For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Fiscale Economie
Compare programme

Het studieprogramma

Als bachelorstudent Fiscale Economie leer je alles over belastingheffing en de gevolgen voor de economie. Ook leer je om deze kennis toe te passen.

Colleges en werkgroepen: van theorie naar praktijk

Onze docenten zijn allemaal professionals uit het bedrijfsleven en de overheid. Tijdens hoorcolleges zetten ze de theorie uiteen en lichten die toe vanuit de praktijk. In de werkcolleges bespreek je de theorie in kleine groepen en met de docenten.

Met oefenopgaven leer je de stof beheersen. In de werkgroepen ga je nog intensiever aan de slag. Hier is veel aandacht voor jouw eigen kritische en creatieve inbreng. Zo kan het zijn dat je een presentatie geeft over een belastingvraagstuk waar de kranten over schrijven en beschouw je mogelijke oplossingen vanuit de gangbare theorie en out of the box ideeën. 

Het programma

 • Jaar 1: economie in de volle breedte

  In je 1e studiejaar leg je jouw bedrijfseconomische basis. Je krijgt economische en wiskundige vakken, maar leert ook analytisch lezen en kritisch denken.

  De colleges volg je samen met studenten van de Engelstalige opleiding Economics and Business Economics. Met uitzondering van de werkgroepen zijn alle vakken in het eerste jaar in het Engels.

 • Jaar 2: fiscale economie en recht

  In je 2e jaar duik je echt volop in het vakgebied. Je volgt een vast studieprogramma met vakken over belasting, economie en recht. 

  De fiscale (werk)colleges en werkgroepen zijn in het Nederlands. De economische in het Engels. Een richting kiezen is niet nodig, want fiscaal economen hebben een brede basis nodig.

 • Jaar 3: maak je eigen keuzes

  In het 3e en laatste jaar ligt nog meer de nadruk op fiscale vakken. Je hebt daarnaast ruimte voor 2 keuzevakken. Ben je extra ambitieus? Dan kun je boven op het programma ook nog een minor volgen.

  Voor je bachelor hoef je geen stage te doen. Wel schijf je ter afsluiting van je studie een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Mathematics 1 for Economics
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Principles of Economics and Business 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Principles of Economics and Business 2
  1—3
  6
 • Financial Accounting 1 for Economics
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Microeconomics 1
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Macroeconomics 1
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Statistics 1 for Economics
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Research Project
  4—6
  6
 • Economics of Markets and Organisations
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Finance 1
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Belastingheffing Algemeen
  ???studyprogramme .period??? 1
  5—6
  6
 • Oriëntatie Economie en Recht
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Fiscaliteit en Overheid
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Gebonden keuzeruimte
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Inleiding Europees belastingrecht
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Inleiding internationaal belastingrecht
  ???studyprogramme .period??? 3
  3
 • Financial Accounting 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Management Accounting 1 for Economics
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Financial Accounting 3
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Inleiding Belastingheffing Ondernemingen
  ???studyprogramme .period??? 2
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Wetenschapsleer Fiscale Economie
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vennootschapsbelasting
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Vermogensrecht
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Ondernemings- en Jaarrekeningenrecht
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Gebonden keuzeruimte
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Finance 2
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Fiscale Winstberekening
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Belastingheffing DGA
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Bachelorscriptie en Afstudeerseminar Fiscale Economie
  5—6
  12
Meer over de vakken in onze studiegids

Studiebegeleiding

Om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken krijg je in het 1e jaar extra begeleiding. Maar ook tijdens de rest van je studie kun je rekenen op ondersteuning van onze studieadviseurs, mentoren, tutoren en ons Career Centre.

Heb je vragen over deze bachelor?

Wil je graag weten hoe het is om Fiscale Economie te studeren aan de UvA of heb je nog andere vragen die je graag aan onze studenten wilt stellen?

'Je kunt gekke dingen doen met belastingrecht'

'De studie is breed opgezet: je krijgt wat van rechten én wat van accountancy mee. Vooral de puur fiscale vakken vind ik erg leuk, omdat ze je echt helpen te begrijpen wat voor - soms gekke - dingen je eigenlijk allemaal met belastingrecht kan doen.'

Hoe ziet je studieweek eruit?

Van studenten verwachten we een zekere zelfstandigheid. Maar natuurlijk hoef je niet alles alleen te doen. Daarom krijg je intensieve studiebegeleiding. Zeker in het 1e jaar, waarin alles nieuw voor je is.

 • Colleges (6 uur)

  Tijdens de colleges krijg je een inleidend overzicht van de vakinhoud gegeven. Je volgt die colleges samen met je medestudenten. Je maakt aantekeningen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. 

 • Seminars (6 uur)

  In de seminars bespreek je in kleine groepen specifieke onderwerpen uit de colleges. Via oefeningen en praktijkopdrachten raak je vertrouwd met de theorie.

 • Zelfstudie (28 uur)

  In elke studieweek besteed je tijd aan het doornemen van de theorie en aan het voorbereiden van colleges en seminars, examens en presentaties.

Relevante issues

 • Moet de overheid ongezond gedrag zwaarder belasten?
 • Werken een vet- en suikerbelasting?
 • Moeten grote ondernemingen extra worden belast voor bijzondere meevallers vanuit crisissituaties?
 • Welke rol speelt het heffen van belastingen bij de vermogens(on)gelijkheid?
 • Waarom worden multinationals beticht van belastingontwijking en hoe terecht is dat? Hoe zouden zij een fair share aan belastingen kunnen betalen? En wat moeten overheden doen?
Real-life case: invloed Airbnb en Uber
Real-life case: invloed Airbnb en Uber

Steden en de arbeidsmarkt veranderen door digitale platforms als Airbnb en Uber. De belastingen zijn nog niet ingericht op deze ontwikkelingen. Hoe zou de overheid moeten reageren? Is het huidige belastingstelsel nog wel houdbaar? Hoe kan dit gemoderniseerd worden? Of zou de belastingdienst beter moeten handhaven? En welke verantwoordelijkheden hebben deze digitale platforms eigenlijk zelf?

Extra mogelijkheden tijdens je studie

Copyright: EB
Je krijgt hele specifieke fiscale vakken, maar ook vakken waar het maatschappelijk belang meer in terugkomt Yannick Feld, student BSc Fiscale Economie Lees Yannick's ervaringen met deze bachelor

Interactief Online Onderwijs aan UvA Economie en Bedrijfskunde

Tijdens je bacheloropleiding aan UvA Economie en Bedrijfskunde ervaar je een inspirerende combinatie van zowel online als offline werkvormen. We werken in een blended learning leeromgeving. Hierbij combineer je verschillende soorten onderwijs en studeer je in je eigen tempo. Tijdens de colleges is er meer tijd om de diepte in te gaan en voor interactie met je docent en medestudenten.

Verschillende onderwijsvormen
In dit programma vind je zowel innovatieve als traditionelere lesmethoden. Bijvoorbeeld in groepsopdrachten, of tijdens online werkcolleges. De opdrachten die je krijgt zijn een variatie in werkvormen, zoals: schrijft een paper, houd een feedbacksessie met medestudenten.

Ons Centre for Innovation and Teaching en Teaching and Learning Centre werken continu aan het verbeteren van onze lesmethoden, om meer verbinding te creëren tussen studenten, docenten en het lesmateriaal. Op deze manier bieden we jou de beste combinatie van uitdagend, effectief en efficiënt onderwijs.