Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Maarten Marx van het Informatica Instituut en Jaap Kamps van de Faculteit der Geesteswetenschappen hebben een beurs ontvangen van ca. € 500.000 voor het project 'ACCESS: toegang tot gemeenteraden met behulp van verkennende zoeksystemen'.

Open City Data heeft de mogelijkheid om heden, verleden en toekomst met elkaar te verbinden, maar veel van de primaire bronnen blijven ‘verborgen in de archieven’ omdat ze niet gekoppeld zijn aan bestaande generieke gegevens. Er zijn drie belangrijke obstakels om dit potentieel toegankelijk te maken. Ten eerste, de meeste gegevens zijn ongestructureerde tekst en er is zoveel dat handmatige annotatie geen optie is; ten tweede, de beschikbare gestructureerde gegevens zijn zo gecodeerd dat het effectief onderzoeken in de weg staat; ten derde missen we een gezamenlijk perspectief dat kan fungeren als een raamwerk om de grote verscheidenheid aan bronnen met elkaar te verbinden.

Gemeenteraadsnotulen

Het ACCESS-project lost deze problemen direct op. Ten eerste concentreren we ons op de notulen van de gemeenteraad als gezamenlijk perspectief in de tijd. Alles wat er in de stad gebeurt, wat van groot belang is, wordt besproken in de gemeenteraad. Ten tweede bouwen we voort op uitgebreid onderzoek dat eerder is gedaan over de parlementaire procedures en gebruiken we instrumenten om de discussiestructuur van de discussies in de gemeenteraad eruit te halen. Daarnaast voegen we metadata toe aan de notulen met behulp van semantische annotatietools die verschillende begrippen coderen en normaliseren (bijvoorbeeld locaties en hun GPS-grenzen). Zo worden de notulen van de gemeenteraad met andere bronnen als kaarten, (lokale) demografische gegevens, nieuwsarchieven, Wikipedia met elkaar verbonden. Ten derde ontwikkelen we een reeks innovatieve toegangstools op basis van zoektechnologie voor grafieken.

De notulen van de gemeenteraad vormen een centrale plek die het verleden, het heden en de toekomst van de stad verbindt. Met de ACCESS-tools die worden gemaakt, kunnen burgers elk complex onderwerp van overheidsverantwoordelijkheid en participerende overheid effectief onderzoeken.

Publieke en private partners

De financiering door NWO maakt deel uit van het programma Smart Culture: Creative Cities, Creative Industries. De subsidie zal worden gebruikt om twee promovendi aan te stellen. Het consortium bestaat uit private partners Spinque, NotuBiz, Open State Foundation, GridLine, Stamkracht en publieke partners Stadsarchief Amsterdam, KNAW / Huygens-ING, de Nationale Bibliotheek en de UvA.