Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.
Inschrijfproces
 • 1. Check de deadlines

  Biomedische wetenschappen heeft een vroege inschrijfdeadline. Tussen 1 oktober en uiterlijk 15 januari kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink om deel te kunnen nemen aan de selectie.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Numerus fixus

  Om de kwaliteit van de opleiding en het aantal stageplaatsen te garanderen heeft de UvA voor de bachelor Biomedische wetenschappen een numerus fixus ingesteld van 175 plaatsen. Om in aanmerking te komen voor een plaats binnen de opleiding moet je deelnemen aan de selectie. De afgelopen jaren hebben wij iedereen kunnen aannemen bij de opleiding.

  Vwo-diploma

  Je wordt toegelaten tot Biomedische wetenschappen met de volgende profielen:

  • Natuur en gezondheid met natuurkunde
  • Natuur en techniek met biologie

  Biomedische wetenschappen is een wetenschappelijke opleiding. Je moet veel, vooral Engelstalige, literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Dat is geen probleem als je een voldoende hebt gehaald voor Engels.

  Hbo-propedeuse, hbo-diploma of vwo-diploma oude stijl

  Met een vwo-diploma oude stijl met onderstaande vakken ben je toelaatbaar. Heb je een hbo-propedeuse of een hbo-diploma, dan moet je voor onderstaande vakken certificaten op vwo-niveau hebben:

  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde A of B
  • Engels

   Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

  Mis je één of meer van bovenstaande vakken op vwo-niveau, dan kun je daar een deelcertificaat voor halen.

  In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een deel van de toelatingseisen aan te vragen. Dat kan als je door middel van een ander diploma of certificaat kunt aantonen dat jouw voorkennis op vergelijkbaar niveau is.

  Buitenlands diploma

  Heb je een buitenlandse vooropleiding?

  Om toegelaten te worden, moet je de volgende vakken op vwo-niveau met certificaat hebben behaald:

  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde A of B
  • Engels
  • Nederlands

  Aanmelden met een buitenlands diploma

  Doe voor 15 januari een verzoek tot inschrijving in Studielink. Ook als je twijfelt of je aan alle toelatingseisen voldoet. Je ontvangt dan een e-mail van de UvA waarin je gevraagd wordt om informatie aan te leveren over je vooropleiding. Op basis van deze informatie beoordelen wij of je toelaatbaar bent. Mocht je niet toelaatbaar blijken te zijn of je wilt toch een andere opleiding doen, dan kun je in Studielink je verzoek tot inschrijving intrekken.

  Met vragen over de toelating met een buitenlands diploma kun je terecht bij de Studenten services. 

  Colloquium doctum

  Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een vwo-diploma, hbo-propedeuse of hbo-bachelor? Dan is het colloquium doctum een mogelijkheid om toegelaten te worden tot de universiteit.

 • 3. Check de studiekosten en collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Naast je collegegeld moet je voor de studie Biomedische wetenschappen aan de UvA rekening houden met extra studiekosten, zoals voor boeken en een laptop. Je kunt zelf een laptop uitkiezen, maar let wel op de minimumeisen.

 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je aan te melden bij de UvA.

Selectieprocedure

 • 6. Meld je aan voor de selectieprocedure

  Na je verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink ontvang je een bericht van de UvA met je UvAnetID. Je moet je daarna zelf aanmelden voor de selectie via je Zelfbediening-dashboard, SIS. Dit kan tot uiterlijk 20 januari. Aanmelden is verplicht en noodzakelijk om voor een plaats binnen de opleiding in aanmerking te komen. 

  Selectieprocedure

  De selectie bestaat uit een onderwijsdag met colleges en een toetsdag. Je bent verplicht om deel te nemen aan de toets. Voor de selectie verdiep je je in onderwerpen die representatief zijn voor de opleiding. Het studiemateriaal wordt online aangeboden, zodat je de stof thuis kunt bestuderen. In totaal moet je rekening houden met circa 16 uur voorbereiding voor de toets inclusief de contacturen tijdens de onderwijsdag. 

