Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Gender en diversiteit

Mens en maatschappij

In de hedendaagse maatschappij zijn de positie van mannen en vrouwen, de betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, en van seksualiteit, familie en reproductie vaak punten van discussie. Op de UvA richten studenten en specialisten zich ook op deze thematiek, en dan voornamelijk op de achterliggende wetenschappelijke (theoretische en methodische) inzichten van gender en diversiteit.

In het vak Inleiding Gendergeschiedenis binnen de bachelor Geschiedenis besteedt Geertje Mak uitgebreid aandacht aan datgene wat nu vaak als privé, persoonlijk of intiem wordt beschouwd, en dus buiten het domein van de grote historische gebeurtenissen lijkt te vallen. Maar gendergeschiedenis is juist diep verweven met die grote ontwikkelingen. Zo worden grote thema’s als de overgang van de vroegmoderne erfelijke dynastieën naar de natiestaat, de industriële revolutie, de sociale kwestie, kolonialisme, nazipolitiek en migratie vanuit een genderperspectief belicht. De minor Gender and sexuality biedt vanuit de sociale wetenschappen een uitgebreider programma aan studenten. Ook binnen de master Geschiedenis en de research master Geschiedenis zijn er mogelijkheden om dit onderwerp te bestuderen.

UvA-specialist Danielle van den Heuvel bestudeert samen met haar collega’s, in het door NWO gefinancierde onderzoeksproject The freedom of the streets, gender en de stedelijke ruimte in Eurasië 1600-1850. Het onderzoek toont aan dat de theorie van gescheiden sferen en de plaats van mannen en vrouwen hierbinnen in vroegmoderne samenlevingen veel gecompliceerder was dan het traditionele beeld suggereert.

Kijk voor een overzicht van alle vakken en minoren in de Studiegids.

Onderwijs rond het thema Gender en diversiteit

 • Bachelor

  Keuzevakken

  - Inleiding Gendergeschiedenis
  - Introduction to gender and sexuality studies
  - Feminist theories
  - Theorizing gender
  - Diversity, equality and justice
  - Teaching for Equality?: The Politics of Feminist & Decolonial Education
  - Gender and Social Inequality in Latin America
  - Gender in Modern Europe: Realiteit and Representation
  - The Politics of Gender and Race in Posrcolonial History
  - Vrouwen en kunst
  - We schrijven een boek. Kunstvrouwen van de Gouden Eeuw
  - The political economy of beauty
  - Intersectionality and the politics of difference
  - Revolutions in the Middle East: gender, conflict and mental health

 • Minor

  - Gender and sexuality

 • Master