Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Cameron Brick

Duurzaam gedrag

Dr. Cameron Brick is sociaal psycholoog. Hij bestudeert hoe individuen reageren op collectieve problemen zoals klimaatverandering. Ook kijkt hij naar beslissingen van consumenten en huishoudens, van plastic tot fast fashion. N.B. Brick ontvangt bij voorkeur Engelstalige verzoeken. | c.brick@uva.nl 

Profielpagina

Willemijn van Dolen

Duurzaamheid en marketing

Prof. dr. Willemijn van Dolen is hoogleraar Marketing en Impact Director Center for Responsible Consumption. In haar onderzoek en onderwijs richt ze zich op duurzaamheid, ethiek, consumptie en consumentengedrag, en (responsible) marketing. Zo doet ze onder meer onderzoek naar greenwashing, het effect van online communicatie van CEO’s over sociaal-politieke onderwerpen, duurzaamheid & marketing, en hoe veranderende consumptiepatronen het welzijn van consumenten beïnvloeden. | W.M.vanDolen@uva.nl 

Profielpagina

Jan Willem Bolderdijk (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Duurzaamheid en marketing

Prof. dr. Jan Willem Bolderdijk is hoogleraar Sustainability & Marketing en directeur van het Centre for Responsible Consumption bij de Amsterdam Business School. In zijn onderzoek kijkt hij hoe we tot een verantwoordelijker consumptiepatroon kunnen komen. Daarbij richt hij zich onder meer op de vraag waarom groene intenties zich niet altijd vertalen in groene consumentenkeuzes. Eerder deed Bolderdijk onderzoek naar social tipping points: hoe kunnen marketeers, consumenten en bedrijven groene keuzes vanzelfsprekend maken, en sociale kantelpunten bereiken? | J.W.Bolderdijk@uva.nl

Profielpagina

Bob van der Zwaan (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Duurzame energie

Prof. dr. Bob van der Zwaan is bijzonder hoogleraar Sustainable Energy Technology. Hij richt zich in zijn onderzoek op duurzame energietechnologie, in het bijzonder om milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering te beheren. Het gaat onder meer om het reduceren van broeikasgasemissies (waaronder in het bijzonder koolstofdioxide) op een zo economisch, veilig en schoon mogelijke manier. | B.vanderZwaan@uva.nl 

Profielpagina

Gert-Jan Gruter (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Duurzame grondstoffen

Prof. dr. Gert-Jan Gruter is bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry. In zijn onderzoek kijkt hij naar de gehele keten van duurzame grondstoffen: CO2 als grondstof,  duurzame bouwstenen (monomeren zoals furaandicarbonzuur, ethyleen glycol, glycolzuur en oxaalzuur) en duurzame kunststoffen (bio-based plastics zoals PEF, PGA en PGLA). | G.J.M.Gruter@uva.nl | 06 539 48 443 

Profielpagina

John Grin (foto: Chemie Magazine)
Foto: Chemie Magazine

Duurzame samenleving

Prof. dr. John Grin is hoogleraar Public Policy and Governance. Hij doet onderzoek naar politiek en bestuur van transities, ofwel fundamentele maatschappelijke veranderingen. Zijn focus ligt vooral op een duurzame samenleving, vooral op de gebieden landbouw & voeding, (rechtvaardige) energietransitie in steden en waterbeheer. | j.grin@uva.nl 

Profielpagina

Laura Burgers

Duurzaamheidsrecht

Dr. Laura Burgers is universitair docent aan het Amsterdam Centre for Transformative private law (ACT). Ze doet onder meer onderzoek naar klimaatrechtzaken, democratische theorie, de rechten van toekomstige generaties en de rechten van de natuur. Ze is een van de experts binnen het VN-programma Harmony with Nature, | L.E.Burgers@uva.nl | 020 525 4137

Profielpagina

Ingo Venzke (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Duurzaamheidsrecht

Prof. dr. Ingo Venzke is hoogleraar International Law and Social Justice en directeur van het Amsterdam Centre for International Law (ACIL). In zijn werk richt hij zich op verschillende dimensies van duurzaamheid. Zo onderzocht hij de rol van het recht in de klimaatcrisis en de relatie met sociale rechtvaardigheid.  Venzke is vooral geïnteresseerd in het recht van de wereldeconomie en de juridische structurering van niet-duurzame economische praktijken. | I.Venzke@uva.nl 

Profielpagina

Margaretha Wewerinke-Singh

Duurzaamheidsrecht

Dr. Margaretha Wewerinke-Singh is universitair hoofddocent Duurzaamheidsrecht. Ze richt zich in haar onderzoek op de rol van het recht in het oplossen van duurzame ontwikkelingsvraagstukken. Zo onderzoekt ze in haar NWO Veni-project ‘Klimaatrechtvaardigheid via de Rechter?’ (2019-2023) de effectiviteit en mogelijke keerzijden van klimaatzaken. Ook werkt ze aan een Handboek Duurzaamheidsrecht. Ze doceert het vak mastervak Omgevingsrecht en ontwikkelt samen met collega’s het nieuwe bachelorvak Duurzaamheidsrecht. | M.J.Wewerinke@uva.nl 

