Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In het eerste semester volg je cursussen op het gebied van ernstige opvoedproblemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin. Het gaat dan om het verklaren en begrijpen van deze problematiek, juridische aspecten die hierbij van belang zijn en de behandeling van de problemen in deze gezinnen. In het tweede semester schrijf je je scriptie en loop je stage.

De mastertrack Forensische orthopedagogiek heeft een omvang van 60 ECTS-studiepunten (één studiejaar).

Semester 1 

In het eerste semester volg je eerst een inleidend vak over Forensische orthopedagogiek en doe je kennis op over Forensische orthopedagogiek en recht. Daarnaast volg je klinische vakken met werkgroeponderwijs waarin je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Ook leer je over de belangrijkste methoden en technieken van onderzoek op het terrein van de Forensische orthopedagogiek.

Semester 2

De scriptie is een belangrijk onderdeel van de opleiding (18 ECTS). Je kunt kiezen uit diverse onderzoeksprojecten op het gebied van de Forensische orthopedagogiek. Je voert onderzoek uit: alleen of in samenwerking met andere studenten, of samen met onderzoekers binnen een lopend onderzoek en leert hier over alle fasen van onderzoek doen: gegevens verzamelen, literatuur en theorie bestuderen, onderzoeksvragen en hypethesen formuleren, analyses uitvoeren en interpreteren en deze koppelen aan bestaande kennis. Je wordt hierbij individueel begeleid door een docent.

Parallel hieraan loop je een stage in de klinische praktijk (bijoorbeeld jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, ggz-jeugd, justitiële jeugdinrichting), op het gebied van beleid of onderzoek.

 

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Forensische Diagnostiek
  Blok 1
  6

  Leer over forensische diagnostiek bij jeugd in juridische context. Ontdek de rol van forensisch orthopedagoog, leer risicotaxatie, behandeling van gedwongen cliënten en diagnostiek van psychopathologie, gehechtheid, trauma en meer.

 • Forensische Orthopedagogiek
  Blok 1
  3

  Ontdek Forensische Orthopedagogiek, waarin je leert over ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen bij jongeren, kindermishandeling en justitieel ingrijpen. Begrijp de achtergronden, beleid en effectieve interventies. Kritisch nadenken en schriftelijk rapporteren zijn essentieel in deze module.

 • Forensische Orthopedagogiek en Recht
  Blok 1
  3

  Ontdek de wereld van justitiële jeugdzorg: leer over wet- en regelgeving, interventies en ethische verantwoordelijkheden bij ernstige opvoedproblemen. Begrijp hoe je met diverse partijen in dit justitiële kader kunt werken en ontwikkel je oordeelsvorming en communicatievaardigheden.

 • Forensische Behandeling
  Blok 2
  6

  Leer hoe je effectief kunt behandelen in de forensische jeugdzorg: ontwikkel vaardigheden om vertrouwensrelaties op te bouwen, te werken met drang- en dwangkaders en evidence-based interventies toe te passen. Krijg inzicht in ethische aspecten, reflecteer op je eigen handelen en verbeter je communicatievaardigheden voor een professionele aanpak.

 • Methoden en Technieken Forensische Orthopedagogiek onderzoek
  Blok 2
  3

  Ontdek de wereld van onderzoek in Forensische Orthopedagogiek: leer ethische overwegingen, onderzoekstechnieken en vertaling van resultaten naar beleid. Verken methoden zoals SPSS, interventie-evaluatie en statistische analyses om waardevolle inzichten te verkrijgen en praktisch beleid te creëren.

 • Gebonden keuze: Stage master Forensische Orthopedagogiek (zie UvA studiegids voor de opties)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  21

  De concrete inhoud van de masterstage is onder meer afhankelijk van het type stage en de stage-instelling en wordt beschreven in het stageplan. Dit stageplan bestaat uit leerdoelen en het activiteitenplan dat uitgevoerd wordt om deze leerdoelen te behalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klinische stage (met of zonder diagnostiek) en een onderzoeks- of beleidsstage.

 • Masterscriptie Forensische Orthopedagogiek
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Voor de Masterscriptie voer je onder begeleiding zelfstandig een onderzoek uit; hiermee kom je in aanraking met alle fasen van het doen van onderzoek, zoals literatuurverkenning, formuleren onderzoeksvragen, opstellen analyseplan, schrijven verschillende onderdelen scriptie, uitvoeren analyses en disseminatie van de onderzoeksresultaten.

Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
'Er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Dit was in het begin even wennen, maar al snel merkte ik dat dit eigenlijk alleen maar fijn was.'

Marjolein Visser, oud-student Forensische Orthopedagogiek

Extra mogelijkheden

Stage

Er zijn twee soorten stages:

 • Klinische stage*
 • Onderzoeks- en beleidsgerichte stage

De stage vindt plaats in of is gekoppeld aan een forensisch orthopedagogische setting. 

* Wil je na je opleiding aan de slag als hulpverlener in de klinische praktijk, dan is een klinische stage vereist. Een klinische stage behoort ook tot de toelatingsvoorwaarden van de postacademische opleidingen tot Orthopedagoog Generalist en GZ-psycholoog.

Deeltijdtempo

Je kunt de master Forensische orthopedagogiek ook in deeltijdtempo volgen (bij een voltijdsinschrijving). Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt uitsluitend overdag gegeven. 

In deeltijdtempo kun je het programma in twee jaar volgen, vanwege de volgordeverplichting. Je volgt eerst de vakken die behaald moeten zijn voor de scriptie. In het tweede semester schrijf je dan een scriptie op het terrein van de forensische orthopedagogiek. In het tweede jaar volg je onder andere nog de modules Forensische Diagnostiek en Behandeling, gevolgd door de stage in het laatste semester.

Je kunt er ook voor kiezen om wel alle mastermodulen in het eerste jaar te behalen en daarna de stage en scriptie na elkaar te doen; dan duurt de master 1,5 jaar.

Studielast

Je hebt een beperkt aantal uren hoorcollege. De nadruk ligt sterk op zelfstudie en het samen met medestudenten werken aan opdrachten.

Hoorcollege: 4-6 uur per week
Werkgroepen: 2-4 uur per week
Zelfstudie: 20-30 uur per week

 

Veelgestelde vragen
 • Kun je je diagnostiekverklaring (LOGO-verklaring) halen binnen de opleiding?

  Je kunt tot een afzienbare tijd na het afronden van je opleiding nog in aanmerking komen voor je diagnostiekverklaring. Je wordt hierbij begeleid door een van de docenten van de opleiding.

 • Kun je deeltijd studeren?

  Het is niet mogelijk om een formele deeltijd inschrijving te hebben voor deze mastertrack (en alle andere tracks binnen de master Pedagogische wetenschappen). Met een voltijd inschrijving voor deze master is het echter wel mogelijk om je programma in deeltijdtempo te volgen. Raadpleeg de studieadviseur bij het maken van je studieplanning.

 • Hoe worden de modules getoetst?

  We vinden het belangrijk om de vorm van de toetsing aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de module. Hierdoor maken we gebruik van een variatie aan toetsvormen waaronder het schrijven van een paper, een behandelplan, een reflectieverslag, maar ook het maken van multiple choice en of open boek tentamen.