Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studenten en docenten vertellen

Studenten vertellen

Master studenten
‘De docenten zijn allen werkzaam in de praktijk.’ 

Myrthe Feenstra, masterstudent Gezondheidsrecht 

‘Ik vind het erg leuk dat in de master Gezondheidsrecht allerlei rechtsgebieden aan de orde komen. Bestuursrecht, civiel recht en strafrecht hebben allemaal een plaats binnen het gezondheidsrecht. Daarnaast komen vele ethische en meer controversiële onderwerpen aan bod, zoals abortus, euthanasie en kunstmatige voortplanting. Deze master kenmerkt zich door de brede benadering van het gezondheidsrecht.

De docenten zijn erg betrokken en allen werkzaam in de praktijk. Zij verlevendigen de stof met verhalen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast vind ik het interessant dat veel gezondheidsrechtelijke onderwerpen kunnen rekenen op media-aandacht. Denk bijvoorbeeld aan orgaandonatie, vergoeding van dure geneesmiddelen, het duurder worden en betaalbaar houden van de zorg, euthanasie door een niet-arts of een strafrechtelijk onderzoek naar euthanasie.’

Elsemarie van Zanten
‘Ik ben erg blij met de keuze voor deze master.’

Elsemarie van Zanten, masterstudent Gezondheidsrecht 

‘Tijdens mijn bachelor heb ik mij door het kiezen van gezondheidsrechtelijke keuzevakken al voorbereid op de master Gezondheidsrecht. Ik heb vakken gevolgd bij de VU: Familie- en gezondheidsrechten Forensische psychiatrie. Dat was een goede manier om mijn masterkeuze uit te testen. De vakken waren erg interessant, en ik ben ook heel blij met de keuze voor deze master.

Berichten uit de actualiteit die een raakvlak hebben met het gezondheidsrecht komen geregeld in de colleges terug. Bij het vak Rechtshandhaving in de gezondheidszorg volgt na een uur college van onze docent, Rolinka Wijne, een uur gastcollege. We hebben gastdocenten gehad die werkzaam zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het OM, en een klachtencommissie van een ziekenhuis.

Ik ga stagelopen bij een medische aansprakelijkheidsverzekeraar. Voor mij is het een interessante plek om te zien of ik die kant op wil. Als jurist werken bij een zorginstelling of een letselschadebureau vind ik ook interessant.’

Docenten vertellen

Prof. dr. Johan Legemaate

Opleidingsdirecteur Gezondheidsrecht

‘Behalve opleidingsdirecteur ben ik ook hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Faculteit der Geneeskunde en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Als voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de Gezondheidsraad ben ik betrokken geweest bij een aantal wetsevaluaties en heb ik leidinggegeven aan een onderzoek naar de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van het tuchtrecht.

In mijn onderzoek staan de rechtspositie van patiënten en de mogelijkheden van patiënten tot rechtshandhaving centraal. Daarnaast geef ik les aan studenten Geneeskunde en treed ik op als adviseur van de afdeling Juridische Zaken van het AMC. Binnen de master Gezondheidsrecht geef ik de vakken Inleiding gezondheidsrechtRechtsvragen rond het begin en het einde van het leven, en Patiëntenrechten: theorie en praktijk.’

Rolinka Wijne

Mw. mr. dr. Rolinka Wijne

Docent Staats- en bestuursrecht

‘Als docent aan de Universiteit van Amsterdam geef ik twee keuzevakken binnen de master Gezondheidsrecht: Medische aansprakelijkheid en Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. Deze vakken sluiten aan bij mijn praktijkervaring en enkele van mijn andere functies. Ik heb lange tijd als advocaat aansprakelijkheidskwesties beoordeeld, en ik ben gepromoveerd op het onderwerp “Aansprakelijkheid voor zorg gerelateerde schade”. Ik was daarnaast lid-jurist bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Den Haag en Amsterdam.

Ook bij enkele van mijn huidige functies komt het gezondheidsrecht aan bod. Zo ben ik medewerker bij het wetenschappelijk bureau van Holla advocaten bij de sectie Aansprakelijkheid, verzekering en gezondheid, rechtsgeleerde bij de commissie LZA/LP en hoofdredacteur van het tijdschrift GeZondheidsRecht (GZR)-updates.’