Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

In de bachelor Italië studies bestudeer je het moderne Italië en zijn positie binnen Europa en in de wereld. Je verdiept je in de Italiaanse geschiedenis, cultuur en maatschappij en je leert de Italiaanse taal beheersen op een hoog niveau.

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar volg je intensief taalonderwijs, waarin belangrijke facetten van de Italiaanse cultuur zijn geïntegreerd. Je bestudeert de cultuurgeschiedenis van het moderne Italië en de geschiedenis van de Italiaanse taal. Ook maak je kennis met de uitgangspunten, methoden en begrippen van de geesteswetenschappen en regiostudies.

 • Het tweede en derde studiejaar
  • In het tweede en derde jaar verschuift het accent van taalonderwijs en inleidende vakken naar meer thematisch onderwijs waarbij je ook je Italiaanse taalvaardigheid voortdurend toepast en verbetert.
  • Deze vakken focussen op relevante thema’s rond cultuur, geschiedenis en nationale identiteit van het moderne Italië. Je leert deze thema’s benaderen met behulp van methoden en disciplines als regiostudies, memory studies en transmedialiteit.
  • Andere vakken richten zich meer op de taal, literatuur en samenleving van het moderne Italië. De gebruikte methodes sluiten nauw aan bij disciplines als taalsociologie, teksthermeneutiek en vertaaltheorie.
  • Voordat je aan je derde jaar begint studeer je een half jaar aan een Italiaanse universiteit. In het derde jaar heb je naast vakken over Italiaanse thema’s ook 30 EC keuzeruimte die je vrij kunt invullen met een minor of keuzevakken uit een andere opleiding, of met een stage.

  Je rondt de studie af met een scriptie op het gebied van de Italië studies.

 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van welk soort werk bij jou past. Studenten hebben stage gelopen als redacteur bij het blad Italië, assistent op de Nederlandse ambassade in Rome, ondertitelaar bij gefilmde interviews, en als tolk bij een bedrijvenbeurs.

  Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking betekenen van je studietijd én je cv.

  Internationaal studeren

  Om je Italiaanse taalvaardigheid en je kennis van het moderne Italië op een nog hoger niveau te brengen, volg je als student Italië studies een half jaar onderwijs aan een Italiaanse universiteit. Je Italiaanse vakkenpakket stel je samen in nauw overleg met je opleiding. 

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen..

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Italië studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste jaar 12 tot 15 uur per week aan colleges, in het tweede en derde jaar gemiddeld 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens) of werk je aan een groepsproject. Als student Italië studies heb je hoorcolleges en werkcolleges in kleine groepen.

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges neem je onder leiding van een docent samen met een kleine groep medestudenten thuis voorbereide stof en daarmee samenhangende problemen door.

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.