Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA vindt goed en inspirerend onderwijs belangrijk. Daarom reiken we Onderwijsprijzen uit aan bijzondere docenten en een vak of project dat bijdraagt aan goed en inspirerend onderwijs.

Nominaties gesloten

Tot en met 14 juni 2024 konden alle studenten en medewerkers een nominatie maken. De uitreiking vindt plaats tijdens de UvA Onderwijsdag op 22 oktober 2024.

Vier thema's

Er zijn vier UvA Onderwijsprijzen, die sluiten thematisch aan op het UvA Instellingsplan, de UvA Onderwijsvisie en het thema van de UvA Onderwijsdag 2024.

 • Activerend onderwijs

  Prijs voor docent | De UvA vindt het belangrijk om activerend onderwijs aan te bieden met een hoge betrokkenheid van studenten (Instellingsplan, p.5). Alle faculteiten zetten daarom in op activerende werkvormen (Onderwijsvisie, p.7) en de UvA wil ruimte blijven bieden aan rijke, kleinschalige leeromgevingen om studenten kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden (Onderwijsvisie, p.6).  

 • Inclusief onderwijs

  Prijs voor docent | Op basis van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de UvA in op een goede aansluiting van het onderwijs op de diversiteit in achtergrond en talent van de studenten (Onderwijsvisie, p.6). Brede toegankelijkheid en gelijke kansen in het onderwijs zijn daarbij belangrijk (Instellingsplan, p.5). Er moet actief gewerkt worden aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid om talenten aan te trekken, te binden en op te leiden (Instellingsplan, p.4) 

 • Samenwerkingsgericht onderwijs

  Prijs voor vak, onderwijsproject of -team | De UvA streeft naar onderwijsvormen waar studenten met partijen in de samenleving samen leren om kennis te creëren, vraagstukken te analyseren en problemen op te lossen (Onderwijsvisie, p.12). Hierbij wordt de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten opgezocht (Instellingsplan, p.5). Ook wordt de samenwerking tussen de disciplines binnen de UvA bevorderd. Dit draagt bij aan vernieuwing binnen de afzonderlijk vakgebieden en helpt om beter in te kunnen spelen op vraagstukken van de toekomst (Instellingsplan, p.5). 

 • Innovatief onderwijs

  Prijs voor vak, onderwijsproject of -team | De UvA vindt het essentieel om in het onderwijs te blijven experimenteren en vernieuwen om studenten krachtige en rijke leeromgevingen te bieden (Onderwijsvisie, p.7). Dit kan bijvoorbeeld via blended onderwijs, door in te spelen op recente ontwikkelingen (zoals het gebruik van AI) of door gebruik te maken van niet-traditionele onderwijsruimtes. 

FAQ
 • Hoe is het georganiseerd?

  Vier prijzen

  Er zijn vier prijzen, gebaseerd op thema's uit het UvA Instellingsplan, de UvA Onderwijsvisie en het thema van de UvA Onderwijsdag 2024:

  • Activerend onderwijs (voor individuele docent)
  • Inclusief onderwijs (voor individuele docent)
  • Samenwerkingsgericht onderwijs (voor vak, onderwijsproject of -team)
  • Innovatief onderwijs (voor vak, onderwijsproject of -team)

  Voorselectie 

  Na de nominatieperiode vindt er een voorselectie van genomineerden plaats op basis van het hoogste aantal nominaties. Zij worden benaderd met de vraag of zij als individuele docent of in teamverband kandidaat wil zijn voor de UvA Onderwijsprijzen. De benaderde kandidaten die mee willen doen worden vervolgens beoordeeld door een jury.

  Jury 

   Er zijn twee jury’s, een jury voor de prijzen voor individuele docenten en een jury voor de prijzen in teamverband. De jury’s gaan bestaan uit betrokken UvA-medewerkers met expertise gerelateerd aan de thema’s en worden samengesteld. Aan wie de onderwijsprijzen worden uitgereikt, wordt bepaald op basis van: 

  • Schriftelijke toelichtingen (elke nominatie bevat een toelichting van de student/medewerker); 

  • Brief van deelnemende kandidaten** met daarin reactie op de nominatie, toelichting op hun onderwijs(initiatief) en een onderbouwing van daarin gemaakte keuzes (onderwijsvisie). 

