Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Theaterwetenschap
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Theaterwetenschap bestudeer je alle elementen die een theatervoorstelling tot een magisch geheel maken, maar ook hoe die op het publiek overkomen. Theorie, analyse, geschiedenis en dramaturgie komen in alle fases van de opleiding terug.

Opbouw programma

In elke fase van de studie komen theorie, analyse, geschiedenis, dramaturgie en academische vaardigheden aan bod. De focus ligt enerzijds op de theorie, analyse en geschiedenis van theater en performance. Anderzijds is er ook aandacht voor de praktische kant van het theatervak en voor de dramaturgie, de verbinding van theorie en praktijk. 

Het eerste studiejaar

In het eerste studiejaar maak je kennis met de verschillende onderdelen van de opleiding. Zo bezoek je regelmatig voorstellingen en lees, analyseer en bespreek je toneelstukken. Je krijgt een globaal overzicht van de theatergeschiedenis en je behandelt de belangrijkste wetenschappelijke theorieën. Onder begeleiding van praktijkdocenten maak je zelf ook een kleine voorstelling. Alle taken zoals regie, spel, belichting, dramaturgie, decorontwerp en publiciteit voer je samen met je medestudenten uit. Met studenten van andere kunst- en cultuuropleidingen volg je meer algemene colleges over kunst en cultuur en leer je onderzoeks- en argumentatievaardigheden

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede en derde studiejaar verdiep je je verder in een aantal opleidingsspecifieke vakken. Daarbij komen theorie, analyse, geschiedenis en dramaturgie steeds weer terug. Je breidt onder andere je ‘gereedschapskist’ uit voor het analyseren van theatervoorstellingen, en je krijgt inzicht in de vraag welk gereedschap je voor welk (soort) probleem moet hanteren. Ook schrijf je onder begeleiding een concept voor een korte voorstelling. Een aantal concepten wordt daadwerkelijk gerealiseerd. Op deze manier krijg je inzicht in het proces van tekst naar voorstelling. Je sluit je bachelor af met een afstudeertraject, bestaande uit een afstudeerscriptie en een stage.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Dramaturgie
  1—2
  12
 • Inleiding in de theaterwetenschap
  1—2
  12
 • Academische vaardigheden Kunst- en cultuurwetenschappen
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Kunst en cultuur in Europa: een cultuurgeschiedenis in objecten en concepten
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Theatergeschiedenis: van Medea tot Faust
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Kunst - Cultuur - Samenleving
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Performance Analyse
  5—6
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Theatertekstanalyse
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Van tekst naar voorstelling
  2—3
  12
 • Wetenschapsfilosofie (Kunst- en cultuurwetenschappen)
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Theatergeschiedenis: van 1800 tot nu
  4—5
  12
 • Wetenschapsfilosofie Theaterwetenschap
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Studiereis Theaterwetenschap
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
 • Vrije keuze
  1—5
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bachelorstage Theaterwetenschap (A)
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Gebonden keuze: opleidingsgebonden keuzevak
  1—2
  ???studyprogramme .period??? 5
  12
 • Vrije keuze
  1—5
  30
 • Bachelorscriptie Theaterwetenschap
  5—6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Theaterwetenschap
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  Er zijn heel veel vakken die je als keuzevak kunt volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Keuzeruimte in je bachelor

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC, oftewel een half studiejaar. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om je ook in andere kunsten te verdiepen, een taal te leren of een minor over kunsteducatie te volgen.

  Bekijk alle minors
 • Stage lopen en internationaal studeren

  Tijdens je studie moet je een stage lopen en heb je de mogelijkheid een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Bij theaterwetenschap maakt een stage onderdeel uit van het afstudeertraject. Tijdens een stage doe je werkervaring op, bouw je aan een netwerk in de theaterwereld en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en van welk soort werk bij jou past. Stageplaatsen vind je bijvoorbeeld bij theatergroepen, theaters, festivals en culturele organisaties. De opleiding onderhoudt goede banden met verschillende stageplekken in en buiten Amsterdam.

  Meer over stage lopen

  Naar het buitenland

  De Universiteit van Amsterdam neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren. De opleiding Theaterwetenschap aan de UvA heeft nauwe banden met theateropleidingen in het buitenland. Regelmatig vindt uitwisseling plaats van studenten en docenten van verschillende universiteiten in West-Europa en de rest van de wereld.

  Studeren in het buitenland
 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Theaterwetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd is voor zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of praktische opdrachten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.