Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studenten vertellen

Portret Mathilde Wolvers

Mathilde Wolvers, masterstudent Privaatrecht

‘Privaatrechtelijke rechtspraktijk is een brede mastertrack, die je zelf heel goed kunt invullen. Er wordt een heel goede verdieping gegeven op bachelorvakken, zoals bij Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie en Bijzondere overeenkomsten.

Veel docenten werken zelf in de praktijk waardoor de leerstof verlevendigd wordt met praktijkvoorbeelden. Zo word je wat beter voorbereid op hoe het straks kan gaan als je zelf aan het werk bent. Ook leer je een wetenschappelijk stuk te schrijven, de kers op de taart van jouw juridische opleiding: het schrijven van je masterscriptie. Ik vind de sfeer erg goed. Ondanks dat het een grote master is, heb ik veel contact met medestudenten. De docenten zijn enthousiast, dat is goed voor de sfeer en werkt motiverend.’

Sija, student Privaatrecht

Sija den Toonder, masterstudent Privaatrecht

‘Ik ben geïnteresseerd in recht dat over mensen gaat. Waarom doen mensen wat ze doen? Deze mastertrack gaat over al het recht dat tussen mensen geldt, over contracten die mensen onderling sluiten.

Ik vind de UvA gezellig, ik voel me vrij om mezelf te zijn. Bij rechten spreken docenten je wel aan met “u”maar verder is de sfeer informeel. Je mag je mening geven. Waardevol aan mijn rechtenstudie vond ik dat ik met mensen studeerde die dezelfde doelen hadden als ik. We wilden goed ons best doen, maar ondertussen ook genoeg tijd maken voor leuke dingen. Studenten kunnen elkaar helpen om beter te worden.’

Masterstudent Laura Scheffer

Laura Scheffer, masterstudent Privaatrecht

Stage bij VanEps Kunneman VanDoorne op Curaçao 

‘Het was interessant om het rechtssysteem te vergelijken met dat van Nederland. Curaçao is gebonden aan uitspraken van de Hoge Raad. En al lijkt het Curaçaose Burgerlijk Wetboek erg op ons Nederlandse BW, er zijn verschillen. Zo spreekt men in Nederland van een wet, terwijl dit op Curaçao een landsverordening heet. Je kunt ook minder terugvallen op handboeken. Wanneer de bepaling anders luidt, en je wilt weten hoe het recht moet worden uitgelegd, moet je vaker terug naar bronnen zoals publicatiebladen.

Het was een leuke uitdaging om nationale en internationale vraagstukken op te lossen met de kennis die ik had opgedaan aan de UvA. Ik ben kritisch en creatief aan de slag gegaan met altijd die extra check: moet het op Curaçao anders of hetzelfde worden uitgelegd?’

Docenten vertellen

Docent Marco Loos

Dhr. prof. dr. Marco Loos, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees consumentenrecht

‘In de mastertrack Privaatrechtelijke rechtspraktijk leren studenten het recht tussen burgers onderling kennen. Daarbij is veel aandacht voor de verbinding van onderwerpen die in de bachelor zijn geleerd. Op onderwerpen die in de bachelor alleen maar aangestipt kunnen worden, kunnen wij in de master in de diepte gaan.

In de vakken van de master wordt uiteraard ingegaan op de uitdagingen van vandaag de dag, zoals digitalisering, duurzaamheid en globalisering. Ook worden antwoorden op deze uitdagingen gezocht in de toepassing van het bestaande Nederlandse privaatrecht en in de ontwikkeling van nieuw recht. Daarbij geldt dat de uitdagingen en de antwoorden daarop vaak niet beperkt zijn tot Nederland en het Nederlandse recht. In de hele master is dan ook veel aandacht voor de invloed van het Europese en het internationale recht. In het vak dat ik zelf al 20 jaar geef, Consumentenrecht, zie je dat bij de regels over algemene voorwaarden. Vooral de rechtspraak van het Hof van Justitie over bijvoorbeeld ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen maakt duidelijk hoe die regeling in de praktijk zou moeten worden toegepast. Daarnaast is er in mijn vak natuurlijk veel aandacht voor vragen als wanneer digitale inhoud, zoals een online game, non-conform is, maar ook of een consument mag verwachten dat een spijkerbroek op een duurzame wijze is geproduceerd. En bijvoorbeeld of je recht hebt op terugbetaling van de reissom bij een geboekte pakketreis als de reisorganisatie failliet gaat of de reis niet kan uitvoeren als gevolg van overmacht, zoals de coronacrisis.’