Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Gezondheidsrecht
Vergelijk

Studieprogramma

De master Gezondheidsrecht kent een brede benadering van het vakgebied, onder meer gebaseerd op de actuele onderwerpen in het werkveld. Het onderwijs wordt overwegend in kleine groepen gegeven en vraagt om een actieve houding van elke student.

Programmastructuur

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen. Daarnaast moet bij de vakken Medische Aansprakelijkheid, Patiëntenrechten: theorie en praktijk, Zorginstelling en Recht, Rechtshandhaving in de gezondheidszorg en Rechtsvragen rond het begin en einde van het leven een schriftelijke opdracht worden gemaakt. Deze opdrachten vormen samen met de scriptie een portfolio die je onder meer kunt gebruiken bij het zoeken naar een stage of baan.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding gezondheidsrecht
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Medische aansprakelijkheid
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Patiëntenrechten: theorie en praktijk
  1—2
  6
 • Internationaal en Europees gezondheidsrecht
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Zorgverzekeringsrecht
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Gebonden keuze
  4—5
  18
 • Gebonden keuze: overige keuzevakken
  1—6
 • Scriptie Gezondheidsrecht
  1—6
  12
UvA Studiegids: Gezondheidsrecht
 • Verplichte vakken (30 EC)
 • Gebonden keuze (18 EC)

  Je kan eventueel ter vervanging van Rechtshandhaving in de gezondheidszorg, Zorginstelling en recht of Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven, een vak van maximaal 6 EC uit de lijst Gebonden keuze: overige keuzevakken kiezen.

 • Gebonden keuze: Amsterdam Law Practice

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs. Het verplichte vak Patiëntenrechten: theorie en praktijk valt binnen het ervaringsgerichte onderwijs.

  Daarnaast kun je ter vervanging van Rechtshandhaving in de gezondheidszorg, Zorginstelling en recht of Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven, een vak van maximaal 6 EC uit de onderstaande ALP-vakken kiezen:

  Onder goedkeuring van de Examencommissie kun je ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire masteropleidingen mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de masteropleiding Gezondheidsrecht en niet overlapt met andere onderdelen van deze opleiding.

 • Scriptie Gezondheidsrecht

  De Masterscriptie bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

  Het vak Masterscriptie omvat vaardighedenonderwijs met betrekking tot het schrijven van een juridische masterscriptie. Dit vaardighedenonderwijs wordt rond januari (september-instroom) en rond juni (februari-instroom) gegeven. Aanvullend wordt in de periode voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege presenteren aangeboden.

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor volgend studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

Diploma Gezondheidsrecht

Dit masterprogramma is positief getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Na succesvolle afronding leidt dit tot een wettelijk erkend masterdiploma Gezondheidsrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Civiel effect

Beschik je over een Nederlands juridisch bachelordiploma (wo-niveau)? Dan voldoe je bij afronding van de master Gezondheidsrecht in principe aan de civiel effect-vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

College Gezondheidsrecht

Hoogleraar Gezondheidsrecht Johan Legemaate geeft antwoord op de vraag: kan de bescherming van patiëntengegevens in de zorg worden verbeterd?