Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master
Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)

In 2007 was de Universiteit van Amsterdam de eerste Nederlandse universiteit om een mastertrack Forensische orthopedagogiek aan te bieden: een volledig programma waarin forensisch orthopedagogische vraagstukken centraal staan. Docenten werken intensief samen met de klinische praktijk wat tot uiting komt in de sterk ontwikkelde klinische lijn binnen de master.

 

Kom kennismaken

Door de situatie rondom COVID-19 en alle noodzakelijke maatregelen zijn fysieke voorlichtingsevenementen helaas niet mogelijk. Op dit moment zijn we hard bezig met het ontwikkelen van diverse online voorlichtingsactiviteiten. Binnenkort vind je hierover meer informatie op deze website.


Het studieprogramma: een brug tussen opvoeding, jeugdhulp en recht

De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek, zoals kindermishandeling en verwaarlozing.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door (dreigende) civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke expertise en analyserend vermogen.

In dit mastertraject komen daarom niet alleen specifieke thema's en ontwikkelingen in de forensische orthopedagogiek aan bod, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie en wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt als je werkt met jongeren en gezinnen aan wie civielrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen zijn opgelegd.  Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:

  • (ortho)pedagogiek
  • criminologie
  • recht
  • bestuurs- en beleidskunde

Bekijk het studieprogramma

'Naast orthopedagogiek heb ik ook kennisgemaakt met psychopathologie, criminologie en het strafrecht.'
Alie Kamminga
Academische staf
Hanneke Creemers is programmacoördinator voor de mastertrack Forensische Orthopedagogiek.

 

Na je studie

Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij de volgende instanties en organisaties:

  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  •  (Justitiële) Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg
  • Jeugdzorgaanbieders
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • (Speciaal) onderwijs
  • Overheid

Meer over je toekomstperspectief

'Zit je nog met vragen of twijfels? Stuur mij dan gerust een mailtje!'
Marjolein Visser, student Forensische Orthopedagogiek

 

Feiten en cijfers

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)
Diploma MSc Pedagogische wetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66607