Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzaamheid & klimaat

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Duurzaam gedrag
 • Cameron Brick
  Cameron Brick

  Dr. Cameron Brick is sociaal psycholoog. Hij bestudeert hoe individuen reageren op collectieve problemen zoals klimaatverandering. Ook kijkt hij naar beslissingen van consumenten en huishoudens, van plastic tot fast fashion. N.B. Brick ontvangt bij voorkeur Engelstalige verzoeken. | c.brick@uva.nl

  Profielpagina
Duurzaamheid en marketing
 • Willemijn van Dolen
  Willemijn van Dolen (foto: Christina Chouchena)

  Prof. dr. Willemijn van Dolen is hoogleraar Marketing en Impact Director Center for Responsible Consumption. In haar onderzoek en onderwijs richt ze zich op duurzaamheid, ethiek, consumptie en consumentengedrag, en (responsible) marketing. Zo doet ze onder meer onderzoek naar greenwashing, het effect van online communicatie van CEO’s over sociaal-politieke onderwerpen, duurzaamheid & marketing, en hoe veranderende consumptiepatronen het welzijn van consumenten beïnvloeden. | W.M.vanDolen@uva.nl

  Profielpagina
Duurzame energie
 • Bob van der Zwaan
  Bob van der Zwaan (foto: Dirk Gillissen)

  Prof. dr. Bob van der Zwaan is bijzonder hoogleraar Sustainable Energy Technology. Hij richt zich in zijn onderzoek op duurzame energietechnologie, in het bijzonder om milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering te beheren. Het gaat onder meer om het reduceren van broeikasgasemissies (waaronder in het bijzonder koolstofdioxide) op een zo economisch, veilig en schoon mogelijke manier. | B.vanderZwaan@uva.nl

  Profielpagina
Duurzame grondstoffen
 • Gert-Jan Gruter
  Gert-Jan Gruter (foto: Dirk Gillissen)

  Prof. dr. Gert-Jan Gruter is bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry. In zijn onderzoek kijkt hij naar de gehele keten van duurzame grondstoffen: CO2 als grondstof,  duurzame bouwstenen (monomeren zoals furaandicarbonzuur, ethyleen glycol, glycolzuur en oxaalzuur) en duurzame kunststoffen (bio-based plastics zoals PEF, PGA en PGLA). | G.J.M.Gruter@uva.nl | 06 539 48 443 

  Profielpagina
Duurzame samenleving
 • John Grin
  John Grin (foto: Chemie Magazine)

  Prof. dr. John Grin is hoogleraar Public Policy and Governance. Hij doet onderzoek naar politiek en bestuur van transities, ofwel fundamentele maatschappelijke veranderingen. Zijn focus ligt vooral op een duurzame samenleving, vooral op de gebieden landbouw & voeding, (rechtvaardige) energietransitie in steden en waterbeheer. | j.grin@uva.nl

  Profielpagina
Duurzaamheidsrecht
 • Laura Burgers
  Laura Burgers

  Dr. Laura Burgers is universitair docent aan het Amsterdam Centre for Transformative private law (ACT). Ze doet onder meer onderzoek naar klimaatrechtzaken, democratische theorie, de rechten van toekomstige generaties en de rechten van de natuur. Ze is een van de experts binnen het VN-programma Harmony with Nature, | L.E.Burgers@uva.nl | 020 525 4137

  Profielpagina
 • Ingo Venzke
  Ingo Venzke (foto: Dirk Gillissen)

  Prof. dr. Ingo Venzke is hoogleraar International Law and Social Justice en directeur van het Amsterdam Centre for International Law (ACIL). In zijn werk richt hij zich op verschillende dimensies van duurzaamheid. Zo onderzocht hij de rol van het recht in de klimaatcrisis en de relatie met sociale rechtvaardigheid.  Venzke is vooral geïnteresseerd in het recht van de wereldeconomie en de juridische structurering van niet-duurzame economische praktijken. | I.Venzke@uva.nl

  Profielpagina
 • Margaretha Wewerinke-Singh
  Margaretha Wewerinke-Singh

  Dr. Margaretha Wewerinke-Singh is universitair hoofddocent Duurzaamheidsrecht. Ze richt zich in haar onderzoek op de rol van het recht in het oplossen van duurzame ontwikkelingsvraagstukken. Zo onderzoekt ze in haar NWO Veni-project ‘Klimaatrechtvaardigheid via de Rechter?’ (2019-2023) de effectiviteit en mogelijke keerzijden van klimaatzaken. Ook werkt ze aan een Handboek Duurzaamheidsrecht. Ze doceert het vak mastervak Omgevingsrecht en ontwikkelt samen met collega’s het nieuwe bachelorvak Duurzaamheidsrecht.

