Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Gezondheidsrecht

Studenten en docenten vertellen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA streeft naar een studieklimaat en een onderwijsconcept, waarin academische vrijheid en zelfstandigheid een belangrijke plaats innemen. Dit komt tot uitdrukking in de sfeer die de faculteit uitstraalt, de houding van studenten en personeel die aan de faculteit studeren en werken en de informele manier waarop ze met elkaar omgaan. Uitgangspunt is dat in een klimaat van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid de talenten van studenten het best tot hun recht komen.

Studenten vertellen

Elsemarie van Zanten

‘Ik heb geen dag spijt gehad’

Studente Elsemarie van Zanten van Gezondheidsrecht vertelt: ‘De master Gezondheidsrecht brengt allerlei vakken samen uit haar bachelorstudie: bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, contractenrecht, fundamentele rechten – maar dan toegepast op de gezondheidszorg.’

Lees de verhalen van de studenten

Prof. Johan Legemaate

Docenten vertellen

Prof. dr. Legemaate is de coördinator van de master Gezondheidsrecht. Hij is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Faculteit der Geneeskunde én aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Lees meer over Prof. dr. Legemaate