Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English
Lerarenopleiding

Geschiedenis (Educatie en communicatie)

Opslaan in favorieten

Wil je je op academisch niveau verder verdiepen in het vakgebied geschiedenis én tegelijkertijd je eerstegraads lesbevoegdheid Geschiedenis behalen? Kies dan voor de master Geschiedenis (Educatie en communicatie).

Wetenschappelijk onderlegd en didactisch vaardig

Door de combinatie van educatie en vakinhoud vergroot je op een bijzondere manier je kennis; je verwerft expertise in het doen van historisch wetenschappelijk onderzoek en in de vakdidactiek. Door innovatieve en inspirerende voorbeelden uit de theorie en de praktijk leer je op een verfrissende manier na te denken over het werkveld onderwijs en deze te onderzoeken. Hierdoor ontwikkel je een eigen onderwijsstijl. Daarnaast word je geschoold in pedagogiek, leer je didactisch verantwoorde keuzes te maken en word je vaardig in het stimuleren van historische interesse en het ontwikkelen van goede lessen. Je krijgt uitgebreide begeleiding bij het ontwikkelen van je eigen specialisatie, profiel en onderwijsvisie door zowel docenten van de master Geschiedenis als de docenten van de lerarenopleiding.

Vaardigheden van onschatbare waarde

Als eerstegraads docent beschik je over een groot arsenaal aan vaardigheden. Het leraarschap vergt flexibiliteit, samenwerking met anderen, en een onderzoekende, analytische, kritische en reflectieve houding. Het is een dynamisch en uitdagend beroep dat vraagt om mensen die kunnen innoveren en anderen kunnen inspireren het beste uit zichzelf te halen. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in tal van beroepen. Je leert een vak waar je alle kanten mee uit kunt!

Veel praktijk binnen het onderwijs

Vanaf halverwege het eerste jaar tot aan het einde van de opleiding loop je stage. In deze 1,5 jaar doe je veel praktijkervaring op en ontwikkel je je tot een docent die stevig in zijn schoenen staat. 

Combinatie van vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische scholing

Uitgebreide stage gedurende anderhalf jaar

Goede kansen op de arbeidsmarkt

Kleinschalig onderwijs met veel begeleiding

Waarom Geschiedenis (Educatie en communicatie) aan de UvA?

  • In de tweejarige educatieve master aan de UvA worden het vakinhoudelijk deel en de voorbereiding op het beroep van geschiedenisleraar gedurende de hele opleiding gecombineerd.
  • In de master is ook aandacht voor educatie in musea. Je werkt samen aan een concrete opdracht voor een museale instelling.
  • Er is veel aandacht voor het leren ontwerpen van onderwijs dat aansluit bij inzichten uit vakdidactisch onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in het curriculum en op scholen.

Na je studie

De master Geschiedenis (Educatie en communicatie) leidt tot een eerstegraads bevoegdheid waarmee je in het hele voortgezet onderwijs kunt lesgeven. Maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden. Met de verworven vaardigheden kun je uitstekend terecht in diverse functies in het bedrijfsleven, de journalistiek, bij de overheid of bij culturele instellingen.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • Voldoende academische kennis op het gebied van geschiedenis en van geschiedenis als discipline
  • Het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op gevorderd (bachelor)niveau uit te voeren op het vakgebied van de master
  • Interesse in het toegankelijk en betekenisvol maken van geschiedenis
  • Een onderzoekende houding, bereidheid om samen te werken en op het eigen handelen te reflecteren
  • Goede vaardigheden in het lezen van Nederlandse en Engelstalige (academische) teksten en bronnen
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands

Extra jaar studiefinanciering

Als je de tweejarige master Educatie en Communicatie gaat volgen kun je in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Lees de voorwaarden om te bepalen of je gebruik kunt maken van deze regeling.

Diploma

Na afronding van de master Geschiedenis (Educatie en communicatie) ben je eerstegraadsbevoegd docent geschiedenis en krijg je de titel Master of Science (MSc) in de Mens- en maatschappijwetenschappen. Dit betekent dat je aan de slag kunt in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ben je uitstekend voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Zo kun je bijvoorbeeld onderwijs geven aan volwassenen.

Feiten & cijfers
Diploma MSc
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 120 EC, 24 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 68538