Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English
Master

Geschiedenis

Opslaan in favorieten

Ben je geïnteresseerd in historische ontwikkelingen en de doorwerking ervan in het heden? In de algemene master Geschiedenis leer je lange lijnen in de geschiedenis te herkennen en te interpreteren. Het uitdagende programma leidt je op tot een eigentijdse generalist die tijdvakken met elkaar verbindt en soepel kan schakelen tussen heden en verleden.

In alle tijden thuis

Binnen de eenjarige master Geschiedenis leer je het verleden in breder verband te bezien. In de verplichte vakken interpreteer je het verleden met behulp van eigentijdse kernconcepten (zoals gender en etniciteit) en innovatieve benaderingen uit de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen (zoals postkolonialisme en digital history). In het eerste kernvak leer je de betekenis van deze begrippen kennen en kritisch te beschouwen; in het themacollege pas je ze toe op een actueel historisch thema. Dankzij een breed palet aan keuzevakken verbreed je je horizon en verdiep je je kennis. Zo ben je in staat om concrete historische gebeurtenissen vanuit een breed perspectief betekenis te geven.

Wat kenmerkt de master Geschiedenis?

 • Specialisten van verschillende periodes geven samen college, zodat de verbanden tussen tijdvakken zichtbaar worden en ter discussie worden gesteld.
 • De master biedt verschillende hedendaagse benaderingen zoals (post)koloniale geschiedenis, de geschiedenis van gender en wereldgeschiedenis.
 • Je krijgt alle ruimte om invulling te geven aan je eigen belangstelling, zodat je opgeleid wordt tot een breed georiënteerde historicus.

Waarom Geschiedenis aan de UvA?

 • Geschiedenis aan de UvA biedt een breed scala aan expertises en benaderingen. Hierdoor kun je jouw eigen interesses onder deskundige begeleiding ontwikkelen.
 • Als universiteit in het hart van Amsterdam beschikt de UvA over uitstekende contacten met een breed scala aan culturele instellingen en onderzoeksinstellingen, zoals het Rijksmuseum, het NIOD, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en the Black Archives. Je kunt hier stagelopen en scriptieonderzoek doen.
 • De master bestaat uit kleinschalige, onderzoeksintensieve werkgroepen waarin discussie centraal staat en het ontwikkelen van een eigen perspectief op het verleden wordt aangemoedigd.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

 • Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse in het verleden en heden van samenlevingen en de lange-termijnontwikkelingen die zich hierin voordoen.
 • Je houdt van interdisciplinair en vergelijkend onderzoek, waarbij je verbanden legt tussen het lokale en het globale, en verschillende tijdvakken en benaderingen van het verleden.
 • Je bent in staat om zelfstandig historisch onderzoek te doen en je vindt het uitdagend om theoretische inzichten toe te passen in je eigen onderzoek.
 • Je ben geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • Je hebt voldoende academische kennis op het gebied van de geschiedenis als discipline.

Unieke aanbod van specialisaties

Naast de algemene mastertrack Geschiedenis zijn er negen andere masterprogramma's binnen Geschiedenis waarvoor je kunt kiezen:

 • Duitslandstudies
 • Geschiedenis (Educatie en communicatie)
 • Geschiedenis (Research)
 • Geschiedenis van de internationale betrekkingen
 • Militaire geschiedenis
 • Publieksgeschiedenis
 • Stadsgeschiedenis
 • American Studies (Engelstalig)
 • Holocaust and Genocide Studies (Engelstalig)

Geschiedenis in deeltijd

Het eenjarige programma Geschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval anderhalf jaar. Als deeltijdstudent volg je maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Je volgt het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten stellen hun programma op in overleg met de mastercoördinator.

Diploma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Geschiedenis
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66034