Taal-, cultuur- en regiostudies aan de UvA

Een breed, historisch én actueel cultureel, politiek en sociaal perspectief plus een diepgaande kennis van de taal vormen de basis van de taal-, cultuur- en regiostudies aan de UvA. Je verdiept je in land en regio en onderzoekt, samen met studenten van andere talenstudies, de Europese en globale samenhang ervan. Tijdens een verblijf in het buitenland breng je je taalvaardigheid in praktijk en maak je kennis met de samenleving en de cultuur van het land.

Een taal studeren aan de UvA
Een taal studeren aan de UvA

Hoe ervaren studenten hun talenstudie aan de UvA? Ontdek het in 3 minuten. Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij.

Bacheloropleidingen