For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Als bachelorstudent Fiscale Economie leer je alles over belastingheffing en de gevolgen voor de economie. Ook leer je om deze kennis toe te passen.

Het programma

Onze docenten zijn allemaal professionals uit het bedrijfsleven en de overheid. Tijdens hoorcolleges zetten ze de theorie uiteen en lichten die toe vanuit de praktijk. In de werkcolleges bespreek je de theorie in kleine groepen en met de docenten.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Mathematics 1 for Economics
  Blok 1
  6
 • Principles of Economics and Business 1
  Blok 1
  6
 • Principles of Economics and Business 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  6
 • Financial Accounting 1 for Economics
  Blok 2
  6
 • Microeconomics 1
  Blok 2
  6
 • Macroeconomics 1
  Blok 4
  6
 • Statistics 1 for Economics
  Blok 4
  6
 • Research Project
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Finance 1
  Blok 5
  6
 • Oriënatatie Fiscale Economie
  Blok 5
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Belastingheffing Algemeen
  Blok 1
  6
 • Oriëntatie Economie en Recht
  Blok 1
  6
 • Inleiding Belastingheffing Ondernemingen
  Blok 2
  6
 • Ondernemings- en Jaarrekeningrecht
  Blok 2
  6
 • Fiscaliteit en Overheid
  Blok 3
  6
 • FInancial Accounting 2
  Blok 4
  6
 • Management Accounting 1 for Economics
  Blok 4
  6
 • Financial Accounting 3
  Blok 5
  6
 • Wetenschapsleer Fiscale Economie
  Blok 6
  6
 • Gebonden keuzevak
  Blok 5
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vennootschapsbelasting
  Blok 1
  6
 • Vermogensrecht
  Blok 1
  6
 • Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
  Blok 2
  6
 • Inleiding Europees Belastingrecht
  Blok 3
  3
 • Inleiding Internationaal belastingrecht
  Blok 3
  3
 • Gebonden keuzevak
  Blok 2
  6
 • Finance 2
  Blok 5
  6
 • Fiscale winstberekening
  Blok 4
  6
 • Belastingheffing DGA
  Blok 5
  6
 • Bachelorscriptie en Afstudeerseminar Fiscale Economie
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
 • Zo ziet je studieweek eruit

  Van studenten verwachten we een zekere zelfstandigheid. Maar natuurlijk hoef je niet alles alleen te doen. Daarom krijg je intensieve studiebegeleiding. Zeker in het 1e jaar, waarin alles nieuw voor je is. 

  Met oefenopgaven leer je de stof beheersen. In de werkgroepen ga je nog intensiever aan de slag. Hier is veel aandacht voor jouw eigen kritische en creatieve inbreng. Zo kan het zijn dat je een presentatie geeft over een belastingvraagstuk waar de kranten over schrijven en beschouw je mogelijke oplossingen vanuit de gangbare theorie en out of the box-ideeën. 

  Colleges (6 uur)
  Tijdens de colleges krijg je een inleidend overzicht van de vakinhoud gegeven. Je volgt die colleges samen met je medestudenten. Je maakt aantekeningen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

  Seminars (6 uur)
  In de seminars bespreek je in kleine groepen specifieke onderwerpen uit de colleges. Via oefeningen en praktijkopdrachten raak je vertrouwd met de theorie.

  Zelfstudie (28 uur)
  In elke studieweek besteed je tijd aan het doornemen van de theorie en aan het voorbereiden van colleges en seminars, examens en presentaties.

 • Jaar 1: economie in de volle breedte

  In je 1e studiejaar leg je jouw bedrijfseconomische basis. Je krijgt economische en wiskundige vakken, maar leert ook analytisch lezen en kritisch denken. Daarnaast krijg je een oriënterend vak Oriëntatie Fiscale Economie, waarin je kennis maakt met het boeiende vakgebied fiscale economie.

  De colleges volg je samen met studenten van de Engelstalige opleiding Economics and Business Economics. Met uitzondering van de werkgroepen en het vak Oriëntatie Fiscale Economie zijn alle vakken in het eerste jaar in het Engels.