  ** Uitgebreidere criteria vindt je verderop in de FAQ. 

  Uitreiking  

  Tijdens de UvA Onderwijsdag 2024 op 22 oktober 2024 worden de onderwijsprijzen uitgereikt.  

 • Wat is de planning?
  Belangrijke data

  6 t/m VERLENGD TOT 14 JUNI 2024
  Nominatieperiode

  Juni – September 2024
  Juryproces

  22 oktober 2024
  Uitreiking prijzen tijdens UvA Onderwijsdag  

   

 • Wanneer kan je nomineren?

  De nominatieperiode is van 6 t/m 14 juni 2024 (verlengd met twee weken na campus demonstaties). Tijdens deze periode kunnen alle studenten en medewerkers van de UvA een individuele docent, vak, onderwijsproject of -team nomineren voor de UvA Onderwijsprijzen 2024. 

 • Waarop zijn de thema's gebaseerd?

  De prijzen zijn thematisch, omdat ze een basis vinden in het UvA Instellingsplan, de UvA Onderwijsvisie en het thema van de UvA Onderwijsdag 2024: 

  Activerend onderwijs
  De UvA vindt het belangrijk om activerend onderwijs aan te bieden met een hoge betrokkenheid van studenten (Instellingsplan, p.5). Alle faculteiten zetten daarom in op activerende werkvormen (Onderwijsvisie, p.7) en de UvA wil ruimte blijven bieden aan rijke, kleinschalige leeromgevingen om studenten kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden (Onderwijsvisie, p.6).  

  Inclusief onderwijs
  Op basis van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de UvA in op een goede aansluiting van het onderwijs op de diversiteit in achtergrond en talent van de studenten (Onderwijsvisie, p.6). Brede toegankelijkheid en gelijke kansen in het onderwijs zijn daarbij belangrijk (Instellingsplan, p.5). Er moet actief gewerkt worden aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid om talenten aan te trekken, te binden en op te leiden (Instellingsplan, p.4) 

  Samenwerkingsgericht onderwijs
  De UvA streeft naar onderwijsvormen waar studenten met partijen in de samenleving samen leren om kennis te creëren, vraagstukken te analyseren en problemen op te lossen (Onderwijsvisie, p.12). Hierbij wordt de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten opgezocht (Instellingsplan, p.5). Ook wordt de samenwerking tussen de disciplines binnen de UvA bevorderd. Dit draagt bij aan vernieuwing binnen de afzonderlijk vakgebieden en helpt om beter in te kunnen spelen op vraagstukken van de toekomst (Instellingsplan, p.5). 

  Innovatief onderwijs
  De UvA vindt het essentieel om in het onderwijs te blijven experimenteren en vernieuwen om studenten krachtige en rijke leeromgevingen te bieden (Onderwijsvisie, p.7). Dit kan bijvoorbeeld via blended onderwijs, door in te spelen op recente ontwikkelingen (zoals het gebruik van AI) of door gebruik te maken van niet-traditionele onderwijsruimtes. 

 • Wie mag er allemaal nomineren?

  Alle studenten en medewerkers van de UvA kunnen nomineren. Het is zowel mogelijk om een individuele docent als een vak, onderwijsproject of -team te nomineren.

 • Wat zijn de criteria voor deelnemende kandidaten?

  De jury vraagt van deelnemende kandidaten een schriftelijke reactie op hun nominaties, met daarin toelichting op hun onderwijs(initiatief) en een onderbouwing van daarin gemaakte keuzes (onderwijsvisie). Daarbij hanteert de jury deze vragen als criteria: 

  Algemene criteria

  • Geeft de docent een helder inzicht in de gemaakt keuzes? 
  • Laat de docent zien een overtuigende visie op onderwijs te hebben met betrekking tot de categorie? 

  Criteria voor thema Activerend onderwijs

  • In hoeverre maakt de docent effectief gebruik van activerende werkvormen? 
  • In welke mate betrekt de docent studenten actief bij het onderwijs? 

