Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Italië studies
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Italië studies bestudeer je het moderne Italië en zijn positie binnen Europa en in de wereld. Je verdiept je in de Italiaanse geschiedenis, cultuur en maatschappij en je leert de Italiaanse taal beheersen op een hoog niveau.

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar volg je intensief taalonderwijs, waarin belangrijke facetten van de Italiaanse cultuur zijn geïntegreerd. Je bestudeert de cultuurgeschiedenis van het moderne Italië en de geschiedenis van de Italiaanse taal. Ook maak je kennis met de uitgangspunten, methoden en begrippen van de geesteswetenschappen en regiostudies.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede jaar krijg je thematisch onderwijs over de Italiaanse cultuur, geschiedenis en nationale identiteit, waarbij je je kennis van het Italiaans toepast en verbetert. Je leert deze thema’s benaderen volgens methoden en disciplines als regiostudies, memory studies en media studies en met behulp van bronnen als journalistiek en literatuur, fotografie, film, televisie en muziek. Ook studeer je een half jaar in Italië.

  In het laatste jaar van de bachelor verdiep je je kennis van taal, literatuur en samenleving van het moderne Italië. De gebruikte methodes sluiten aan bij disciplines als taalsociologie, teksthermeneutiek en vertaaltheorie, en je bestudeert de grote literaire klassieken. De vakken en keuzevakken leiden uiteindelijk tot het schrijven van je scriptie in het Italiaans.

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Italië studies
  Blok 1
  6
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 1
  Blok 1
  6
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  Blok 4
  6
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 3
  Blok 4
  6
 • Het moderne Italië
  Blok 5
  6
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 4
  Blok 5
  6
 • Geschiedenis van het Italiaans
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 5
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • Italiaanse taalvaardigheid en cultuur 6
  Blok 2
  6
 • Nationale identiteiten in Europa
  Blok 2
  6
 • Cinema italiano. Het verbeelde Italië
  Blok 3
  6
 • Buitenlandverblijf Italië studies
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Translation from Italian: Theory and Practice
  Blok 1
  6
 • Europese literaire klassieken
  Blok 2
  6
 • Good Italy, Bad Italy. Een complexe nationale identiteit
  Blok 4
  6
 • Vrije keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie
  Blok 5
  Blok 6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Italië studies
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding heb je een ruimte van 30 studiepunten (EC) om in te vullen met vakken naar keuze uit andere opleidingen. Ook kun je denken aan een stage (in Nederland of Italië, of een minor.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. Zo stel je je eigen unieke studiepad samen, als voorbereiding op je vervolgstudie of de arbeidsmarkt.

  Keuzeruimte in de bachelor

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Bekijk alle minoren

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

  Meer over de minor Educatie
 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van welk soort werk bij jou past. Studenten hebben stage gelopen als redacteur bij het blad Italië, assistent op de Nederlandse ambassade in Rome, ondertitelaar bij gefilmde interviews, en als tolk bij een bedrijvenbeurs.

  Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking betekenen van je studietijd én je cv.

  Meer over stage lopen

  Internationaal studeren

  Om je Italiaanse taalvaardigheid en je kennis van het moderne Italië op een nog hoger niveau te brengen, volg je als student Italië studies een half jaar onderwijs aan een Italiaanse universiteit. Je Italiaanse vakkenpakket stel je samen in nauw overleg met je opleiding. 

  Studeren in het buitenland
 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen..

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het Honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Italië studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste jaar 12 tot 15 uur per week aan colleges, in het tweede en derde jaar gemiddeld 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens) of werk je aan een groepsproject. Als student Italië studies heb je hoorcolleges en werkcolleges in kleine groepen.

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges neem je onder leiding van een docent samen met een kleine groep medestudenten thuis voorbereide stof en daarmee samenhangende problemen door.
  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

Deeltijdopleiding

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.