Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)

Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)

Wil je een grondige verdieping van jouw privaatrechtelijke kennis? De vrijheid om een persoonlijk profiel te kiezen en dit naar jouw eigen ambities en interesses in te richten? Dan is deze track binnen de master Privaatrecht echt iets voor jou.

Inschrijven

Houd me op de hoogte

De mastertrack Privaatrechtelijke rechtspraktijk biedt een grondige verdieping van de privaatrechtelijke kernvakken. Binnen de twee profielen Algemeen verdiepend privaatrecht en Sociaal verdiepend privaatrecht stel je zelf een bij jouw wensen en ambities passend vakkenpakket samen. 

Wil jij je tot ‘generalist’ ontwikkelen? Dan biedt het aanbod aan keuzevakken binnen het profiel Algemeen verdiepend privaatrecht jou een uitstekende basis om als zodanig werkzaam te zijn als onder meer bedrijfsjurist, advocaat of rechter. Heb jij belangstelling voor de bescherming van privaatrechtelijke belangen van particulieren (zoals werknemers en consumenten)? En wil je je specialiseren tot jurist die deze belangen behartigt? Dan biedt het profiel Sociaal verdiepend privaatrecht een aanbod van vakken dat goed aansluit bij jouw ambities.

Download de factsheet

NB De factsheet omvat nog geen informatie over de twee profielen. Zie voor de meest recente informatie hieromtrent de Studiegids 2019/2020.

Het studieprogramma van Privaatrechtelijke rechtspraktijk

De studieprogramma’s van de profielen Algemeen verdiepend privaatrecht en Sociaal verdiepend privaatrecht bestaan uit een aantal verplichte vakken op de kerngebieden van het privaatrecht (24 EC). Daarnaast is er ruimte (eveneens 24 EC) om het door jouw gekozen profiel in te richten door te kiezen uit een breed scala van vakken die in het kader van dat profiel worden aangeboden. Tenslotte kun je binnen beide profielen 6 EC besteden in de ‘vrijekeuzeruimte’, waarin je bijvoorbeeld stage kunt lopen of een vak kunt kiezen uit een andere juridische master. De voertaal is Nederlands, maar een aantal keuzevakken wordt in het Engels gegeven.

De belangrijkste kenmerken van deze mastertrack zijn:

  • inhoudelijke verdieping van privaatrechtelijke kernvakken;
  • ruimte om binnen het door jou gekozen profiel een op jouw interesses toegesneden vakkenpakket te kiezen;
  • academische en beroepsgerichte bestudering van het privaatrecht;
  • ervaringsonderwijs in o.a. het vak Practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk dat onderdeel uitmaakt van het unieke Amsterdam Law Practice-programma;
  • veel docenten zijn wetenschappers met ervaring in de praktijk, onder meer in de rechterlijke macht en de advocatuur;
  • studeren in Amsterdam: het economisch centrum van Nederland.

Bekijk het curriculum

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Wil jij jezelf academisch vormen op basis van diepgaande kennis van het privaatrecht en met een goed oog voor de beroepspraktijk? Heb je behoefte aan ruimte om een bij jou passend vakkenpakket samen te stellen? En wil je de mogelijkheid hebben Engelstalig onderwijs te volgen? Dan past deze populaire juridische master uitstekend bij jou. Heb je geen universitair juridisch bachelordiploma? Er zijn schakelprogramma's voor wo- en hbo-studenten

Direct aanmelden met DigiD

Meer informatie over toelating en inschrijving

Civiel effect

Heb je een Nederlands universitair, juridisch bachelordiploma? Dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Privaatrecht in principe aan de civieleffectvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

Lees meer over civiel effect op de studentenwebsite

Je wordt onder meer opgeleid voor de togaberoepen, de advocatuur en de rechterlijke macht, voor het bedrijfsleven of voor de sociaal-juridische dienstverlening.

NB In de factsheet die je hierboven kunt downloaden wordt nog een andere regeling weergegeven. Deze brochure wordt binnenkort vernieuwd.

Kerngegevens

Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)
Diploma LLM Privaatrecht
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
CROHO-code 60219