  Selectiecriteria

  Op de toetsdag wordt naast de inhoudelijke vragen ook aandacht besteed aan de reden voor jouw keuze voor Biomedische wetenschappen. We helpen je om te bedenken of je de studie aankan en of de opleiding bij je interesses past. 

  Ranking, plaatsing en acceptatie

  Het resultaat van de selectie bepaalt de hoogte van je rangnummer, dat je half april via Studielink ontvangt. Rangnummers 1 t/m 175 ontvangen direct daarna een plaatsingsaanbod en hebben dan maximaal twee weken de tijd om hun plaats te accepteren of te weigeren. Je plaats vervalt automatisch na twee weken. Indien je voor twee opleidingen een plaats krijgt aangeboden, moet je voor één van beide opleidingen kiezen.

  Selectiepogingen

  Je mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure voor Biomedische wetenschappen aan de UvA. Als je na 15 januari in Studielink staat ingeschreven voor de opleiding verbruik je automatisch één selectiepoging, ongeacht of je deelneemt aan de (gehele) procedure. Als je je vóór 15 januari uitschrijft dan verbruik je geen selectiepoging.

  Niet direct geplaatst?

  Als iemand zijn/haar plaatsingsaanbod niet binnen 14 dagen accepteert of de plaats weigert, komt deze plaats direct vrij. Deze vrijgekomen plaatsen worden ook meteen vanaf 15 april aangeboden aan de eerstvolgende rangnummers van de lijst. Ook in een later stadium kunnen er nog plaatsen vrijkomen, doordat bijvoorbeeld iemand niet slaagt voor het eindexamen of zich om een andere reden uitschrijft voor de opleiding. Als jij het eerstvolgende rangnummer hebt, dan ontvang je een bericht via Studielink. Vanaf dat moment heb je 14 dagen de tijd om je plaats te accepteren of te weigeren.

  Uitschrijving

  Als je in eerste instantie niet geplaatst bent voor de opleiding en zeker weet dat je niet (meer) met de opleiding wilt starten, dan raden we je aan om je uit te schrijven in Studielink. Je wordt dan niet meer benaderd met een eventueel plaatsingsaanbod.

  Dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen

  Voor studenten die willen starten met de dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen geldt dat zij in ieder geval moeten deelnemen aan de selectie Geneeskunde (én geplaatst worden) om in aanmerking te komen voor toelating tot de dubbele bacheloropleiding.

  Meer informatie

  De meeste voorkomende vragen en antwoorden over de selectieprocedure voor numerus fixus opleidingen aan de UvA vind je in onderstaande FAQ. 

  Staat je vraag er niet bij, neem contact op met de opleiding:

 • 7. Neem deel aan de onderwijsdag

  Eind januari ontvang je een uitnodiging voor de selectie van de opleiding. Ter voorbereiding op de toets volg je colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Vanaf begin februari staat het studiemateriaal voor de onderwijsdag online. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als je iets niet begrijpt. 

  Er zijn twee middagen waarop je het onderwijs kunt volgen:

  • Onderwijsdag A: vrijdag 21 februari 2025
  • Onderwijsdag B: dinsdag 25 februari 2025
 • 8. Maak de toets

  Toetsdag:  zaterdag 15 maart 2025

  De toets lijkt op een tentamen zoals je hem aan het begin van het eerste jaar zou kunnen krijgen. Met deze toets wordt beoordeeld of je het studiemateriaal goed begrepen hebt. 

  Let op, het maken van de toets is verplicht om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding.

  Uiterlijk 30 maart ontvang je via de opleiding de uitslag van de toets, die ook wordt doorgegeven aan Studielink voor het bepalen van de rangnummers.

  Extra voorzieningen nodig? 

  Heb je een functiebeperking (bijv. dyslexie) of een chronische ziekte waardoor je extra voorzieningen nodig hebt, neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding.

 • 9. Accepteer je plaats

  Op 15 april ontvang je een rangnummer via Studielink en, afhankelijk van je rangnummer, een apart bericht met een plaatsingsaanbod. Na ontvangst van je plaatsingsaanbod heb je maximaal twee weken de tijd om je plaats te accepteren of te weigeren.  Na 14 dagen vervalt je plaatsingsaanbod automatisch. 

Na (voorwaardelijke) toelating