For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Studieprogramma

De bachelor Oudheidwetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste studiejaar

  • In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de cultuurgeschiedenis van de Oudheid, inclusief het voortleven van elementen uit antieke culturen in latere periodes. Je kijkt naar de materiële en tekstuele bronnen voor onze kennis van de Oudheid.
  • Je krijgt vakken zoals ‘Wat is klassiek’, over de canon; over de culturele contacten tussen het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied; en over filosofie in de Oudheid.
  • In het eerste jaar is er ook keuzeruimte die je kunt gebruiken om je te oriënteren op een specialisatie na het eerste jaar.

Het tweede en derde studiejaar

  • In het tweede en derde jaar zet je je studie voort met interdisciplinaire modules als ‘Méditerranée in Europa’, over de interactie tussen de inwoners van het Middellandse Zeegebied en Europa; ‘Religie’; en ‘Lieux de mémoire’, over de manier waarop plaatsen betekenis krijgen doordat mensen er verhalen mee verbinden. Het tweede jaar wordt afgesloten met een excursie.
  • Daarnaast doe je een specialisatie, bijvoorbeeld Receptie van de Oudheid, Oude Geschiedenis, Talen en culturen van het Oude Nabije Oosten, Grieks of Latijn.
  • Je rondt je bachelor af met een scriptie waarin je laat zien dat je een onderwerp interdisciplinair kunt aanpakken.

Een overzicht van de vakken van Oudheidwetenschappen vind je in de UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Oudheidwetenschappen

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding en BSA