Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Psychologie: Klinische Forensische Psychologie (track)
Opslaan in favorieten

Toelating, selectie en inschrijving

Inschrijfproces

Heb je na het lezen van het stappenplan nog vragen over toelating, selectie of inschrijving check dan de FAQ.

 • 1. Check de deadlines

  Je kunt je via Studielink en MyInfo inschrijven voor de instroomronde van september 2022. De aanmeldperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 1 maart 2022. Vergeet niet Studielink en MyInfo in te vullen voor de aanmelddeadline.*

  Als je niet aan alle selectievereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma. Als je in aanmerking wilt komen voor een schakelprogramma per februari 2022, meld je dan aan tussen 1 juni 2021 en 15 november. Selecteer de februari-aanmeldronde in Studielink en doorloop verder alle zelfde stappen als voor een masteraanmelding.

  Het kan een paar dagen duren om alle stappen van het aanmeldproces te doorlopen. Bovendien moet je misschien wat documenten opzoeken of opvragen. Zorg dus dat je ruim op tijd begint. Als je tot het allerlaatste moment wacht kan het systeem door drukte overbelast zijn, en lukt het wellicht niet om je aanmelding tijdig in te dienen.

  *NB: Na inschrijving in Studielink moet het toelatingsverzoek in MyInfo binnen max. vier weken in MyInfo worden ingediend. Beide stappen moeten voor de aanmelddeadline voltooid zijn.

  Voorbeeld 1: bij inschrijving in Studielink op 1 januari krijg je vier weken de tijd het toelatingsverzoek in MyInfo in te dienen, dit moet dus voor 29 januari gedaan zijn.

  Voorbeeld 2: bij inschrijving in Studielink op 14 februari heb je nog twee weken de tijd  om het toelatingsverzoek in MyInfo in te dienen, de aanmelddeadline is immers 1 maart.
   

  *NB: Na inschrijving in Studielink moet het toelatingsverzoek in MyInfo binnen max. vier weken in MyInfo worden ingediend. Beide stappen moeten voor de aanmelddeadline voltooid zijn. Voorbeeld 1: bij inschrijving in Studielink op 1 januari krijg je vier weken de tijd het toelatingsverzoek in MyInfo in te dienen, dit moet dus voor 29 januari gedaan zijn. Voorbeeld 2: bij inschrijving in Studielink op 14 februari heb je nog twee weken de tijd  om het toelatingsverzoek in MyInfo in te dienen, de aanmelddeadline is immers 1 maart.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je bent toelaatbaar tot de selectie voor de track Klinische Forensische Psychologie binnen de master Gezondheidszorgpsychologie als je een Nederlandse, academische (universitaire) bachelor in de Psychologie of de bachelor Psychobiologie aan de UvA hebt gedaan, die inhoudelijk voldoet aan de basis- en trackspecifieke vereisten zoals hieronder vermeld. (Let op: op basis van een hbo-opleiding ben je niet toelaatbaar.)

  Basisvereisten

  Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

  • Basiskennis op de volgende terreinen van Psychologie: Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie en Biologische Psychologie (elk ≥ 4 ec op niveau jaar 1).
  • ≥ 24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek
  • ≥ 9 ec Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

  Als je een bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald voor de start van de mastertrack, voldoe je automatisch aan de basisvereisten.

  Trackspecifieke vereisten

  Om in aanmerking te komen voor selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende trackspecifieke vereisten:

  Een Nederlands, academische (universitaire) bachelor in de Psychologie of UvA Psychobiologie.

  • A. Persoonlijkheidsleer (≥6 EC)
  • B. Psychopathologie (≥9 EC op niveau jaar 2/3) (zoals angst- en stemmingsstoornissen, dwang, verslaving).
  • C. Gespreksvoering rapportage en observatie (≥9 EC) met tenminste: Algemene gespreksvoering (≥3 EC); Klinische gespreksvoering gericht op volwassenen (≥6 EC op niveau jaar 2/3, waarvan tenminste ≥3 EC gericht op diagnostiek).
  • D. Diagnostische modellen en strategieën (7≥ EC) met tenminste: Theoretische kennis over psychodiagnostiek (≥5 EC); Afnemen van diagnostische instrumenten. (≥2 EC).
  • E. Behandelingsmodellen en -strategieën gericht op volwassenen (≥5 EC op niveau jaar 2/3)
  • F. Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC)
  • G. Bewijs vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding
  • H. Aantoonbare ervaring in het klinische forensische werkveld. Dit wordt getoetst aan de hand van de een ingevulde verklaring.

  Selectieprocedure

  De Master Gezondheidszorgpsychologie is een selectieve opleiding. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal plaatsen in de opleiding, worden aanmeldingen beoordeeld en vergeleken op basis van studieresultaten en motivatie; onder kandidaten van gelijke geschiktheid wordt vervolgens geloot. Toelaatbare kandidaten die geen plaats in de opleiding krijgen toegewezen, krijgen een plek op een wachtlijst voor het geval er later een plaats beschikbaar komt. Naplaatsing kan nog tot half augustus gebeuren.

  Schakelprogramma

  Als je niet aan alle selectievereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma. Een schakelprogramma voor de track Klinische Forensische Psychologie kan maximaal uit 12 ec bestaan. Meer informatie over het behalen van vakken om te voldoen aan de toelatingseisen tot de selectie vind je bij de informatie over schakelprogramma’s. Wanneer je denkt een schakelprogramma nodig te hebben is het raadzaam om vroeg een aanmelding te doen voor de mastertrack, zodat je tijdig kunt horen welke onderdelen je moet schakelen. Zie hiervoor de behandeltermijn van schakel- en masteraanmeldingen voor 2021-2022.

