For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Filosofie
Compare programmes

Carrière

De arbeidsmarkt

Studenten met een masterdiploma Filosofie hebben over diepgaande kennis van een deelgebied van de wijsbegeerte en een sterk historisch besef. Zij beschikken over een brede culturele bagage en een sterk ontwikkeld abstractievermogen. Ze zijn in staat complexe teksten te interpreteren en hun bevindingen helder te verwoorden. Daardoor zijn zij breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. De meeste afgestudeerden komen terecht op het terrein van:

  • de wetenschap;
  • het onderwijs;
  • beleid en management;
  • publiciteit en voorlichting;
  • de journalistiek.

Lerarenopleiding Filosofie

Met een afgeronde masteropleiding Filosofie kun je toegelaten worden tot de eenjarige master Lerarenopleiding Filosofie (anderhalf jaar in deeltijd). Als je ook deze master succesvol afrondt, krijg je een eerstegraads lesbevoegdheid. De master Lerarenopleiding Filosofie wordt verzorgd door de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). 

Lerarenopleiding Filosofie