisciplinair, gekeken naar maatschappelijke thema’s. De disciplines worden elk jaar verder verdiept. Je onderzoekt de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. 

  ISW UvA: Amsterdam als fascinerend onderzoeksgebied

  Als je aan de UvA komt studeren heb je de gehele stad Amsterdam en de regio als  onderzoeksterrein. Amsterdam is een stad waar veel gebeurt, veel maatschappelijke en soms ook ingewikkelde ontwikkelingen spelen. Hoe mooi is het als je daar als ISW student meteen aan mee mag doen! In de praktijkvakken aan het eind van elk semester werk je vaak voor opdrachtgevers uit de stad Amsterdam.  

  ISW UvA: Andere thematische specialisaties

  De maatschappelijke thema’s en opbouw van het ISW programma aan de Universiteit Utrecht verschillen ook van die van onze opleiding ISW aan de Universiteit van Amsterdam. In Amsterdam kun je je in het tweede jaar specialiseren in de volgende thema’s:

  ISW Utrecht richt zich in het bijzonder op verschijnselen of problemen in drie velden: Social policy & public healthYouth studies en Migration, ethnic relations and multiculturalism.

  Het is dus verstandig om beide programma’s goed te bekijken om zo een goede keuze te maken welk ISW programma het beste bij jou past.

 • Hoeveel mensen halen hun BSA in het eerste jaar?

  Al zeker drie jaar op rij haalt ca 90% van de eerstejaars een positief Bindend Studieadvies aan het einde van het eerste jaar. De opleiding wordt door de meeste studenten ervaren als vol, maar behapbaar, waarbij het bijblijven als belangrijkste succesfactor wordt genoemd.

 • Heeft ISW een eigen studievereniging?

  Ja zeker! De studievereniging Pegasus organiseert talloze educatieve, sociale en loopbaangerichte activiteiten om je snel thuis te laten voelen in de ISW Community.