Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Op 16 november 2012 kwamen ongeveer dertig wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en het FOM-instituut AMOLF samen voor een kickoff workshop waarin zij besloten om een nieuw gezamenlijk onderzoeksinitiatief op het gebied van zonne-energie te starten onder de naam ‘Solardam’.

Het doel van Solardam is het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoeksprogramma om zonne-energie te benutten door elektriciteit en brandstof te genereren door een combinatie van fotovoltaïca, fotokatalyse en fotosynthese. De dertig onderzoekers die de workshop bijwoonden vertegenwoordigen ruim honderd wetenschappers van UvA, VU en AMOLF die zich al met onderzoek aan zonne-energie bezighouden.

Deelnemers aan de Solardam kickoff workshop.

Solardam is een multidisciplinair platform met bijdrages vanuit alle natuurwetenschappen: natuurkunde, scheikunde en biologie. Het Solardam-initiatief bouwt voort op het succesvolle energie-onderzoek van de drie betrokken partijen. Door deze expertise samen te voegen en door faciliteiten te delen is het nieuwe samenwerkingsverband in staat om gezamenlijk problemen op te pakken die eerder niet opgelost konden worden. Drie nieuwe onderzoekslijnen worden uitgezet:

  • Light management: Verbetering van de absorptie en omzetting van zonlicht in fotovoltaïsche, fotokatalytische en fotosynthetische systemen aan de hand van nanofotonica,  de beïnvloeding van het lichtspectrum en het (her-)ontwerp van natuurlijke en kunstmatige fotosynthese.
  • Solar fuels: Ontwerp en productie van nieuwe materialen voor fotokatalytische omzetting van zonne-energie. Ontwerp van katalysatoren voor watersplitsing en aanpassing van complexen actief in fotosynthese t.b.v. efficiëntieverhoging in kunstmatige fotosynthetische systemen.
  • Fotosynthese: Optimaliseren van de omzetting zonne-energie naar brandstof met hulp van fotosynthetische organismen, gebruikmakend van systeembiologische en (quantum)fysische concepten.

Solardam zal profiteren van de op handen zijnde fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU, waarmee de meerderheid van de betrokken wetenschappers binnen één organisatie wordt gebracht. Solardam zal een ‘center of excellence’ bieden voor het opleiden van studenten in het multidisciplinaire zonne-energie onderzoek, met sterke banden met natuurkunde, scheikunde, biologie en informatiewetenschappen/modellering.

Solardam stuurgroep, van links naar rechts: Albert Polman (AMOLF en UvA), Tom Gregorkiewicz (UvA) , Rienk van Grondelle (VU).

Stuurgroep

 

Het Solardam-initiatief wordt geleid door drie wetenschappers van de betrokken instellingen: prof. dr. Tom Gregorkiewicz (UvA), prof. dr. Rienk van Grondelle (VU), en prof. dr. Albert Polman (AMOLF en UvA).