Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bij Muziekwetenschap leer je muziek op drie manieren te benaderen: vanuit historisch oogpunt (hoe heeft muziek zich ontwikkeld?), vanuit cultureel oogpunt (hoe maken mensen nu muziek, binnen en buiten Europa?) en vanuit cognitief oogpunt (hoe reageert het brein op muziek?).

Je verdiept je in allerlei muziekpraktijken:  van westerse klassieke muziek tot jazz, pop en wereldmuziek. Daarnaast leer je zelfstandig op zoek te gaan naar antwoorden op muzikale vragen. Die vaardigheden komen in alle werksituaties goed van pas, met name in de wereld van kunst en cultuur: als concertprogrammeur, festivalorganisator, radio- of tv-maker, adviseur of redacteur.

Opbouw programma

Je begint de opleiding met een overzicht van de gehele muziekgeschiedenis van Europa en Noord-Amerika. Daarnaast volg je colleges over actuele culturele functies van muziek in politiek en maatschappij. Je bouwt muzikale repertoirekennis op en je leert hoe je op academisch niveau over muziek kunt lezen en schrijven. Na het eerste jaar specialiseer je je in, of combineer je, historische, culturele en cognitieve muziekwetenschappelijke benaderingen. De opleiding biedt ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor, een stage, of om een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren.

 • Het eerste studiejaar

  Je begint de opleiding met een overzicht van de gehele muziekgeschiedenis van Europa en Noord-Amerika. Je bouwt muzikale repertoirekennis op en je leert hoe je op academisch niveau over muziek kunt lezen en schrijven. Ook leer je de beginselen van partituurlezen en volg je gehoortraining en harmonieleer. Daarnaast volg je colleges over actuele culturele functies van muziek in politiek en maatschappij, met voorbeelden uit de gehele wereld.

 • Het tweede en derde studiejaar

  Vanaf het tweede jaar kun je je specialiseren in één of meerdere muziekrepertoires (jazz, pop, klassiek, wereldmuziek) en in één of meerdere wetenschappelijke benaderingen van muziek (historische, cognitieve en culturele benaderingen).

  • Bij Muziekcognitie bestudeer je de manieren waarop het menselijk brein muzikale indrukken verwerkt en hierop reageert.
  • Bij Culturele Muziekwetenschap verdiep je je in muziektradities uit verschillende delen van de wereld (zoals Zuid-Afrika, Indonesië, het Midden-Oosten en Japan), en leer je veldwerk doen in uiteenlopende muzikale gemeenschappen in je omgeving.
  • Bij Historische Muziekwetenschap bestudeer je de manieren waarop mensen vroeger muziek maakten, beluisterden en beschreven, aan de hand van stijlen, genres en tradities van hoofdzakelijk Europese en Noord-Amerikaanse origine.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het gemeenschappelijke programma van de bachelor Muziekwetenschap. Bekijk de UvA studiegids voor de programma's van de specialisaties.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding Muziekwetenschap
  Blok 1
  6
 • Solfège en harmonieleer/-analyse I
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Westerse muziekgeschiedenis tot 1800
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • An Introduction to Cultural Musicology
  Blok 2
  6
 • Muziekculturen, academisch benaderd
  Blok 3
  6
 • Music and Cognition: An Introduction
  Blok 4
  6
 • Solfège en harmonieleer/-analyse II
  Blok 4
  Blok 5
  6
 • Westerse muziekgeschiedenis sinds 1800
  Blok 4
  Blok 5
  6
 • Kunst - Cultuur - Samenleving
  Blok 5
  6
 • Muzieklab: een inleiding in experimenteel muziekonderzoek
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Partituuranalyse
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Qualitative and Quantitative Methods in Music Studies
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Popular Music Studies
  Blok 2
  6
 • Onderzoeksproject Muziekwetenschap I
  Blok 3
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Kunst- en cultuurwetenschappen)
  Blok 4
  6
 • Filosofische en wetenschappelijk thema's in de muziekwetenschap
  Blok 5
  6
 • Onderzoeksproject Muziekwetenschap II
  Blok 6
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Portfolio toegepaste Muziekwetenschap
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  36
 • Bachelorscriptie Muziekwetenschap
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Bachelor Muziekwetenschap
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervan zijn 12 studiepunten bestemd voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 EC heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. Zo kun je je horizon verbreden met de minor Metafysica en filosofie van de kunst en cultuur, of de minor Culturele antropologie. Of je studie verdiepen met de minor Muziektheorie, waarbij je theoretische vakken volgt bij het Conservatorium van Amsterdam.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Een deel van de keuzeruimte kun je benutten voor een stage. Tijdens een stage doe je werkervaring op, bouw je je netwerk uit en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en van welk soort werk bij jou past. Organisaties waarmee de opleiding contacten onderhoudt zijn:

  • Buma/Stemra
  • DJAZZ
  • Concertzender
  • Stichting Gaudeamus
  • Stichting Toonkunst
  • Gemeentemuseum Den Haag
  • Koninklijk Concertgebouworkest
  • Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming
  • De Nederlandse Opera
  • Nederlands Philharmonisch Orkest
  • Nederlands Volksliedarchief / Meertens Instituut
  • Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam (CODarts)
  • World Music and Dance Centre

  Internationaal studeren

  Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  De muziekwetenschap heeft vele en zeer uiteenlopende specialisaties. Deze zijn onmogelijk alle in één instelling samen te brengen. De UvA-opleiding Muziekwetenschap onderhoudt daarom uitstekende relaties met zusterinstellingen in onder andere Engeland, de Verenigde Staten, Griekenland, en Duitsland.

  Studenten uit het buitenland volgen colleges bij de UvA. Je hebt soms dus college met studenten uit het buitenland, zeker als je na de bachelor doorgaat met een master.

 • Dubbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Muziekwetenschap duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, lezen, opdrachten, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, of werkstukken. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd 

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.