Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Global Arts, Culture and Politics
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Global Arts, Culture and Politics geeft je de nodige vaardigheden en kennis om om te gaan met de wereldwijde problemen en uitdagingen van nu, vanuit een interdisciplinair perspectief.

Studieprogramma in het kort

Centraal in het programma staat het bestuderen van kunst als medium, de brede geschiedenis van kunst en de relatie tussen macht en representatie. Cultuur, ecologie, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie worden vanuit verschillende perspectieven onderzocht. Je leert begrijpen hoe hedendaagse cultuur sterk gepolitiseerd is. Ook analyseer je hoe kunstmatige intelligentie invloed heeft op ons dagelijkse leven en wat de gevolgen hiervan zijn op ethisch, politiek en sociologisch gebied. Je leert waardevolle skills om wereldwijde problemen te leren begrijpen en analyseren, en leert deze in te zetten tijdens projecten. Global Arts, Culture and Politics verzorgt Engelstalige hoorcolleges, maar kan in combinatie met bepaalde vakken, werkgroepen, geschreven werk en toetsen ook in het Nederlands gevolgd worden.

Copyright: onbekend
Theatervoorstellingen over de koloniale geschiedenis zijn niet alleen bepalend voor hoe we het verleden begrijpen, maar beïnvloeden ook hoe we ons verhouden tot sociale ongelijkheden in het heden. Dr. Sruti Bala

Het eerste studiejaar

 • In het eerste jaar vorm je een brede basis op de gebieden van kunst en media, duurzaamheid, cultureel beleid en kunstmatige intelligentie. Je doet ook vaardigheden op in interdisciplinair onderzoek en academisch schrijven. 

Het tweede en derde studiejaar

 • In het tweede jaar begin je aan je specialisme door een van de vier majoren te kiezen. Daarnaast volg je het vak Philosophy of the Humanities and Science, evenals het vak Key Stories, met colleges van vooraanstaande specialisten uit verschillende vakgebieden en politieke, culturele en mediafiguren.
 • In het derde jaar volg je twee keuzevakken en een minor in een andere discipline binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen of bij een andere faculteit. Het programma biedt ook de mogelijkheid om een periode in het buitenland te studeren. De bachelorstudie is compleet na het afronden van een bachelorproject in samenwerking met een culturele, kunst- of overheidsinstelling.
 • Je specialiseert je in een van de vier majoren:
 • Art and Media

  In deze major bestudeer je kunst as medium, met de nadruk op het verleden. Hoe werd kunst gebruikt om sociale status (of politieke macht) te rechtvaardigen? Hoe gebruikte Lodewijk XIV, de Zonnekoning, theater in zijn voordeel, en welke bijdrage hadden wereldkaarten in de koloniale aspiraties van overheden? Je analyseert en krijgt inzicht in thema’s als:

  • Kunstgeschiedenis
  • Literatuurgeschiedenis
  • Visuele cultuur en propaganda
  • Boekwetenschap
  • Museumstudies
  • Culturele industrie
  • Erfgoedstudies
  • Roofkunst
  • Muziekwetenschap
  • Theaterwetenschap
  • Technologie
  Copyright: Bob Bronshoff
  Sinds #MeToo, worden vrouwen sneller gehoord en geloofd, waardoor het denken over verleden en heden is veranderd. In onze major leren studenten hoe ze de verhalen van vrouwen moeten zoeken in de archieven om deze een plaats in de geschiedenis te geven. Dr. Judith Noorman
 • Reimagining Sustainability

  In deze interdisciplinaire major bestudeer je duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven. Je verkent de historische wortels van het concept, de plaats van duurzaamheid in de hedendaagse ecopolitiek en de belangrijke rol die kunst en cultuur kunnen spelen bij het vormgeven van een duurzamere toekomst. Je analyseert en krijgt inzicht in thema’s als:

  • Deep ecology
  • Ecofeminisme 
  • Natuur en moderniteit 
  • Degrowth 
  • Duurzaamheid in voorbije samenlevingen
  • Het Anthropoceen 
  • Inheemse benaderingen van duurzaamheid 
  • Kunst en milieu 
  • Duurzame praktijken in culturele instellingen
  Musea en andere culturele instellingen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering en het vormgeven van een duurzamere toekomst voor de planeet. Dr. Colin Sterling
 • Culture and Social Justice

  Hedendaagse cultuur verbindt en verdeelt. Film, muziek, kunst, dans en theater reizen sneller dan ooit over de wereld en brengen mensen dichter bij elkaar. Tegelijkertijd creëert nabijheid wrijving. In een globaliserende, postkoloniale wereld kunnen (sociale) mediadiscussies over onderwerpen als gender, racisme en #me die schuren tegen verschillende culturele normen die in de samenleving bestaan, leiden tot conflicten. De kunsten worden dan vaak ingeschakeld om te bemiddelen en het cultuurprobleem om te zetten in een remedie.

