Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over onder meer online voorlichting voor alle aankomend studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht.

 • 1 Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor het collegejaar 2020-2021?

  Het onderwijs in het collegejaar 2020-2021 start volgens planning op 31 augustus. Onlangs heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, wat ons de mogelijkheid biedt om weer op de campus onderwijs te verzorgen. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de onderwijsroosters over de dag en over de week worden gespreid. Daarnaast is de capaciteit van de gebouwen beperkt tot ongeveer 20 procent, vanwege de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden. 

  Deze beperkingen betekenen dat we in het eerste semester zullen starten met een mix van digitaal en fysiek onderwijs. Zodra het weer mogelijk is om het onderwijs volledig op de Roeterseilandcampus te hervatten, zullen wij dat doen. Tot het zover is, kun je er in elk geval op rekenen dat wij zorgen voor volwaardig en interactief onderwijs. 

 • 2 Hoe ziet het 1ste semester van het collegejaar 2020/2021 eruit?

  In het eerste blok zal het onderwijs gedeeltelijk online en gedeeltelijk op locatie worden gegeven in gebouw REC A op de Roeterseilandcampus. Je volgt twee vakken: Inleiding tot het Recht en Inleiding Strafrecht. Daarnaast zijn er wekelijkse bijeenkomsten van jouw jaargroep (bestaande uit maximaal 30 eerstejaarsstudenten) met jullie mentor. De werkgroepen van het vak Inleiding Strafrecht worden de ene week online verzorgd, de andere week op locatie. Dit geldt ook voor de mentoraatsbijeenkomsten. Het is de bedoeling dat jullie om de week naar de campus komen voor een bijeenkomst die in totaal 4 uur zal duren.

  In die 4 uur volgen jullie zowel een werkgroep met een docent van Inleiding Strafrecht als een bijeenkomst met jullie mentor. De bijeenkomsten vinden plaats in een werkgroepruimte met maximaal 15 medestudenten (vanwege de 1,5-maatregel). In de andere weken volg je Inleiding strafrecht en het mentoraat geheel online, samen met de jaargroep. Het onderwijs van het vak Inleiding tot het Recht vindt elke week online plaats.

  Rooster
  In de komende periode wordt verder gewerkt aan het maken van de roosters – een puzzel waarbij de capaciteit van de onderwijsruimtes, gangen, de in- en uitstroom door deuren en liften, maar ook OV-knooppunten zoals het metrostation Weesperplein meespelen. Informatie over de roosters is in de tweede helft van augustus bekend.

Heb je nog vragen?

Bel de Onderwijsbalie op: 020 525 3440 of stel je vraag online bij de Digitale Student Service Desk.