  Hbo-diploma

  Een hbo-bachelordiploma staat niet gelijk aan de universitaire bachelor en is derhalve niet voldoende om door te stromen naar een universitaire master Psychologie. Ook een schakelprogramma is met een hbo-bachelor niet mogelijk. De reden hiervoor is dat voor de master niet alleen inhoudelijke kennis van de psychologie nodig is, maar ook kennis/vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk redeneren, wetenschappelijk schrijven, etc.

  Taal

  Je beheerst het Nederlands voldoende om onderwijs te volgen op universitair niveau. Internationale kandidaten wordt gevraagd om dit aan te tonen door middel van een NT2-II certificaat.

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 4.1 Schrijf je in via Studielink
 • 4.2 Tweede keuze mastertrack (optioneel)

  De mastertracks van de Graduate School of Psychology zijn selectief. Het is bij een selectieve track raadzaam om een alternatief te hebben. Je kunt je aanmelden voor een tweede track, mits je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

  Meld je je voor twee tracks aan, dan geldt de in Studielink gekozen track als eerste keuze. Let op: je kunt deze voorkeur na je aanmelding in Studielink niet meer wisselen, dus kies zorgvuldig.

  In MyInfo kun je je tweede keuze opgeven. Let op: je kunt slechts met één track per aanmeldronde starten (je krijgt max. één aanbod).

  De track van je tweede keuze wordt pas in overweging genomen indien je niet bij de (pre)master van je eerste keuze geplaatst kan worden. 

 • 4.3 Inschrijving aansluitende tweede mastertrack

  Studenten die in het voorafgaande collegejaar al bezig zijn met een andere track van de master, en zich aansluitend voor een tweede track van dezelfde master willen aanmelden, kunnen zich niet volgens bovenstaande instructies inschrijven. Deze studenten dienen een e-mail te sturen aan het admissions office (admissions-psy@uva.nl) met de volgende informatie:

  • naam en studentnummer
  • met welke track zij voorgaand jaar zijn gestart
  • ingevuld document Proof of Qualifications meesturen voor de trackspecifieke eisen van de tweede track
  • motivatie voor tweede track volgens format
  • meest recente cijferlijst

  Bij toelating tot de tweede track in het aansluitende collegejaar dien je zelf je herinschrijving in Studielink in orde te maken.

 • 5. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je binnen 48 uur een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 6. Vul het intakeformulier in

  Na je inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de Centrale Studenten Administratie van de UvA met een link naar het intakeformulier. In dit formulier zul je worden gevraagd een aantal documenten te uploaden.

 • 8. De selectie

  Deze mastertrack heeft een maximum aantal beschikbare plaatsen. Als het aantal kandidaten het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, wordt er een ranking gemaakt op basis van studieresultaten en motivatie; vervolgens wordt er geloot onder kandidaten van gelijke geschiktheid. 

  Kandidaten die wel toelaatbaar zijn, maar niet worden ingeloot, krijgen een plek op de wachtlijst. 

Na voorwaardelijke toelating

 • 10. Accepteer of weiger aanbod

  Als je (voorwaardelijk) wordt toegelaten vragen we je het aanbod voor een bepaalde deadline te accepteren of te weigeren. Het is belangrijk dat je ons tijdig informeert over je keuze zodat wij een eventueel vrijgekomen plaats kunnen aanbieden aan een kandidaat op de wachtlijst.

 • 12. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 13. Doe mee aan de introductiedag

  De Graduate School of Psychology organiseert op donderdag 1 september 2022 een introductie voor de aankomende masterstudenten. De meeste mastertracks organiseren in de middag een eigen introductie. Toegelaten kandidaten worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

 • 14. Betaal het collegegeld

  Je kunt je via Studielink en MyInfo inschrijven voor de instroomronde van september 2021. De aanmeldperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 1 maart 2022. Vergeet niet Studielink en MyInfo in te vullen voor de aanmelddeadline.

  Als je niet aan alle selectievereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma. Als je in aanmerking wilt komen voor een schakelprogramma per februari 2022, meld je dan aan tussen 1 juni 2021 en 15 november. Selecteer de februari-aanmeldronde in Studielink en doorloop verder alle zelfde stappen als voor een masteraanmelding.

  Het kan een paar dagen duren om alle stappen van het aanmeldproces te doorlopen. Bovendien moet je misschien wat documenten opzoeken of opvragen. Zorg dus dat je ruim op tijd begint. Als je tot het allerlaatste moment wacht kan het systeem door drukte overbelast zijn, en lukt het wellicht niet om je aanmelding tijdig in te dienen.

  Je bent pas ingeschreven als je aan zowel de inschrijf- als de betalingsverplichting hebt voldaan (en je bent toegelaten tot de opleiding in geval van een selectie/numerus fixus).

  • Controleer altijd bij je opleiding of je je apart moet inschrijven voor vakken (de uiterlijke datum van inschrijving voor vakken kan al vóór 1 september of 1 februari liggen!).
  • Pas wanneer je bent ingeschreven, kun je gebruikmaken van de onderwijs- en studentenvoorzieningen en tentamens afleggen.
  • Studielink houdt je tussentijds op de hoogte van de status van je inschrijving.