  Criteria voor thema Inclusief onderwijs

  • Hoe toegankelijk is het onderwijs van deze docent voor studenten met verschillende achtergronden en talenten? 
  • In hoeverre zorgt de docent voor kansengelijkheid in het eigen onderwijs? 

  Criteria voor thema Samenwerkingsgericht onderwijs

  • In welke mate vindt er een samenwerking plaats buiten het eigen vak (met andere disciplines of maatschappelijke partijen)? 
  • In hoeverre draagt deze samenwerking wederzijds bij aan vermeerdering van kennis en/of het oplossen van complexe vraagstukken? 

  Criteria voor thema Innovatief onderwijs

  • Hoe vernieuwend is het aangeboden onderwijs? 
  • In hoeverre heeft deze innovatie de potentie om bij te dragen aan een krachtige leeromgeving? 
 • Wie waren de voorgaande winnaars?

   De UvA Docenten van het Jaar zijn: Jan Aten (2022), David Bos (2021), René Smits (2020), Elio Baldi (2019), Frank Nack (2018), Antoinette Muntjewerff (2016-2017), Bas de Bruin (2015), Joris Marée (2014), Mieke Mulder (2013), Jan van Maarseveen (2012), Gerben Moerman (2011), Sander Bais (2010), Peter Starreveld (2009), Mathieu de Bakker (2008) en Maria Bonaria Urban (2007).

  Tot 2022 werd de UvA Docent van het Jaar verkiezing georganiseerd. De vorm van de verkiezing stond daarna ter discussie. Dit leidde tot een evaluatie (uitgevoerd door TLC-Centraal) met als resultaat een nieuwe vorm: UvA Onderwijsprijzen 2024.

 • Wie organiseert de UvA Onderwijsprijzen 2024?

  TLC-Centraal (UvA Teaching & Learning Centres) organiseert de UvA Onderwijsprijzen 2024, in opdracht van  Academische Zaken.

 • Wie zijn de juryleden?

  Individuele prijzen voorzitter 

  Erjo Beitler 
  Erjo Beitler is didactisch adviseur en opleider bij het Centrale Teaching and Learning Centre. In deze functie verzorgt hij bij meerdere faculteiten (onderdelen van) het BKO traject voor docenten. Activerend en inclusief onderwijs zijn daarin belangrijke speerpunten. Daarnaast is Erjo betrokken bij verschillende programma’s die zich op deze thema’s richten, zoals een training Deep Democracy in the classroom en de TLC kaartenset met activerende werkvormen. Als voorzitter van de jury ziet hij het als zijn taak om de expert-duo's te ondersteunen in hun keuzes voor de onderwijsprijzen.

  Thema: activerend onderwijs 

  Monique Volman 
  Monique Volman is hoogleraar onderwijskunde en afdelingsvoorzitter van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich vooral op leeromgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van technologie in het onderwijs, benaderd vanuit een sociaal-cultureel theoretisch perspectief. Ze streeft ernaar een brug te slaan tussen onderwijstheorie en -praktijk door middel van collaboratief ontwerponderzoek, waarbij docenten en onderzoekers samenwerken om theoretisch onderbouwde innovaties te ontwikkelen en te evalueren. Als jurylid legt Monique de nadruk op innovaties die theorie en praktische lesmethoden verbinden.  

  Imber van Dijk 
  Imber van Dijk is werkzaam bij het Teaching & Learning Centre van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als onderwijskundig adviseur Blended Learning en docentopleider. Hij houdt zich bezig met de implementatie van activerend onderwijs, daar dit tevens een van de speerpunten is van de facultaire onderwijsvernieuwing. Daarnaast is hij ook coauteur van de TLC kaartenset met activerende werkvormen. Als jurylid beoordeelt Imber hoe activerende leer strategieën effectief worden geïntegreerd in de onderwijspraktijken. 

