For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Dual Master

Journalistiek en media (Mediastudies)

Add to favourites

Of het nu gaat om de overspannen woningmarkt, immigratie en integratie, de impact van algoritmes, of handelsconflicten tussen grootmachten: de onderwerpen waarover de media berichten zijn vaak ingewikkeld. Dit stelt hoge eisen aan de journalistiek. In de master Journalistiek en media leer je om zelfstandig onderzoek te doen, complexe problemen te analyseren en resultaten te vertalen in een journalistiek product dat toegankelijk is voor een breed publiek, zowel binnen traditionele als nieuwe media.

Journalistiek en media aan de UvA

De master Journalistiek en media is enerzijds gericht op de verwerving van journalistieke compententies en anderzijds op wetenschappelijke reflectie op de journalistiek en de uitdagingen en kansen die nieuwe media bieden. De opleiding is een duaal masterprogramma: een academische masteropleiding gecombineerd met praktijkonderwijs en een intensieve stage van drie maanden.

De opleiding heeft twee afstudeerrichtingen, met zowel gemeenschappelijke als trackspecifieke doelstellingen. Studenten kiezen tussen Journalistiek en Research en redactie.

  • De afstudeervariant Journalistiek is primair gericht op het opleiden van schrijvende journalisten: landelijke dagbladen en tijdschriften en andere journalistieke (online) platformen met een breed publiek.
  • De variant Research en redactie is een uniek programma dat professionals opleidt op het gebied van research en redactie voor audiovisuele media, waaronder nieuws- en actualiteitenprogramma’s, documentaires, educatieve tv-programma’s en internetsites.
UvA-master Journalistiek en media uitgelegd

In deze video vertelt David meer over de master Journalistiek en media en waarom hij hier voor heeft gekozen.

Samenwerking met de media

Het programma Journalistiek en media wordt aangeboden in samenwerking met media en andere instellingen, zoals de landelijke dagbladen, Beeld en Geluid, AT5, de publieke en de commerciële omroepen. De opleiding is stevig ingebed in de stad Amsterdam en onderhoudt een rijk en relevant netwerk met het wetenschappelijke en journalistieke veld.

De opleiding onderscheidt zich door door een sterke beroepsgerichtheid en een grote verwevenheid met de praktijk. Studenten waardeerden in de Nationale Studenten Enquête 2019 het punt 'aansluiting met de beroepspraktijk' met een 4,8 (op een totaal van 5). Ook op andere indicatoren van de NSE staat de duale master Journalistiek en media al jaren aan de top.

Na je studie

De duale master Journalistiek en media biedt een goed perspectief op de arbeidsmarkt. De master bestaat uit een combinatie van studie en praktijkervaring, waardoor je wordt opgeleid tot een academisch geschoolde journalist. 

Een geaccrediteerde opleiding

Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Mediastudies en de titel Master of Arts (MA). Lees hier het samenvattend oordeel van het visitatiepanel.

Feiten & cijfers
Diploma MA Mediastudies
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 90 EC, 18 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 60831
Locatie Universiteitskwartier