Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Faculteit Maatschappij & Gedrag

Wijzer in een complexe wereld

Uitgelicht nieuws

Hoe duurzaam is de farmacie?

De Universiteit van Amsterdam bracht de risico’s voor mens en milieu bij medicijnproductie in kaart. Geneesmiddelenbedrijven blijken nog onvoldoende instrumenten te hebben mensenrechten en milieuaspecten te bewaken.

De media en nieuwe politieke ideeën en partijen

Waarom worden sommige politieke ideeën en politieke partijen wel mainstream en andere niet? En welke rol spelen de media hierbij? Communicatiewetenschapper Joost van Spanje: "Dankzij de mogelijkheden van data science kunnen we dit nu eindelijk onderzoeken.”

6 tips om goede gewoontes aan te leren

Hoe zit het met jouw goede voornemens? Acht op de tien Nederlanders had goede voornemens voor 2020 zoals gezonder eten, afvallen en meer sporten. Maar veel van die voornemens zijn al gesneuveld. Neurowetenschapper Tim van Timmeren heeft 6 praktische tips om ze vol te houden.
Video over de FMG en over thema Gezondheid
Onderzoek
Het onderzoek aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen is omvangrijk, innovatief en heeft een sterke internationale focus.
Onderwijs
De FMG biedt 15 bacheloropleidingen en 79 masterprogramma's met diverse specialisaties aan en heeft daarnaast een groot aanbod in zomer- en winterprogramma's.