  Thema: inclusief onderwijs 

  Brit Griesbertz 
  Brit Griesbertz is docentopleider bij het Teaching & Learning Centre van FNWI. Zij geeft trainingen over inclusief onderwijs, waaronder in het BKO FNWI en BKO+ traject “Step into your Student’s Shoes”, en zij geeft ook “Hot Moments” workshops. Daarnaast maakt zij deel uit van de SIG International Classroom en de Diversity Sounding Board op FNWI.  Brit vindt dat inclusief onderwijs een proces is en niet iets wat ooit ‘af’ is en om die reden blijft feedback belangrijk. Daarom zal zij, binnen de categorie inclusief onderwijs, letten op welke manier de docent haar/hen/zijn beoogde doelen omtrent inclusiviteit en diversiteit toetst aan de leerervaring en leeropbrengst van de studenten en welke stemmen hierin worden meegenomen. 

  Machiel Keestra 
  Dr. Machiel Keestra is sinds 2022 benoemd als Centrale Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam. Als filosoof is hij sinds 2005 verbonden aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA en doceert hij aan verschillende interdisciplinaire opleidingen zoals de Beta-Gamma bachelor en de Brain and Cognitive Sciences master. Zijn onderzoek richt zich o.a. op wetenschapsfilosofie, interdisciplinariteit, diversiteit en inclusie. Als jurylid let Machiel op onderwijspraktijken die diverse perspectieven en interdisciplinaire benaderingen integreren. 

  Team prijzen voorzitter 

  Svenne Groeneweg 
  Svenne Groeneweg is beleidsadviseur bij het TLC-Centraal en promotieonderzoeker aan het Research Institute Child Development and Education (RICDE) van de UvA. Zij houdt zich vooral bezig met de professionele ontwikkeling van docenten en om op een evidence informed manier de impact van TLC programma’s te monitoren, en deze verder te verbeteren. Als voorzitter van jury’s van de teamprijzen zal zij vooral kijken naar hoe het UvA onderwijs via interdisciplinaire samenwerkingsverbanden of in partnerschap met maatschappelijke organisaties kan inspelen op complexe vraagstukken. Binnen de categorie innovatief onderwijs zoekt zij naar inspirerende voorbeelden van onderwijsvernieuwing die kunnen bijdragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit binnen de UvA, en mogelijk ook daarbuiten. 

  Thema: Samenwerkingsgericht onderwijs

  Rosanne van Wieringen  
  Rosanne van Wieringen heeft in de afgelopen vijf jaar diverse transdisciplinaire onderwijsinitiatieven zoals Placemaking en Change Making, vormgegeven en onderwezen bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en bij de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. In deze onderwijsvormen staat de verbinding met de samenleving centraal en leren studenten zowel om binnen het team, als ook met opdrachtgevers en andere betrokkenen samen te werken en oplossingsrichtingen te co-creëren. Daarom zal zij als jurylid letten op de aandacht en begeleiding die er in onderwijs is om de samenwerking te faciliteren en hoe er gereflecteerd wordt door ieder die bij die samenwerking betrokken is.  

  Thema: Innovatief onderwijs  

  Jolanda Broex 
  Jolanda Broex is onderwijsadviseur bij het Teaching & Learning Centre van de Faculteit der Geesteswetenschappen en trainer bij het Zichtbare Leerlijnen Programma (ZLP). In haar werk draagt zij bij aan het ontwikkelen en versterken van de curricula binnen de verschillende opleidingen. Zij vindt het belangrijk dat er constructieve afstemming is in een vak waarbij er niet alleen interactie is tussen de student en docent, maar ook tussen de student en het materiaal dat ingezet wordt en interactie tussen de studenten onderling.  

  Lydia van der Meij 
  Lydia van der Meij is als stafadviseur Faculty Development verantwoordelijk voor het ontwikkelen van docentkwaliteiten in de Faculteit der Geneeskunde. In haar functie als stafadviseur heeft zij ervaring met innoveren van onderwijs in de volle breedte: verbeteringen aanbrengen, (beter) aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen, altijd met als doel de studenten voor te bereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. Innovaties kúnnen volgens Lydia van technologische aard zijn, maar dat hoeft niet altijd. Onderwijskundige verbeteringen die creatief en ontwikkelingsgericht zijn, bijdragen aan beter leren door studenten, komen volgens Lydia in aanmerking voor een innovatieprijs.