Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De ontwikkelingen binnen de informatietechnologie gaan op het moment razendsnel. Wereldwijd, maar ook aan de UvA. Ons facultaire thema Smart omvat een grote verscheidenheid aan onderzoeksrichtingen op het vlak van informatietechnologie. Zoals artificiële intelligentie, een vakgebied waar ook breder binnen onze universiteit veel aandacht voor is onder de noemer AI: technology for people. Maar ook computational science, een vakgebied dat draait om het ontwikkelen van modellen en simulaties om allerhande soorten complexe systemen beter te begrijpen. En natuurlijk de computertechnologie van de toekomst: quantum computing.
Recent nieuws

Hoofdlijnen

Binnen ons Instituut voor Informatica wordt gewerkt aan vier globale hoofdlijnen van onderzoek: Artificial Intelligence, Computational Science, Data Science en Systems and Networking. Vragen waar aan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen we betere zoekmachines bouwen? Hoe kunnen we computers leren om nog beter informatie uit foto’s en video’s te halen? En hoe kunnen we AI inzetten om Big Data vraagstukken op te lossen?

Binnen het Institute for Logic, Language and Computation zijn de belangrijke onderzoeksthema’s Logic & Game Theory en Cognitive modelling. Bij dit eerste thema staan onder meer allerhande sociale en ethische vraagstukken centraal. Het tweede thema draait om fundamenteel onderzoek naar de manier waarop mensen informatie verwerken. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar betere interactieve taalmodellen voor vertaalmachines en chatbots of allerhande muziekalgoritmes.

De wiskundigen van het Korteweg de Vries Instituut houden zich bezig met allerhande fundamentele wiskundige vraagstukken, maar ook met meer toegepaste. Zo is de UvA penvoerder van het NWO zwaartepuntprogramma Networks, dat zich bezighoudt met het ontwerpen van intelligente netwerken op het vlak van onder meer verkeer, communicatie en energie.

Onze informatici en wiskundigen werken ook samen met de natuurkundigen van ons Institute of Physics aan de computer van de toekomst: de quantumcomputer. Dit is samengebracht onder de noemer Quantum Matter and Quantum Information. De focus ligt hierbij op fundamentele aspecten van quantum wetenschap, quantum encryptie en quantum software.  

Experts

LAB42

LAB42 is de internationale hub voor ontwikkeling van talent op het gebied van informatiewetenschappen en AI. Studenten, onderzoekers, start ups en MKB werken samen aan digitale innovatie.
Lees meer over LAB42