Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Er zijn veel mensen betrokken bij een promotietraject. Daarnaast zijn promovendi zelf zowel binnen de faculteit als op centraal niveau vertegenwoordigd in een adviescommissie. Lees hier meer over de PhD programmadirecteur, de PhD counsellor, het promovendi-secretariaat, de coördinator van het PhD-onderwijsprogramma en het Graduate Studies Committee.

PhD programmadirecteur 

Catherine (Kiki) Brölmann is de PhD programmadirecteur. Zij is verantwoordelijkheid voor het opleidingsdeel van het promotietraject en het toezicht op de uitvoering ervan. Ze draagt zorg voor de inrichting en kwaliteitszorg van het promotietraject als geheel. Ook is ze verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs in de opleiding en de uitvoering van het voor deze opleiding relevante deel van het onderwijsbeleid. Hierbij wordt ze ondersteund door de coördinator PhD-onderwijsprogramma. 

Lees wat Kiki vertelt over haar rol als programmadirecteur en haar eigen onderzoek.

Mr. dr. C.M. (Catherine) Brölmann

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Internationaal Publiekrecht

Promovendisecretariaat

Kim Bierhoff runt het promovendisecretariaat. Zij is de eerste contactpersoon voor (potentiële) PhD-kandidaten. Ze zorgt ervoor dat alle promovendi op tijd voldoen aan alle formele en administratieve verplichtingen. Zo helpt Kim bij het regelen van de toelating bij het College van Promoties en stuurt zij reminders naar promovendi en promotores als er een beoordelings- of jaargesprek aankomt. Ook begeleidt zij promovendi bij het traject tussen het voltooien van het proefschrift en de verdediging.

Drs. K. (Kim) Bierhoff

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bestuurszaken FdR

Coördinator PhD-onderwijsprogramma

Natasa Nedeski coördineert het PhD-onderwijsprogramma. Zij beheert de Canvas-pagina en is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten van het onderwijs.

Mr. dr. N. (Natasa) Nedeski

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Internationaal Publiekrecht

Graduate Studies Committee

Het Graduate Studies Committee (GSC) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA adviseert en ondersteunt de decaan, de PhD programmadirecteur en de onderzoeksdirecteur over alle zaken die te maken hebben met de opzet, het onderwijs en de eisen van het PhD-onderwijsprogramma. De functie van het GSC lijkt op die van het Board of Studies voor bachelor- en masteropleidingen, namelijk het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

In het kader van het GSC worden er zaken besproken als de vakken die in het promotietraject worden aangeboden, de samenhang van het onderwijsprogramma en het traject dat je als promovendus binnen de FdR aflegt. Maar ook je werkomstandigheden en omgeving, en wanneer en hoe je door je begeleiders wordt beoordeeld. Wij streven ernaar om de visie van iedereen die betrokken is bij promoties mee te nemen en de verscheidenheid en kwaliteit van de opleidingsmogelijkheden voor FdR-promovendi te verbeteren. Een van de zaken die het GSC in het verleden heeft bepleit, was de steun voor de status van promovendi als FdR-medewerker in tegenstelling tot die van -student.

Samenstelling

Naast de onderwijsdirecteur van de Graduate School en de onderzoeksdirecteur nemen de PhD programma-directeur en ten minste drie promovendi zitting in het GSC. Van de promovendi moet ten minste één van hen op het moment van aanstelling het PhD-onderwijsprogramma volgen en moet ten minste één van hen lid zijn van de Centrale Promovendiraad. In principe worden de leden-promovendi van het GSC benoemd voor een periode van twee jaar.

De GSC-leden zijn: