Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Sociale geografie en Planologie

Sociale geografie en Planologie studeren aan de UvA.

Verken samen met ons de wereld!

Sociaal geografen en Planologen zijn geïnteresseerd in de wereld om zich heen, zowel ver weg als dichtbij. We houden ons bezig met belangrijke problemen en uitdagingen van deze tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering; mondiale ongelijkheid en duurzame ontwikkeling; internationale migratie en grenzen; digitalisering en de opkomst van ‘smart cities’; inclusieve en leefbare steden; en politieke polarisatie en binnenlands bestuur. Bovendien beseffen Sociaal geografen en Planologen dat deze vraagstukken niet op zichzelf staan: om ze te kunnen oplossen moet je begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn. Dat maakt Sociale geografie en Planologie als ruimtelijke wetenschappen een spannende, actuele en uitdagende studie.

 • De ruimtelijke zienswijze

  Als je Sociale geografie en Planologie studeert, bekijk je de wereld door een ruimtelijke bril. Dat betekent dat je de relatie tussen mensen en hun omgeving onderzoekt en analyseert. Je leert:

  • begrijpen waar verschillen en overeenkomsten tussen plaatsen vandaan komen;
  • verbanden leggen tussen ontwikkelingen op internationale, nationale en lokale schaalniveaus;
  • verschillende onderzoeksmethoden combineren, waaronder Geografische Informatie Systemen, om complexe vraagstukken te analyseren;
  • werken aan oplossingen in (inter)nationale context.
  Tweedejaars studenten op veldwerk in Ghana. Foto: Maarten Bavinck
  Tweedejaars studenten op veldwerk in Ghana. Foto: Maarten Bavinck
 • Wat doet een Planoloog?

  Planologen houden zich bezig met inrichting van de stedelijke en regionale ruimte, op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om aanpassing van de omgeving. Als planoloog doe je onderzoek naar hoe ruimtelijke veranderingen in goede banen kunnen worden geleid. Je draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen en van beleid.

  Planologen hebben inzicht in:

  • verduurzaming van stedelijke regio’s;
  • het verbeteren van bereikbaarheid en infrastructuur;
  • het functioneren van de woningmarkt;
  • de belangen van verschillende stakeholders in ruimtelijke projecten;
  • processen van participatie en inspraak.
  FMG Sociale geografie en planologie
  Oostelijk havengebiedVrije kavels waarop eigentijdse grachtenpanden zijn gebouwd (Borneo eiland, Amsterdam) Bron: www.sxc.hu
 • Wat doet een Sociaal geograaf?

  Als Sociaal geograaf kijk je naar de wisselwerking en spanningen tussen mens en omgeving.

  Om de ontwikkelingen en veranderingen in wijken, steden, landen en regio’s te duiden, bestuderen Geografen hoe ecologische, economische, culturele, politieke en sociale processen in de ruimte samenkomen en zo plaatsen een eigen karakter geven. Tegelijkertijd hebben Geografen oog voor de zelfstandige rol die plaats hierin speelt: plaats is niet zomaar de uitkomst van zulke processen, maar geeft daar ook vorm aan. Door die brede, integratieve benadering, dragen ze bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in gebieden over de hele wereld, van Nederland en Europa tot Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Je kunt daarbij denken aan:

  • politieke en economische gevolgen van mondialisering;
  • duurzame mondiale ontwikkeling;
  • maatschappelijke impact van klimaatverandering;
  • segregatie en uitsluiting in steden;
  • conflicten rondom toegang tot publieke voorzieningen en resources.
  Studenten met de wereld in beweging
  Studenten brengen de wereld in beweging
 • Is Sociale geografie en Planologie aan de UvA een studie voor jou?
  • Ben je geïnteresseerd in mensen en de wereld om je heen?
  • Wil je bijdragen aan een duurzamer en rechtvaardiger ruimtegebruik?
  • Hou je ervan om nieuwe plekken te verkennen en wil je dan begrijpen wat je tegenkomt?
  • Ben jij betrokken, initiatiefrijk en nieuwsgierig?

  Dan is Sociale geografie en Planologie aan de UvA iets voor jou!

  x
  Studenten Sociale geografie en Planologie op veldwerk in Wenen
 • Wij bieden:
  • Onderwijs door vooraanstaande onderzoekers
  •  Aandacht voor de overgang van middelbare school naar universiteit
  • Kleinschalig onderwijs
  • Buitenlandervaring
  • Sterke verbinding theorie en praktijk
  • Veel mogelijkheden voor specialisatie in het studieprogramma
  •  Internationaal perspectief
  • Amsterdam als laboratorium
  • Expertise in stadsgeografie; milieugeografie; politieke geografie; economische geografie; ontwikkelingsgeografie; GIS; migratie; mobiliteit; gebiedsontwikkeling; huisvesting; stedelijk bestuur.
Sociale geografie en Planologie
Diploma BSc Sociale geografie en Planologie
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 56838