Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het mastertraject Orthopedagogiek is enerzijds gericht op de verdieping van wetenschappelijke kennis over opvoedingsprocessen en opvoedingsproblemen, anderzijds op het op een wetenschappelijk verantwoorde manier toepassen en vermeerderen van deze kennis. Dit laatste wordt niet alleen gedaan in fundamenteel onderzoek aan universiteiten, maar ook in de praktijk, op de werkplek. Het mastertraject heeft een omvang van 60 ECTS- studiepunten (één studiejaar).

Semester 1

Binnen dit mastertraject kies je één van de twee specialisaties:

 • Onderwijsleerproblemen
  Met de modulen Leerstoornissen en Leerling-leerkrachtinteractie
 • Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
  Met de modulen Psychische stoornissen en opvoeding en Ontwikkeling van baby's en kleuters

Je kunt echter ook besluiten zelf een pakket samen te stellen op basis van het aanbod van Onderwijsleerproblemen en Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dit wordt in zijn algemeenheid niet aangeraden, maar kan in sommige gevallen een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld indien een combinatie van vakken uit beide richtingen een betere voorbereiding biedt op het werkveld waarin je geïnteresseerd bent of indien je in een eerdere studie al veel kennis hebt opgedaan over een bepaald vakgebied.

 

Semester 2

De stage en de scriptie beslaan tweederde van de master en kunnen ook na elkaar worden afgelegd. In beide richtingen ga je een orthopedagogische stage lopen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Van Diagnostiek naar Behandeling I
  Blok 1
  6

  Ontdek diepgaand diagnostisch en interventieproces in de Orthopedagogiek met de module Diagnostiek & Behandeling I. Verdiep je in hypothesetoetsing, interventies in onderwijs en pedagogische contexten, en leer praktische toepassing van diagnostische kennis en handelingsgerichte benadering. Deze module is een klinische leerlijn die toegang biedt tot verdere opleidingen.

 • Van Diagnostiek naar Behandeling II
  Blok 2
  6

  Ook 'Van Diagnostiek naar Behandeling deel II' gaat over hulpverlening in een orthopedagogische context, maar dit keer vanuit een cognitief-gedragstherapeutische invalshoek. Je oefent met nieuwe technieken door gesprekken te voeren over een mild “probleemgedrag” van een medestudent, die voor deze cursus jouw cliënt is. Je stelt samen met je cliënt werkhypothesen op over de oorzaak en instandhouding van het probleemgedrag, op basis van functie- en betekenisanalyses.

 • Gebonden keuze: Keuzevakken master orthopedagogiek
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Maak een keuze tussen een van de volgende keuzevakken: Leerstoornissen, Psychische problemen en opvoeding, Baby’s, peuters en kleuters: ontwikkeling, opvoeding en onderzoek, Leerling-Leerkracht interactie (zie UvA studiegids voor de details).

 • Gebonden keuze: Stage master Orthopedagogiek (zie UvA studiegids voor de opties)
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  21

  Je kunt een klinische of een niet-klinische stage doen (zie UvA studiegids voor de mogelijkheden).

 • Masterscriptie Orthopedagogiek
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Onder begeleiding van een docent leer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en een onderzoeksscriptie te schrijven. Je doorloopt alle onderzoeksfasen, van literatuurverkenning tot resultaatpresentatie, dat je voorbereidt op wetenschappelijke en praktische beroepsuitoefening.

Verplicht vak
Keuzevak
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de online studiegids.
'Het interessante aan deze stage vind ik het werken in een multidisciplinair team.'

Josien Koster

Extra mogelijkheden

Stage

Er zijn verschillende soorten stages mogelijk:

 • Een reguliere, beleids-, of onderzoeksstage.
 • Een klinische stage; voor het aanvragen van de NVO-registratie als Basisorthopedagoog is een klinische stage vereist, evenals voor het volgen van de NVO-opleiding tot Orthopedagoog-Generalist.
 • Een klinische stage + 3 casussen psychodiagnostiek; om in aanmerking te komen voor de opleiding tot Gezondheidszorg-Psycholoog, is het vereist een klinische stage te doorlopen en onder supervisie 3 casussen psychodiagnostiek te volbrengen.

Deeltijdtempo

Je kunt de mastertrack Orthopedagogiek ook in deeltijdtempo volgen (bij een voltijdsinschrijving). Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. 

Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt uitsluitend overdag gegeven. Je kunt de verschillende mogelijkheden bespreken met de studieadviseurs.

Studielast

In het eerste semester verwerf je handelingsgerichte kennis en oefen je vaardigheden in hoorcolleges en werkgroepen. In het tweede semester pas je deze toe in (klinische) stage en thesis.

Hoorcollege: 3 uur per week
Werkgroepen: 3 uur per week
Zelfstudie:  uur per week
Stage + thesis 24 uur per week

 

Veelgestelde vragen
 • Bereidt deze opleiding alleen voor op werken met kinderen, of ook met jongeren?

  Orthopedagogiek is gericht op het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, leerkrachten en belangrijke anderen. Je kan je specialiseren in opvoedingsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, etc, en je kan hierin naar eigen inzicht een mix maken. Je legt hierin accenten met de keuze van vakken en stage.

 • Kan ik me met iedere universitaire bachelor direct inschrijven voor deze master?

  Nee, er is specifieke voorkennis nodig, omdat je in één jaar grote verantwoordelijkheden gaat dragen voor de ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

  Je hebt direct toegang als je met een bachelor Pedagogische wetenschappen of Ontwikkelingspsychologie van een Nederlandse universiteit komt, met daarin de klinische route (die kwalificeert voor de master Orthopedagogiek van de betreffende universiteit).

  Met andere universitaire vooropleidingen kan je door ons laten nagaan of je voldoende pedagogische voorkennis hebt voor directe toelating, of dat je nog iets meer klinische voorkennis nodig zal hebben.

  Als je van het HBO naar onze master wil gaan, heb je veelal een schakelprogramma-traject nodig. 

 • Wat is het verschil met Forensische Orthopedagogiek?

  Formeel is er geen verschil. Je studeert met beide varianten van de master af met hetzelfde diploma, met dezelfde kwalificaties. Veel van onze alumni zijn dan ook werkzaam binnen (onder andere) het forensisch veld.

  Er is wel een verschil in accent, waarbij Forensische Orthopedagogiek meer accent legt op de juridische aspecten van hulpverlening in een juridisch kader, en op (residentiële) hulp aan jongeren, terwijl wij bij Orthopedagogiek meer het accent leggen op behandeling in de kindertijd om te voorkomen dat problemen dusdanig escaleren.

 • Behaal je met deze master een Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)?

  De master is zo ingericht dat je binnen de master goed een BAPD kan behalen, mits je je stage daar op inricht en het vereiste niveau behaalt. De BAPD bestaat grotendeels uit 3x casuïstiek, en deze drie casussen zijn ingebakken in de master en je supervisie. Als je dit wil is het wel belangrijk een stage te kiezen die dit mogelijk maakt.

  Overigens is het behalen van de BAPD niet verplicht om voor de master te slagen. Je kan dus ook de master doen zonder BAPD.

 • Kan ik zelf kiezen waar en wat voor stage ik ga lopen?

  Als masterstudent stel je zelf een stage-instelling van je keuze voor. De opleiding beoordeelt vervolgens of deze stageplek geschikt is om de leerdoelen van de master te behalen (kwaliteit, begeleiding van stagiairs, kwalificaties van begeleiders, etc). Binnen die kaders kan je voor heel diverse instellingen kiezen, van (speciaal) onderwijs met kleuters tot aan begeleid wonen voor jongvolwassenen; en van individuele begeleiding van jongeren met eetproblemen in de GGZ tot aan stimuleren van sociale vaardigheden bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het kan wel serieus zoeken zijn naar een stage-instelling die bij je voorkeren past en die je dan ook nog aanneemt. We begeleiden je daarbij.

 • Kan ik de master combineren met een (halve) baan?

  De ervaring leert, dat de master behoorlijk intensief is. Het is dan ook belangrijk om er genoeg tijd voor te hebben, zodat je er optimaal van profiteert. Meer dan een dag werken per week naast de voltijds-master is dan ook niet aan te raden (tenzij het een baan is die ook als stageplek geldt). Er zijn studenten die om deze reden de master in deeltijd volgen. Dat kan, maar overleg dan wel vooraf over een handige indeling, zodat je je stage pas begint ná de daar op voorbereidende vakken.