Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Collegegeld

Om aan de opleiding te mogen beginnen, moet je collegegeld betalen. De hoogte hiervan wordt ieder jaar wettelijk vastgesteld. Via de Collegegeldmeter bereken je het collegegeld voor deze studie. Je kunt Informatica niet in deeltijd volgen.

Je collegegeld

(De collegegeldmeter werkt niet in Safari.)

Studiekosten

Houd rekening met een bedrag tussen de € 200 en  € 300 voor verplicht aan te schaffen boeken, en syllabi. Verder ligt het eraan welke keuzevakken je in jaar 3 kiest. De afspraak is dat extra (hoge) kosten expliciet vermeld worden bij het vak in de studiegids.

Ook moet je voor aanvang van het collegejaar als student in het bezit zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 400,- . Je kunt zelf een laptop uitkiezen, maar let wel op de minimumeisen die hieronder staan vermeld.

Minimumeisen laptop en software

De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop moet voldoen. We maken uitsluitend gebruik van gratis (open source) software. Als UvA-student kun je desgewenst verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen.​ Voor deze opleiding is die software niet noodzakelijk.

Minimumeisen voor je laptop