Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)
Vergelijk

Studieprogramma

Als privaatrechtelijk jurist moet je over gedegen kennis in de volle breedte van het privaatrecht beschikken en snel kunnen schakelen. Ook de internationale context is hierbij belangrijk. Tijdens deze studie bereid jij je daar grondig op voor.

Programmastructuur

Tijdens deze master krijg je eerst een grondige verdieping in de privaatrechtelijke kernvakken. Daarna stel je zelf een vakkenpakket samen binnen het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht of Sociaal verdiepend privaatrecht. Binnen beide profielen kan je voor 18 EC aan gebonden keuzevakken kiezen. Het aantal ervaringsgerichte vakken dat je volgt binnen de Amsterdam Law Practice dient minimaal 6 EC en maximaal 12 EC te bedragen. Je sluit de master af met een scriptie.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Aansprakelijkheid en schade
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Bijzondere overeenkomsten
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Internationaal privaatrecht
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Gebonden keuze: Relatievermogensrecht óf Financiering en zekerheid
  ???studyprogramme .period??? 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Gebonden keuze: Profiel Algemeen verdiepend privaatrecht
  1—2
  4—5
  18
 • Gebonden keuze: ALP, Profiel Algemeen verdiepend privaatrecht
  1—6
  6
 • Gebonden keuze: Profiel Sociaal verdiepend privaatrecht
  1—2
  4—5
  18
 • Gebonden keuze: ALP, Profiel Sociaal verdiepend privaatrecht
  1—6
  6
 • Scriptie Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk
  1—6
  12
UvA Studiegids: Privaatrechtelijke rechtspraktijk
 • Verplichte vakken (18 EC)
 • Gebonden keuze: Relatievermogensrecht óf Financiering en zekerheid (6 EC)

  Je maakt een keuze tussen Financiering en zekerheid (6 EC) en Relatievermogensrecht (6 EC). Als je het vak Financiering en zekerheid kiest, volg je de vakken in de lijst van het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht. Als je het vak Relatievermogensrecht kiest, volg je de vakken in de lijst van het profiel Sociaal verdiepend privaatrecht.

 • Gebonden keuze: Profiel Algemeen verdiepend privaatrecht (18 EC)

  Je kiest voor 18 EC vakken uit de onderstaande keuzevakkenlijst van het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht. Binnen deze 18 EC kun je voor 6 EC ('de vrije ruimte') een vak kiezen uit de lijst van het andere profiel inclusief Relatievermogensrecht. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan je voor deze 6 EC een vak kiezen uit andere juridische universitaire masters. Mits dat vak voldoende raakvlak heeft met deze master en niet overlapt met verplichte of gebonden keuzevakken van de desbetreffende opleiding.

  • Arbeidsrecht - Individueel (6 EC)
  • Comparative Law (6 EC)
  • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (12 EC)
  • European Contract Law (6 EC)
  • International Commercial Arbitration (6 EC)
  • Verzekeringsrecht (6 EC)
  • Advocatuur en beroepsethiek (6 EC)
  • Consumentenrecht (6 EC)
  • European Tort Law (6 EC)
  • Finance, Security and Insolvency (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Gebonden keuze: Amsterdam Law Practice, Profiel Algemeen verdiepend privaatrecht (6 EC)

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

  Het aantal vakken dat je volgt binnen de Amsterdam Law Practice dient minimaal 6 EC en maximaal 12 EC te bedragen. Let op dat wanneer je voor Willem C. Moot Court (12 EC) of voor 2 ALP-vakken kiest, je maar voor 12 EC aan keuzevakken kunt kiezen uit het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht.

  • Amsterdam Law Clinics (6 EC)
  • Stage (6 EC)
  • Willem C. Vis International Moot Court (12 EC)
  • Legal Tech Lab (6 EC)
  • Practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk (6 EC)
  • Justice Entrepreneurship (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Gebonden keuze: Profiel Sociaal verdiepend privaatrecht (18 EC)

  Je kiest voor 18 EC vakken uit de keuzevakkenlijst van het profiel Sociaal verdiepend privaatrecht. Binnen deze 18 EC kun je voor 6 EC ('de vrije ruimte') een vak kiezen uit de lijst van het andere profiel inclusief Financiering en zekerheid. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan je voor deze 6 EC een vak kiezen uit andere juridische universitaire masters. Mits dat vak voldoende raakvlak heeft met deze master en niet overlapt met verplichte of gebonden keuzevakken van de desbetreffende opleiding.

  • Arbeidsrecht - Individueel (6 EC)
  • Comparative Law (6 EC)
  • Consumer Rights in the Digital Single Market (6 EC)
  • Medische aansprakelijkheid (6 EC)
  • Human Rights in Private Law (6 EC)
  • Erfrecht (6 EC)
  • Huurrecht (6 EC)
  • Advocatuur en beroepsethiek (6 EC)
  • Consumentenrecht (6 EC)
  • Levensverzekeringsrecht (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Gebonden keuze: Amsterdam Law Practice, Profiel Sociaal verdiepend privaatrecht (6 EC)

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. 

  Het aantal vakken dat je volgt binnen de Amsterdam Law Practice dient minimaal 6 EC en maximaal 12 EC te bedragen. Let op dat wanneer je voor 2 ALP-vakken kiest, je maar voor 12 EC aan keuzevakken kunt kiezen uit het profiel Sociaal verdiepend privaatrecht.

  • Amsterdam Law Clinics (6 EC)
  • Stage (6 EC)
  • Legal Tech Lab (6 EC)
  • Practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk (6 EC)
  • Justice Entrepreneurship (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

   

 • Scriptie Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk (12 EC)

  De Masterscriptie bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

  Het vak Masterscriptie omvat vaardighedenonderwijs met betrekking tot het schrijven van een juridische masterscriptie. Dit vaardighedenonderwijs wordt rond januari (september-instroom) en rond juni (februari-instroom) gegeven. Aanvullend wordt in de periode voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege presenteren aangeboden.

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor volgend studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

Deeltijd

Het is ook mogelijk om de master Privaatrecht in deeltijd te volgen; de opleiding duurt dan twee jaar. De meeste vakken worden echter niet ’s avonds aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsbalie FdR via (020) 525 3440.

Diploma Privaatrecht

Privaatrechtelijke rechtspraktijk is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Privaatrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Privaatrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Civiel effect

Beschik je over een Nederlands juridisch bachelordiploma (wo-niveau), dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Privaatrecht  in principe aan de civiel effect-vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.