Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Gezondheidsrecht
Vergelijk

Wie zijn wij

Studenten vertellen

Master studenten
‘De docenten zijn allen werkzaam in de praktijk.’ 

Myrthe Feenstra, masterstudent Gezondheidsrecht 

‘Ik vind het erg leuk dat in de master Gezondheidsrecht allerlei rechtsgebieden aan de orde komen. Bestuursrecht, civiel recht en strafrecht hebben allemaal een plaats binnen het gezondheidsrecht. Daarnaast komen vele ethische en meer controversiële onderwerpen aan bod, zoals abortus, euthanasie en kunstmatige voortplanting. Deze master kenmerkt zich door de brede benadering van het gezondheidsrecht.

De docenten zijn erg betrokken en allen werkzaam in de praktijk. Zij verlevendigen de stof met verhalen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast vind ik het interessant dat veel gezondheidsrechtelijke onderwerpen kunnen rekenen op media-aandacht. Denk bijvoorbeeld aan orgaandonatie, vergoeding van dure geneesmiddelen, het duurder worden en betaalbaar houden van de zorg, euthanasie door een niet-arts of een strafrechtelijk onderzoek naar euthanasie.’

Docenten vertellen

Prof. Johan Legemaate

Prof. dr. Johan Legemaate

Opleidingsdirecteur Gezondheidsrecht

Prof. dr. Johan Legemaate is hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Faculteit der Geneeskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Daarnaast is het lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en lid van de raad van toezicht van een ziekenhuis. Eerder was hij voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de Gezondheidsraad. 

In zijn onderzoek staan de rechtspositie van patiënten, de regulering van de kwaliteit van zorg en vraagstukken rond het levenseinde centraal. Hij is de afgelopen jaren betrokken geweest bij een groot aantal wetsevaluaties. Daarnaast geeft hij onderwijs aan studenten geneeskunde en treedt hij op als adviseur van de afdeling Juridische Zaken van het Amsterdam UMC (locatie AMC). 

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is prof. dr. Legemaate opleidingsdirecteur en coördinator van de master Gezondheidsrecht en geeft hij de vakken Inleiding gezondheidsrecht, Patiëntenrechten: theorie en praktijk en Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven.

Rolinka Wijne

Mw. mr. dr. Rolinka Wijne

Docent Staats- en bestuursrecht

‘Als docent aan de Universiteit van Amsterdam geef ik twee keuzevakken binnen de master Gezondheidsrecht: Medische aansprakelijkheid en Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. Deze vakken sluiten aan bij mijn praktijkervaring en enkele van mijn andere functies. Ik heb lange tijd als advocaat aansprakelijkheidskwesties beoordeeld, en ik ben gepromoveerd op het onderwerp “Aansprakelijkheid voor zorg gerelateerde schade”. Ik was daarnaast lid-jurist bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Den Haag en Amsterdam.

Ook bij enkele van mijn huidige functies komt het gezondheidsrecht aan bod. Zo ben ik medewerker bij het wetenschappelijk bureau van Holla advocaten bij de sectie Aansprakelijkheid, verzekering en gezondheid, rechtsgeleerde bij de commissie LZA/LP en hoofdredacteur van het tijdschrift GeZondheidsRecht (GZR)-updates.’