Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Biomedische wetenschappen
Vergelijk

Studieprogramma

Het studieprogramma van Biomedische wetenschappen is opgebouwd aan de hand van vier leerlijnen: Moleculaire celbiologie & Biochemie, ’Omics’ en Systeembiologie, Mechanismen van Ziekte en Academische en Laboratoriumvaardigheden. In ieder vak komen verschillende leerlijnen terug, zo bouw je je kennis en vaardigheden stapsgewijs op.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die weer zijn opgedeeld in drie blokken. Je volgt doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar leg je een stevige basis in de biomedische wetenschappen. Je begint bij het bestuderen van het kleinste deel in biomedische processen; het molecuul. Van daaruit bouw je je kennis op en verdiep je je in de cel, micro- organismen, dieren en de mens. Zo leer de de processen in het menselijk lichaam begrijpen en weet je aan het eind van het eerste jaar hoe mechanismen van ziekten in elkaar zitten en hoe je daarop kun ingrijpen. Naast de theorie volg je veel practica die je helpen de theorie te begrijpen. Ook krijg je wiskunde en statistiek die je nodig hebt om bijvoorbeeld genoomgegevens te verwerken.

  Naast deze inhoudelijke kennis, volg je ook 'highlightcolleges': onderzoekers van de UvA, het Nederlands Kankerinstituut en Sanquin geven inzicht in de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de diagnostiek en therapie in de geneeskunde. Naast de (werk)colleges doe je ook veel practica.

  In het eerste jaar heb je een vaste mentorgroep van ongeveer 15-18 studenten waarmee je werkt aan het ontwikkelen van je academische vaardigheden, zoals het schrijven van een wetenschappelijk paper en het presenteren van je onderzoeksresultaten.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar ga je verder in op de onderdelen uit het eerste jaar en maak je kennis met de nieuwste techniek om het functioneren van cellen en organen te visualiseren. De vakken in het tweede jaar omvatten:

  • Theoretische en praktische vakken over biochemie, celbiologie, immunologie en moleculaire biologie
  • Microscopietechnieken om in levende cellen biochemische processen te bestuderen
  • Genoomanalysetechnieken en hoe de data ervan te interpreteren
  • Het schrijven van een essay (in het Engels) over een biomedisch onderwerp dat jou aanspreekt.

  Aan het einde van het tweede jaar maak je een keuze voor de richting waarin je je in het derde jaar wilt specialiseren.

 • Jaar 3

  In het eerste semester van het derde jaar kies je zelf in welk onderwerp jij je verder wilt specialiseren. Je kunt kiezen uit:

  • Frontiers in Medical Biology (Engelstalig)
  • Neurobiology (Engelstalig)
  • Patient Oriented Research 

  Of je kunt een (educatieve) minor doen of juist je kennis verbreden door vakken te volgen bij een andere opleiding in Nederland of in het buitenland.

  In het tweede semester heb je nog ruimte voor keuzevakken en werk je aan je bachelorproject. In je bachelorproject doe je tijdens een stage zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarin je je biomedische kennis en vaardigheden toepast. Je rondt het bachelorproject af met een uitgebreid (Engelstalig) verslag. Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van keuzevakken te volgen, gelijk met je bachelorproject te starten en vijf maanden onderzoek te doen. Na afronding van je studie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

Delano Sanchez
Copyright: uva
De opleiding heeft een goede balans tussen klinische en wetenschappelijke vakken waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de cellulaire interacties. Student Biomedische wetenschappen, Delano Sanchez Lees het verhaal van Delano en andere studenten

Keuzeruimte

Het eerste semester van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (30 EC) die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wilt leren. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen

Liggen jouw interesses zowel bij Geneeskunde als bij Biomedische wetenschappen? De UvA biedt getalenteerde studenten de kans een dubbele bachelor Geneeskunde-Biomedische wetenschappen te doen.

Een typische week bij Biomedische wetenschappen

Biomedische wetenschappen is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent. Naast 20 tot 24 uur aan colleges, practica en werkgroepen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Bij Biomedische wetenschappen gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcollege
  Tijdens hoorcolleges legt de docent de stof uit en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcollege
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van ongeveer 20-30 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Mentorgroep
  Bij een mentorgroep oefen je je academische vaardigheden, zoals het schrijven van een onderzoeksverslag en het presenteren van wetenschappelijk onderzoek. Mentorgroepen bestaan uit ongeveer 15-18 studenten.
 • Practicum
  Tijdens een practicum bestudeer je in een laboratorium preparaten en/of doe je proeven die betrekking hebben op de geleerde stof.
 • Computerpracticum
  Tijdens computerpractica simuleer je proeven of maak je modellen van complexe biologische processen.