Profielpagina

Franciska de Vries (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Ecosystemen

Prof. dr. ir. Franciska de Vries is hoogleraar Earth Surface Science. In haar onderzoek richt zij zich op de cruciale rol die bodems spelen in de reactie van ecosystemen op klimaatverandering. In het bijzonder kijkt zij hoe bodemgemeenschappen en hun interacties met planten aangetast worden door klimaatverandering, en hoe deze wetenschap gebruikt kan worden om onze ecosystemen te laten blijven functioneren in de toekomst. | F.T.deVries@uva.nl 

Profielpagina

Peter van Dam (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Geschiedenis van duurzaamheid

Prof. dr. Peter van Dam is hoogleraar Nederlandse geschiedenis. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van duurzaamheid, eerlijke handel (‘fair trade’), milieuactivisme en de consumptiemaatschappij. Hij coördineert de onderzoeksgroep 'Environment & Society: contestation & governance', waarbij de focus ligt op hoe we hebben nagedacht over de relatie tussen mens en natuur, en hoe mensen campagne voerden en onderhandelden rond milieukwesties en klimaatverandering. | p.h.vandam@uva.nl 

Profielpagina

Jef Huisman

Klimaat en water

Prof. dr. Jef Huisman is hoogleraar Aquatische microbiologie. Hij is expert op het gebied van mariene biologie, aquatische ecologie, oceanografie, klimaatverandering en (blauw)algengroei. | J.Huisman@uva.nl | 020 525 7085

Profielpagina

Mendel Giezen (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Klimaatbestendige steden

Dr. Mendel Giezen is universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zijn onderzoek- en onderwijsfocus ligt op klimaatbestendige steden, stedelijke energietransitie en de integratie van nieuwe technologieën in stedelijke planning. | m.giezen@uva.nl 

Profielpagina

Joyeeta Gupta (foto: NWO, Studio Oostrum)
Foto: NWO, Studio Oostrum

Klimaatbeheer

Prof. dr. Joyeeta Gupta is hoogleraar Environment and development in the global south. Haar expertise ligt op het terrein van de geschiedenis van klimaatbeheer, de implicaties van klimaatbeheer voor ontwikkelingskwesties en de invloed hiervan op de Global South (ontwikkelingslanden). | J.Gupta@uva.nl | 020 525 4366

Profielpagina

Rick van der Ploeg (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Klimaatbeleid

Prof. dr. Rick van der Ploeg is universiteitshoogleraar Environmental Economics aan de UvA en hoogleraar Economie aan Oxford University. Hij onderzoekt welk beleid ervoor kan zorgen dat de opwarming van de aarde gemitigeerd kan worden. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar de analyse van risico’s en tipping points, en naar de politieke economie van klimaatbeleid. | F.vanderPloeg@uva.nl 

Profielpagina

Christel van Eck

Klimaatcommunicatie

Dr. Christel van Eck heeft expertise op het gebied van klimaatcommunicatie, klimaatscepsis en polarisatie, en wetenschapscommunicatie over onder meer klimaatverandering. Ze is universitair docent en onderzoeker aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de UvA. Momenteel doet Van Eck onderzoek naar de grenzen van klimaatactivisme door wetenschappers. Ook kijkt ze naar communicatie in de Nederlandse energietransitie en de rol van online media in polarisatieprocessen rondom klimaatverandering. | c.w.vaneck@uva.nl | 06 114 829 80

Profielpagina

Annemarie van Wezel (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Milieuchemie

Prof. dr. Annemarie van Wezel is hoogleraar Environmental Ecology. Haar expertise ligt op het terrein van chemische waterkwaliteit, risicobeoordeling van het gebruik van chemicaliën en nieuwe technologieën voor mens en milieu. Ze doet onder andere onderzoek naar micro- en nanoplastics en de risico's van hergebruik in de context van circulaire economie. | A.P.vanWezel@uva.nl | 020 525 5684

Profielpagina

Crelis Rammelt

Milieugeografie

Dr. ir. Crelis Rammelt is universitair docent milieugeografie en ontwikkelingsstudies. In zijn onderzoek en onderwijs houdt hij zich onder andere bezig met politieke ecologie, postdevelopment-theorie (waarin wordt gesteld dat het hele concept en de praktijk van ontwikkeling een weerspiegeling is van de Westerse hegemonie over de rest van de wereld), degrowth (de theorie die stelt dat een welvarende wereld mogelijk is zonder economische groei) en systeemwetenschap. Daarbij legt hij verbanden tussen verschillende disciplines. Rammelt was ook betrokken bij de oprichting van het Nederlandse degrowth-platform Ontgroei. | C.F.Rammelt@uva.nl 

Profielpagina