  De kernthema's van de major Culture and Social Justice zijn de wereldwijde transformaties van culturele praktijken, de onderliggende opvattingen over cultuur en de sociaaleconomische ongelijkheden die deze creëren of aanpakken. Je analyseert en krijgt inzicht in thema’s als:

  • (Post-)Koloniale studies
  • Kritische erfgoedstudies
  • Cultuurbeleid
  • Gender- en seksualiteitstudies
  • Wereldwijde studies
  • Migratiestudies
  Copyright: FGw, Eduard Lampe
  Voor sommigen is mode een bron van plezier; voor anderen kan het zelfs empowerment betekenen. Maar mode is ook het product van een wereldwijde industrie die structureel bol staat van onrechtvaardigheid op het gebied van gender, ras en klasse, en van de manier waarop zij zich inheemse culturen toe-eigent en de planeet vervuilt. Om dit complexe mondiale fenomeen te doorgronden, is een sociaal rechtvaardige benadering onontbeerlijk. Dr. Christine Delhaye
 • The Human and Artificial Intelligence

  Kunstmatige intelligentie heeft verregaande invloed op ons dagelijks leven: op de manier waarop we naar muziek luisteren via Spotify, (nep)nieuws tot ons nemen, of contact leggen met vrienden via WhatsApp. Deze major gaat in op grote vraagstukken over big data en AI vanuit het perspectief van de geesteswetenschappen en de kunsten. We bestuderen hoe AI werkt, hoe het geprogrammeerd wordt, en wat de gevolgen ervan zijn op ethisch, politiek, en sociologisch vlak. Je leert over de groeiende relevantie van AI in de hedendaagse cultuur en maatschappij, bestudeert de intellectuele debatten in dit snelgroeiende vakgebied, terwijl je tegelijkertijd de vaardigheden verwerft om nieuwe culturele en sociale datasets met AI-methodes te analyseren. Je analyseert en krijgt inzicht in thema’s als:

  • Kunstmatige intelligentie en ethiek
  • AI en politiek
  • Content
  • Digitale geesteswetenschappen
  • Nepnieuws
  • Mediastudies (zoals tv, film, fotografie en sociale media)
  • Rechten
  • Platformisation
  Copyright: Tobias Blanke
  AI is altijd een interdisciplinair voorwerp geweest. De geesteswetenschappen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van haar toekomst. Prof. dr. Tobias Blanke
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Big History of Arts, Culture and Politics
  Blok 1
  6
 • Fake News: Introducing The Human and AI
  Blok 1
  3
 • Skills: Critical Reading & Argumentation
  Blok 1
  3
 • Cultural Sociology
  Blok 2
  6
 • Skills: Visual Literacy
  Blok 2
  3
 • Writing Women into History: Introducing Art and Media
  Blok 2
  3
 • Key Stories I
  Blok 3
  6
 • Museums and the Climate Emergency: Introducing Reimagining Sustainability
  Blok 4
  3
 • Philosophy of Art & Culture
  Blok 4
  6
 • Skills: Digital Literacy & Archival Research
  Blok 4
  3
 • Culture Wars: Introducing Culture and Social Justice
  Blok 5
  3
 • Global Politics and Power
  Blok 5
  6
 • Skills: Interviews & On Site Research
  Blok 5
  3
 • Skills: Writing and the Web
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Majorspecifieke vakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  48
 • Philosophy of Science and the Humanities
  Blok 2
  6
 • Key Stories II
  Blok 3
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • (Programmagerelateerde) Keuzevakken of minor
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  48
 • Bachelorscriptie of bachelorproject
  Blok 5
  Blok 6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Global Arts, Culture and Politics
Copyright: Noah Wattimena - FGW
De colleges zijn toegankelijk en interactief. Er is veel ruimte voor dialoog tussen docenten en studenten. Noah Wattimena, student