  Profielpagina
Ecosystemen
 • Franciska de Vries
  Franciska de Vries (foto: Kirsten van Santen)

  Prof. dr. ir. Franciska de Vries is hoogleraar Earth Surface Science. In haar onderzoek richt zij zich op de cruciale rol die bodems spelen in de reactie van ecosystemen op klimaatverandering. In het bijzonder kijkt zij hoe bodemgemeenschappen en hun interacties met planten aangetast worden door klimaatverandering, en hoe deze wetenschap gebruikt kan worden om onze ecosystemen te laten blijven functioneren in de toekomst. | F.T.deVries@uva.nl

  Profielpagina
Geschiedenis van duurzaamheid
 • Peter van Dam
  Peter van Dam (foto: Greetje van der Werf)

  Dr. Peter van Dam is universitair docent Geschiedenis. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van duurzaamheid, eerlijke handel (‘fair trade’), milieuactivisme en de consumptiemaatschappij. Hij coördineert de onderzoeksgroep 'Environment & Society: contestation & governance', waarbij de focus ligt op hoe we hebben nagedacht over de relatie tussen mens en natuur, en hoe mensen campagne voerden en onderhandelden rond milieukwesties en klimaatverandering. | p.h.vandam@uva.nl

  Profielpagina
Klimaat en water
 • Jef Huisman
  Jef Huisman

  Prof. dr. Jef Huisman is hoogleraar Aquatische microbiologie. Hij is expert op het gebied van mariene biologie, aquatische ecologie, oceanografie, klimaatverandering en (blauw)algengroei. | J.Huisman@uva.nl | 020 525 7085

  Profielpagina
Klimaatbestendige steden
 • Mendel Giezen
  Mendel Giezen (foto: Dirk Gillissen)

  Dr. Mendel Giezen is universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zijn onderzoek- en onderwijsfocus ligt op klimaatbestendige steden, stedelijke energietransitie en de integratie van nieuwe technologieën in stedelijke planning. | m.giezen@uva.nl 

  Profielpagina
Klimaatbeheer
 • Joyeeta Gupta
  Joyeeta Gupta (foto: Jeroen Oerlemans)

  Prof. dr. Joyeeta Gupta is hoogleraar Environment and development in the global south. Haar expertise ligt op het terrein van de geschiedenis van klimaatbeheer, de implicaties van klimaatbeheer voor ontwikkelingskwesties en de invloed hiervan op de Global South (ontwikkelingslanden). | J.Gupta@uva.nl | 020 525 4366

  Profielpagina
Klimaatbeleid
 • Rick van der Ploeg
  Rick van der Ploeg (foto: Kirsten van Santen)

  Prof. dr. Rick van der Ploeg is universiteitshoogleraar Environmental Economics aan de UvA en hoogleraar Economie aan Oxford University. Hij onderzoekt welk beleid ervoor kan zorgen dat de opwarming van de aarde gemitigeerd kan worden. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar de analyse van risico’s en tipping points, en naar de politieke economie van klimaatbeleid. | F.vanderPloeg@uva.nl

  Profielpagina
Milieuchemie
 • Annemarie van Wezel
  Annemarie van Wezel (foto: Dirk Gillissen)

  Prof. dr. Annemarie van Wezel is hoogleraar Environmental Ecology. Haar expertise ligt op het terrein van chemische waterkwaliteit, risicobeoordeling van het gebruik van chemicaliën en nieuwe technologieën voor mens en milieu. Ze doet onder andere onderzoek naar micro- en nanoplastics en de risico's van hergebruik in de context van circulaire economie. | A.P.vanWezel@uva.nl | 020 525 5684

  Profielpagina
Mileugeografie
 • Crelis Rammelt
  Crelis Rammelt

  Dr. ir. Crelis Rammelt is universitair docent milieugeografie en ontwikkelingsstudies. In zijn onderzoek en onderwijs houdt hij zich onder andere bezig met politieke ecologie, postdevelopment-theorie (waarin wordt gesteld dat het hele concept en de praktijk van ontwikkeling een weerspiegeling is van de Westerse hegemonie over de rest van de wereld), degrowth (de theorie die stelt dat een welvarende wereld mogelijk is zonder economische groei) en systeemwetenschap. Daarbij legt hij verbanden tussen verschillende disciplines. Rammelt was ook betrokken bij de oprichting van het Nederlandse degrowth-platform Ontgroei. | C.F.Rammelt@uva.nl

  Profielpagina