Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het studieprogramma van de bachelor Informatica is zo opgebouwd dat je vanuit een brede basis naar een specialisatie toewerkt die je zelf kiest. De basis is zowel theoretisch, met vakken zoals lineaire algebra en logica, als praktisch, met vakken zoals programmeren en multimedia. Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van academische vaardigheden zoals communiceren, schrijven en presenteren en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zo ben je goed voorbereid op een vervolgmaster van jouw keuze.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die elk weer zijn opgedeeld volgens het 8-8-4 schema: twee blokken van acht weken gevolgd door een blok van vier weken. In de blokken van acht weken volg je doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de periode van vier weken wordt een projectvak gegeven. Hierin pas je theoretische kennis in een groepsproject toe.

Tijdsverdeling

Per week ben je ongeveer 40 uur met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Je laptop moet aan een aantal minimumeisen voldoen.

Actief meedoen

Wij vinden het belangrijk dat studenten actief participeren in het onderwijs. Daarom is er veel ruimte voor vragen en discussie. Ook vinden we het belangrijk dat je je keuzes kunt onderbouwen. Om dit te oefenen moet je regelmatig rapporteren over de beslissingen die je hebt gemaakt om tot een bepaalde oplossing te komen. Dit oefenen doe je onder andere in het vak Academische Vaardigheden. Dit vak volg je in het hele eerste en tweede jaar naast alle andere vakken. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

Studieprogramma per jaar
 • Jaar 1

  Het eerste studiejaar is breed opgezet. Je maakt kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de informatica en leert een aantal basisbegrippen, technieken en toepassingen van de informatietechnologie. De begeleiding tijdens het eerste semester is intensief en er wordt een flinke inzet van je verwacht.

 • Jaar 2

  In je tweede jaar volg je vakken om de basiskennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan te verdiepen. Je krijgt te maken met een breed spectrum aan informaticaonderwerpen. Om een goed beeld te kunnen vormen van mogelijke masteropleidingen worden er in het tweede jaar vakken en projecten aangeboden die voor die opleidingen kenmerkend zijn.

 • Jaar 3

  Het eerste semester voor het derde jaar is helemaal gereserveerd voor keuzeruimte. Je kunt kiezen voor keuzevakken bij Informatica, zoals Graphics en Game Technologie, Scientific Data Analysis, Introduction to Quantum Computing of Virtual and Augmented Reality for Good. Maar het is ook mogelijk om vakken of een minor bij een andere opleiding te kiezen of op uitwisseling naar het buitenland te gaan.

  Het tweede semester begin je met twee vakken die je kunt kiezen uit een vast aanbod van drie vakken.  Tot slot ga je aan de slag met een afstudeerproject waar je een scriptie over schrijft. Je afstudeeronderzoek kun je bij een van de instituten op Amsterdam Science Park uitvoeren of bij een van de bedrijven waar we mee samenwerken. Bij een succesvolle afronding van alle vakken, krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding programmeren
  Blok 1
  6
 • Architectuur en Computerorganisatie
  Blok 1
  6
 • Discrete wiskunde en Logica
  Blok 2
  6
 • Datastructuren voor INF
  Blok 2
  6
 • Webtechnologie voor KI/INF
  Blok 3
  5
 • Academische vaardigheden Informatica 1.1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  1
 • Lineaire algebra
  Blok 4
  6
 • Programmeertalen (EN)
  Blok 4
  6
 • Besturingssystemen
  Blok 5
  6
 • Automaten en Formele talen
  Blok 5
  6
 • Internet of Things
  Blok 6
  5
 • Academische vaardigheden Informatica 1.2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  1
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Moderne databases voor INF/IK
  Blok 1
  6
 • Networks and Network Security (EN)
  Blok 1
  6
 • Distributed and Parallel Programming (EN)
  Blok 2
  6
 • Statistisch redeneren
  Blok 2
  6
 • Numerical Recipes Project
  Blok 3
  5
 • Academische vaardigheden Informatica 2.1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  1
 • Algoritmen en Complexiteit
  Blok 4
  6
 • Introduction Computational Science (EN)
  Blok 4
  6
 • Introduction to Computer Vision INF
  Blok 5
  6
 • Reflectie op de digitale samenleving
  Blok 5
  6
 • Project Software Engineering (EN)
  Blok 6
  5
 • Academische vaardigheden Informatica 2.2
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  1
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Keuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Gebonden keuze (2 van 3 vakken): Compiler construction Klassieke cryptografie Theory of Functional Programming
  Blok 4
  12
 • Afstudeerproject bachelor Informatica
  Blok 5
  Blok 6
  18
Verplicht vak
Keuzevak
Jurre Brandsen
Copyright: UvA
Informatica aan de UvA is de perfecte combinatie tussen het leren van theorie en de toepassing in de praktijk. Daarnaast moet je een natuurlijke nieuwsgierigheid hebben naar het oplossen van puzzels en andere problemen. Ervaring met programmeren is geen voorwaarde om te beginnen met informatica. Student Informatica, Jurre Brandsen Lees het verhaal van Jurre en andere Informatica studenten
Meestgestelde vragen
 • Heb ik programmeerervaring nodig?

  Je hoeft geen speciale voorkennis van computers of programmeerervaring te hebben om met de opleiding te kunnen beginnen. In het eerste jaar leer je programmeren in verschillende programmeertalen. Programmeren is binnen de opleiding geen doel op zich, maar wel een belangrijke vaardigheid die je gebruikt bij het oplossen van alle mogelijke informatica vraagstukken.

 • Wat zijn de grootste verschillen tussen Informatica, Kunstmatige intelligentie en Informatiekunde?

  Informatica gaat kort gesteld over de theorie achter en de werking en toepassing van computersystemen, netwerken, hardware en software. Bij Kunstmatige intelligentie houdt men zich specifieker bezig met taken van computers waar intelligentie voor nodig is, zoals machine learning, maar ook bijvoorbeeld logica en taalkunde. Bij Informatiekunde gaat het meer over toepassingen van technologie om specifieke problemen op te lossen en processen te verbeteren en is er daarom ook meer aandacht voor bijvoorbeeld organisatiekunde en communicatie.