For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
De combinatie van vakinhoud en communicatie zorgt ervoor dat Pine stevig in haar schoenen staat voor de klas.

'Ik heb de bachelors Nederlands en Bèta-gamma gedaan en was nog zoekende in wat ik uiteindelijk wilde. Veel universitair geschoolde beroepen houden in dat je veel achter een computer zit. Ik zag dat niet zitten; ik word blij van werk waarbij ik én nadenk én met mensen in contact ben. Dit komt goed terug in het docentschap. Je verdiept in de vakstof, in hoe je die kunt overbrengen, en tegelijkertijd ben je veel in contact met de kinderen uit je klas.

Met als doel eerstegraads docent te worden ben ik me gaan verdiepen in masters. Mijn oog viel op de master Educatie en Communicatie, omdat je hier meteen al een balans krijgt die zo veel mogelijk lijkt op het uiteindelijke werk: de combinatie van vakinhoud met educatie.
De vakinhoud wordt in deze master breed aangeboden en er wordt vaak al een link gelegd naar de schoolpraktijk. Het brede aanbod geeft mij een zeker gevoel waarmee ik uiteindelijk voor de klas zal staan.

Tijdens de bachelor Nederlands had ik de richting taalkunde gekozen, waardoor ik in letterkunde minder gespecialiseerd ben. In deze master krijg je een neerlandistiek-basis mee en kun je in de keuzeruimte eigen accenten leggen. Door deze master voel ik me nu dus ook zekerder over het letterkundedeel van Nederlands.’

Amsterdam biedt mogelijkheden 

‘De master wilde ik in Amsterdam doen, omdat ik Amsterdam een bruisende en leuke stad vind om in te wonen en het is fijn om op de fiets naar studie te kunnen. De UvA heeft locaties verdeeld over de binnenstad en UB-locaties waar ik graag studeer. Ik heb ook voor Amsterdam gekozen omdat de stagescholen van de UvA in Amsterdam en omgeving zijn. Hier is een zeer divers aanbod aan bijzondere en inspirerende scholen. Ik heb een halfjaar van mijn stage op een categoriaal gymnasium in Haarlem gewerkt, en een jaar op een brede scholengemeenschap in Zuidoost. De scholen verschillen in leerlingpopulatie, in aangeboden niveaus, in de sfeer op school en er zit ook een groot verschil in de manier van lesgeven. Deze twee ervaringen zijn voor mij heel leerzaam en waardevol.
Deze master biedt veel praktijkervaring in de vorm van de anderhalfjarige stage. Je bent natuurlijk niet volleerd aan het einde van je master, maar je kunt wel met een stevige basis en stevig in de schoenen aan het werk gaan.’

Hulp en vooral gezelligheid

‘De master is kleinschalig, waardoor je goed contact hebt met je docenten en medestudenten. Met medestudenten klikt het al snel, omdat we ons allemaal interesseren voor de talenstudie Nederlands en omdat we toch allemaal getrokken worden door het onderwijs. De les- en stageervaringen kunnen we met elkaar delen, wat fijn is op de soms moeilijke momenten, maar ook veel gezelligheid oplevert.’