Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Oudheidwetenschappen
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Oudheidwetenschappen krijg je een overzicht van de belangrijkste kunst, literatuur, filosofie, geschiedenis en mythologie van de Oudheid. Vanuit een interdisciplinair perspectief leer je deze kennis in te zetten om inzicht te krijgen in thema’s als identiteit en migratie, die tot op de dag van vandaag relevant zijn. De opleiding biedt veel variatie en is veelzijdig. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren in de volgende onderwerpen: Oude Geschiedenis, Grieks of Latijn, Archeologie, of Ancient Near Eastern Studies.

Opbouw programma

De opleiding start met een overzicht van de cultuurgeschiedenis van de Oudheid en de doorwerking daarvan tot in het heden. Je leert klassieke talen, archeologie en geschiedenis met elkaar in verband brengen. In het tweede en derde jaar ga je dieper in op deze interdisciplinaire kennis en volg je daarnaast een specialisatie. Je kunt je specialiseren in een klassieke taal – Grieks of Latijn – oude geschiedenis, archeologie, of Ancient Near Eastern Studies (waarbij je ook Akkadisch leert).

Copyright: martijn-icks
‘Het leukste vak dat ik geef is Classics Beyond Antiquity. Studenten maken zelf video-essays, en we nodigen een professionele vlogger uit die uitlegt hoe je filmpjes opneemt met je telefoon en hoe je ze bewerkt.’ Martijn Icks, coördinator & docent Oudheidwetenschappen Lees het interview met Martijn Icks
 • Het eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de cultuurgeschiedenis van de Oudheid, inclusief de doorwerking van antieke culturen in latere periodes. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de contacten tussen de Grieks-Romeinse wereld en het Nabije Oosten, antieke filosofie en de vraag wat een bepaald werk nu “klassiek” maakt en wie dat bepaalt. Ook leer je hoe je omgaat met materiële en tekstuele bronnen uit de Oudheid. In het tweede semester is er keuzeruimte om je te oriënteren op een specialisatie na het eerste jaar.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede en derde jaar zet je je studie voort met interdisciplinaire modules als “Cultural Contact: Mediterranean Connections”, over de interactie tussen de verschillende culturen rond de Middellandse Zee, “Religion in Antiquity” en “Lieux de mémoire”, over de manier waarop plaatsen betekenis krijgen doordat mensen er verhalen mee verbinden. Het tweede jaar wordt afgesloten met een excursie naar Sicilië waar ook classici en archeologen aan deelnemen. Naast de reguliere vakken kun je je specialiseren in het Ancient Near Eastern Studies, Grieks, Latijn, archeologie of oude geschiedenis. Je rondt je bachelor af met een scriptie waarin je laat zien dat je een onderwerp interdisciplinair kunt aanpakken.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het gemeenschappelijke programma van de bachelor Oudheidwetenschappen. Bekijk de UvA studiegids voor de programma's van de specialisaties.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • The Classical Canon I: The Heritage of Antiquity
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Cultural Contact: East and West
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Historical Sources
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Material Sources
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Classics Beyond Antiquity
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Ancient Philosophy
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
 • Gebonden keuze: Oriënterende keuzeruimte
  4—5
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Cultural Contact: Mediterranean Connections
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (ACASA)
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Religion in Antiquity
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Past and Present: Critical Approaches to Antiquity and Archaeological Heritage
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • ACASA excursion
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • The Classical Canon 2: The Sociology of Cultural Selection
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Receptie en creatief schrijven
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Lieux de mémoire
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Vrije keuze
  1—6
  30
UvA Studiegids: Bachelor Oudheidwetenschappen
 • Minor en keuzeruimte

  Naast je reguliere vakken en specialisatie heb je nog 30 studiepunten (EC) die je volledig vrij kunt invullen met keuzevakken, een minor, een stage of een studieprogramma in het buitenland.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Keuzeruimte in de bachelor

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

  Bekijk alle minors
 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je opdoet in relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk kunnen een verrijking zijn van je studietijd én je cv. Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van welk soort werk bij jou past. 

  Meer over stage lopen

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s in Europa, de Verenigde Staten en Canada, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren. Ook heeft de opleiding afspraken over studentenuitwisseling met de universiteit van Bologna en Napels.

  Studeren in het buitenland
 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen..

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Oudheidwetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
  Studiebegeleiding en BSA

Studeren in deeltijd

Je kunt Oudheidwetenschappen niet in deeltijd studeren.