 • Jaar 2: fiscale economie en recht

  In je 2e jaar duik je echt volop in het vakgebied. Je volgt een vast studieprogramma met vakken over belasting, economie en recht. Daarnaast is ruimte voor 1 keuzevak.

  De fiscale (werk)colleges en werkgroepen zijn in het Nederlands. De economische in het Engels. Een richting kiezen is niet nodig, want fiscaal economen hebben een brede basis nodig.

 • Jaar 3: maak je eigen keuzes

  In het 3e en laatste jaar ligt nog meer de nadruk op fiscale vakken. Je hebt daarnaast ruimte voor 1 keuzevak. Ben je extra ambitieus? Dan kun je boven op het programma ook nog een minor volgen.

  Voor je bachelor hoef je geen stage te doen. Wel schijf je ter afsluiting van je studie een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

 • Bekijk de opname van de online informatiesessie
  Online informatiesessie Fiscale Economie
  In deze online voorlichting vertelt onze docent en een van onze studenten je meer over de opleiding, studeren aan de UvA en studievereniging SFEER.

Heb je vragen over deze bachelor?

Wil je graag weten hoe het is om Fiscale Economie te studeren aan de UvA of heb je nog andere vragen die je graag aan onze studenten wilt stellen?

Extra mogelijkheden tijdens je studie
Emma van Pernis, student Fiscale Economie
Copyright: FEB
De studie is breed opgezet: je krijgt wat van rechten én wat van accountancy mee. Emma van Pernis, student Fiscale Economie Lees Emma's ervaringen met deze bachelor
Real-life case: invloed Airbnb en Uber
Real-life case: invloed Airbnb en Uber

Steden en de arbeidsmarkt veranderen door digitale platforms als Airbnb en Uber. De belastingen zijn nog niet ingericht op deze ontwikkelingen. Hoe zou de overheid moeten reageren? Is het huidige belastingstelsel nog wel houdbaar? Hoe kan dit gemoderniseerd worden? Of zou de belastingdienst beter moeten handhaven? En welke verantwoordelijkheden hebben deze digitale platforms eigenlijk zelf?

Relevante issues

 • Moet de overheid ongezond gedrag zwaarder belasten?
 • Werken een vet- en suikerbelasting?
 • Moeten grote ondernemingen extra worden belast voor bijzondere meevallers vanuit crisissituaties?
 • Welke rol speelt het heffen van belastingen bij de vermogens(on)gelijkheid?
 • Waarom worden multinationals beticht van belastingontwijking en hoe terecht is dat? Hoe zouden zij een fair share aan belastingen kunnen betalen? En wat moeten overheden doen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en ethiek geïntegreerd in het studieprogramma

In deze bacheloropleiding leer je niet alleen alles op het gebied van beslastingheffing en de gevolgen voor de economie, maar wordt er ook aandacht gegeven aan de concepten en theorieën over duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je leert hoe ethische, maatschappelijke en duurzaamheidskwesties meewegen bij zakelijke beslissingen.

Hoe zijn deze thema's in het curriculum verwerkt?

In het vak Principles of Economics and Business 1 en 2 krijg je inzicht in de voornaamste theorieën en onderwerpen in de economie en het bedrijfsleven. Hier leer je d.m.v. praktijkopdrachten gebaseerd op actuele onderwerpen in de media en reële businesscases hoe literatuur toegepast wordt op een actueel probleem. Deze problemen zijn gerelateerd aan ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid.

Yannick Feld, student BSc Fiscale Economie
Copyright: EB
Je krijgt hele specifieke fiscale vakken, maar ook vakken waar het maatschappelijk belang meer in terugkomt Yannick Feld, student BSc Fiscale Economie Lees Yannick's ervaringen met deze bachelor
Veelgestelde vragen
 • Wat is Fiscale Economie?

  Fiscale economie gaat over de invloed van belastingen op de economie. Fiscaal-economische vraagstukken beperken zich niet alleen tot financiële zaken. Er zijn veel raakvlakken met andere vakgebieden zoals economie, bedrijfseconomie, accountancy, belastingrecht en zelfs politicologie en sociologie. Het beoordelen en adviseren van de fiscale impact kan plaatsvinden vanuit het perspectief van de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven en burgers. Wat gebeurt er als je een belasting verhoogt of verlaagt? Of een nieuwe belasting invoert? Wat is de invloed van belastingen op investeringsbeslissingen? Hoe werkt een fusie fiscaal uit?

 • Hoe wordt economie met recht gecombineerd?

  Om goede economische beslissingen te kunnen nemen, moet je weten wat de impact van belastingen is. Je moet weten hoe economie werkt en hoe de fiscale wetgeving in elkaar zit. Zonder alle wetten uit het hoofd te kennen. Hetzelfde geldt overigens voor beslissingen over belastingen; dan is inzicht in de economische impact van belang. Als fiscaal econoom ben je met twee disciplines tegelijk bezig: economie en recht. Door de economische inzichten te combineren met juridische feeling weet je de juiste beslissingen te nemen of daarover te adviseren.

 • Wat is het verschil tussen Fiscale Economie en Fiscaal Recht?

  Fiscale Economie gaat vooral over de effecten van het belastingstelsel op bedrijven. Denk aan bedrijfsbeslissingen, bedrijfsstructuren en bedrijfsrisico’s. Ook houdt Fiscale Economie zich bezig met de economische analyse van het belastingrecht: hoe ziet een optimaal belastingstelsel eruit? Als fiscaal econoom moet je daarnaast weten hoe de fiscale wetgeving in elkaar zit; wat kan juridisch wel en wat niet?
  Fiscaal Recht gaat over de vraag hoe je belastingheffing zo rechtvaardig mogelijk verdeeld onder burgers en bedrijven. Bij de studie Fiscaal Recht staan de belastingregels en hun relatie tot andere rechtsgebieden centraal.

 • Moet je goed in wiskunde zijn?

  Tijdens deze bachelor krijg je veel te maken met cijfers. Daarom moet je wiskunde A of B in je pakket hebben om toegelaten te worden. Je hoeft tijdens de opleiding niet continu moeilijke formules op te lossen, als afgestudeerd econoom ga je je niet continu bezighouden met belastingaangiftes. Wel helpt het als je wiskunde en het werken met getallen leuk vindt.

 • Welke vakken volg je tijdens de opleiding?

  Je volgt vakken die onder andere te maken hebben met belastingheffing, belastingrecht, wiskunde, statistiek en ondernemingsrecht. In het 1e jaar leg je een bedrijfseconomische basis en volg je economische en wiskundige vakken. Dit jaar volg je samen met bachelorstudenten van de Engelstalige bachelor Economics and Business Economics. Tijdens het 2e en 3e jaar van de studie duik je dieper in het vakgebied en ligt de nadruk meer op fiscale vakken.

 • Krijg je studiebegeleiding?

  Om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken krijg je in het 1e jaar extra begeleiding en krijg je een tutor toegewezen. Deze tutor laat je kennis maken met zowel de campus als de stad Amsterdam, zodat je je snel thuis voelt. Deze ouderejaars student geeft je daarnaast tips over hoe je slim kunt studeren en je kunt er ook terecht om je studiedoelen en voortgang bespreken. Maar ook tijdens de rest van je studie kun je rekenen op ondersteuning van onze studieadviseurs, mentoren, tutoren en ons Career Centre. Zo kun je bij onze ervaren studieadviseurs terecht voor vragen over je studieprogramma, planning of persoonlijke omstandigheden die je studie kunnen beïnvloeden.

 • Wat is de voertaal van deze opleiding?

  De colleges in het eerste jaar volg je samen met studenten van de Engelstalige opleiding Economics and Business Economics. Met uitzondering van de werkgroepen zijn alle vakken in het eerste jaar in het Engels. In het tweede jaar zijn de fiscale (werk)colleges en werkgroepen in het Nederlands. De economische in het Engels.